Ingeri Kirik

Siberi misjonireisi kogemus

Misjonireis 2012f_9_meisterdamine_300pxÜlem-Suetukki algas Peterburist 5-päevase autosõiduga 5000 kilomeetrit ida suunas. Aeg, mis esialgu näis ainult transpordile kuluvat, oli tegelikult juba omamoodi misjonitöö, kuna tihti jätsime peatuspaikadesse ja andsime isegi tänaval kõndivatele noortele noorteajakirja „Võbor“. Samuti sai meie grupp paratamatult väga kiirelt lähedaseks, kui veetsime 9-kohalises mikrobussis ja 5-kohalises sõiduautos külg-külje kõrval kõik ööpäevad. Oli aega tutvuda ja lugusid jagada, süüa ja magada, muusikat kuulata ja laulda – üle mitme aasta tundsin endal olevat niivõrd palju aega, et sellega ei oska midagi peale hakata.   

Meie juulis toimunud Omski ja Ülem-Suetuki misjonireisil oli 14 noort Venemaa Ingeri kiriku kogudustest – enamik neist Peterburi ümbrusest, kuid mõned liitusid meiega alles poole reisi peal Marimaal. Omskis jagunesime kaheks rühmaks – esimene liikus linnast 200 km kaugusele Orlovka ja Rõškovo küladesse, minu 5-liikmeline rühm jätkas veel 1,5 ööpäeva teekonda Ülem-Suetukki, eestlaste külla.

Sarnaseid Siberi misjonireise on Ingeri kiriku misjoniosakonna juht Ivan Laptev korraldanud juba viimased 4 aastat, eesmärgiks koostöös kohaliku kirikuõpetajaga korraldada kristlikke lastelaagreid. Lapsi tuleb neisse ümberkaudsetest küladest kokku 20 ringis. Laagris tegime eri vanuserühmades piiblitunde, laulsime üheskoos, meisterdasime, lõunatasime, korraldasime kirikus ja külatänaval lõbusaid võistlusmänge. Päeva lõpetasime viktoriiniga piiblitunni teemal, mis lastele eriti meeldis auhindade tõttu. Iga päev õppisime tundma paar rida Meie Isa palvest ja selle tähendusest. Lapsed olid hästi rõõmsad ja aktiivsed. Kuna külades tavaliselt väga palju üritusi ei toimu, siis tekkis laagri vastu huvi isegi 15-aastastel noortel.   

Loe edasi: Siberi misjonireisi kogemus

Usu tunnismärk kestab

Ingeri 2012f_8_puit_300pxEvangeelne Luterlik Kirik on alustanud Alam-Bulanka hävimisohus kiriku taastamist uues paigas.  „Mingem ja ehitagem üles Jeruusalemma müür, et meid enam ei teotataks.“ (Ne 2:17)

Lõuna-Siberis, Krasnojarski krais asub Karatuzi rajoon, kus kõlab veel eesti keel. Seda eriti Ülem-Bulanka ja Ülem-Suetuki külades. Karatuzi luterliku koguduse juured ulatuvad 170 aasta taha, mil Eestist, Soomest, Lätist ja Ingerimaalt saadeti kurjategijaid Venemaa idaossa. Selleks, et Siberi vähesed vaimulikud saaksid kanda hoolt luterlaste hingede eest, koguti luterlased kokku praeguse Karatuzi rajooni aladele.

Juba 1850ndail ehitati Karatuzi luterlikesse küladesse esimesed kirikukoolid ja palvemajad. Eestis, Lätis ja Soomes hakati koguma raha kiriku ehitamiseks. Jenissei piirkonnast sai iseseisev kiriklik üksus 1863. Luterlik kirik saatis sealseid kogudusi teenima vaimuliku Herman Roschieri ja igasse külla kirikukooli õpetaja. Piirkonda ehitati kaks kirikut – 1888 valmis Ülem-Suetuki ja 1893 Alam-Bulanka kirik. Alam-Bulankas oli kirikukool, mida kasutati ka palvemajana.

Kannatusaeg

Aastal 1893 ehitatud Alam-Bulanka luterlik kirik on palju kannatanud. Juba revolutsiooni ajal tahtsid bolševikud muuta selle kauni pühakoja kinoks. Tänu koguduseliikmete vastupanule jäi kirik veel mõneks ajaks koguduse kasutada. Surve oli suur. Kirikukool suleti, lõpuks pagendati ka vaimulik. 1930ndate alguses tehti kirikust ladu, pärast sõda muudeti klubiks; kellatorn lammutati.

Kirikuhoone lõplik hävinemine algas alles pärast perestroikat. Koguduseliikmed kolisid tööd otsides suurematesse linnadesse. Hoonet ei vajatud enam ning 2008. aastal hakkas kirikut hävitama üks külajoodik, saagides sealt endale küttepuid.

Loe edasi: Usu tunnismärk kestab

Et maride kodudes jääks kaikuma muusika

Birski 2012f_6_muusik_500pxluterlik kogudus jätkab laagrite korraldamist, mis juhatavad lapsi muusika mitmekülgsesse maailma.

Muusikalaagritega alustati 2010. aastal, kui suve hakul tuli kogudusse tööle äsja Tšeboksarõ ülikooli lõpetanud muusikaõpetajast rahvalaulik Anna Mišina. Hakkaja neiu eestvedamisel korraldati suvel ja sügisel neli kolmepäevast laagrit Kuzovo, Akudibaši, Ilikovo ja Ivatševo külades. Igas laagris osales 12-25 last, kes harjutasid marikeelseid laule ja õppisid tundma mõnda pilli: kitarri, mari trummi, plokkflööti, ksülofoni, rütmipille. Õpetajaiks olid peale Anna mitmed tuntud mari muusikud, Birski koguduse liikmed. Laagri lõpul olid laste sugulased ja sõbrad kutsutud kultuurimajja kontserdile, kus lapsed õpitu menukalt ette kandsid. Pooled lauludest olid vaimuliku sisuga ning kontserdi lõpul võisid kõik soovijad saada endale marikeelse piiblilugude raamatu.

2011. aastal korraldati taolisi laagreid viis. Kui Birski laagrit aitasid korraldada Soome muusikahuvilised noored, siis Bekmurzino, Akudibaši, Tšišma ja Šelkanovo külade laagrid viidi taas läbi koguduse oma jõududega Anna Mišina, Vassili Mihhailovi, Dina Korepanova, Anu ja Juha Väliaho juhatuse all.

Loe edasi: Et maride kodudes jääks kaikuma muusika

Ugrimoodi maailm elavas muusikas

anna_anu

Eesti Kirik
17. oktoober 2012 Nr 40

«Ma pole ju Eestis esimest korda,» ütles mari rahvalaulik, 25ne õbluke Anna Mišina. Viimati sel suvel, et Tartu ülikooli doktoriõppesse dokumente anda.

Tal elab siin onu ja on juba hulk tuttavaid Tartus Pauluse koguduses. Hõimupäeval, 20. oktoobril saab seal kuulda Anna hingestatud, natuke minoorset laulu.

Tartusse õppima saabus ta tänu hõimurahvaste programmile, mis pakub soome-ugri hõimuvendadele-õdedele pärast kodumaal kõrghariduse omandamist doktoriõpet Eestis. Anna leidis, et tema jaoks on see hea võimalus, kuigi otsust teha polnud kerge.

Mari keele sai vanaemalt

Talle ju meeldis olla koolis muusikaõpetaja. «Huvitav asi juhtus,» jutustas ta. «Vahetult pärast otsuse tegemist pakuti mulle Birskis, kus elasin, uusi töid, millest kõige põnevam olnuks laulda kohaliku filharmoonia kontserdiprogrammis.»
LOE LISA Eesti Kirikust SIIT.

ANU VÄLIAHO - UURALI UUDISED, KEVAD 2012

2012_vanaSÕBRAKIRI 1/2012
MEIE MISJON ja viimased UURALI UUDISED

 
Ülestõusmispäeva tervitus kõigile sõpradele!
Jeesus Kristus on tõesti surnuist üles tõusnud! Halleluuja!
Tema elab ja meie võime ka elada Temasse uskudes.
 
12. veebruaril toimus Birski kirikus meie lahkumisteenistus. Sel päeval lõppes meie koostööleping Ingeri kirikuga Juha pensioniea kättejõudmise tõttu ning juba järgmisel päeval asusime kolimisautoga teele kodumaa poole. Väljas paukus pakane ja maanteed olid libedad. Autojuht Tauno Häkkinen oli 75 aastane noormees koos noore, kõigest 24 aastase auto ja 33 aastase järelkäruga. Teekonda jätkus 2500 km. Jumalahullude ettevõtmine!

18. veebruari hommikul jõudsime Tallinna. Ees ootas puhkus ja ettevalmistused uueks tööks Eestimaal. Kohustusliku arstliku läbivaatuste tulemused Soomes osutusid väga headeks ning aprillis asume Soome Misjoniseltsi läkitatutena tööle Eestis, EELK Misjonikeskuse alluvuses. Tööleping tehti neljaks aastaks.

Pärast 19 aastat elu Kesk-Venemaal Volga jõe ja Uurali mägede vahel on see suur muutus ning kohanemine võtab aega. Juhale tähendab siiatulek ka eesti keele õpinguid. Õnneks on tegu siiski sugulaskeelega. 20 aastat on ta ka eestlannaga abielus olnud ja tihti eesti keelt kuulnud!
 

Üheksateist aastat koos maridega

3-4_Anu_Juha_300pxAnu ja Juha Väliaho on lõpetanud 19 aastat kestnud töö Ingeri Evangeelses Luterlikus Kirikus Venemaal. Selle ajaga on sinna kasvanud terve Uurali praostkond kümnekonna koguduse ja arvukate kuulutuspunktidega.  
Kui 20 aastat tagasi avanes meil võimalus asuda tööle hõimurahvaste seas Venemaal, oli selle ukse avajaks Jumal ise, kes kasutas meie kutsujana Marimaale mari ajalooprofessor Valeri Patruševi, kes 1991. aastal Helsingit külastades siin leerikooli astus ja ristitud sai. Seejärel ta paluski, et tuleksime Joškar-Olasse tööle. Läksime sinna aastal 1993. Edasi viis tee Udmurtiasse ja Komimaale, kuni 1998. aastal jõudsime Baškiiria marideni. Oleme jõudnud näha töö vilju, mis on meid omakorda jätkama innustanud. Nende aastate jooksul oleme võinud olla Volga ja Uurali vahele jääval maa-alal kaheksa uue koguduse avamise juures. 

Euroopa viimased paganad

Tunnen enda kutsumuseks just tööd maridega. See töö on eriline, kuna marisid võib pidada Euroopa viimaseks paganausku rahvaks. Kuigi järjest rohkem marisid tuleb ristimisele, pooldab enamik neist loodususundi ideoloogiat, ehkki ohvrimetsades käimise traditsioon on enamasti hääbunud. Mari-Elis elavaid marisid võib enamasti pidada kaheusulisteks, kes on küll ristitud, kuid südames ikka veel paganad. Baškiirias elavatest maridest on 75-80% veel ristimata ja kummardavad loodust. Siingi on ohvrimetsades käimine enamjaolt kadunud, ehkki siinsetes mari külades viiakse õigeusukiriku ülestõusmispüha eel läbi vanu rituaale, mida Marimaal enam ei kohta.

Alamkategooriaid

Ingeri Kirik
Questions related to localisation and languages
Väliaho

   

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn