Siberi Eestlased

Ingeri 2012f_8_puit_300pxEvangeelne Luterlik Kirik on alustanud Alam-Bulanka hävimisohus kiriku taastamist uues paigas.  „Mingem ja ehitagem üles Jeruusalemma müür, et meid enam ei teotataks.“ (Ne 2:17)

Lõuna-Siberis, Krasnojarski krais asub Karatuzi rajoon, kus kõlab veel eesti keel. Seda eriti Ülem-Bulanka ja Ülem-Suetuki külades. Karatuzi luterliku koguduse juured ulatuvad 170 aasta taha, mil Eestist, Soomest, Lätist ja Ingerimaalt saadeti kurjategijaid Venemaa idaossa. Selleks, et Siberi vähesed vaimulikud saaksid kanda hoolt luterlaste hingede eest, koguti luterlased kokku praeguse Karatuzi rajooni aladele.

Juba 1850ndail ehitati Karatuzi luterlikesse küladesse esimesed kirikukoolid ja palvemajad. Eestis, Lätis ja Soomes hakati koguma raha kiriku ehitamiseks. Jenissei piirkonnast sai iseseisev kiriklik üksus 1863. Luterlik kirik saatis sealseid kogudusi teenima vaimuliku Herman Roschieri ja igasse külla kirikukooli õpetaja. Piirkonda ehitati kaks kirikut – 1888 valmis Ülem-Suetuki ja 1893 Alam-Bulanka kirik. Alam-Bulankas oli kirikukool, mida kasutati ka palvemajana.

Kannatusaeg

Aastal 1893 ehitatud Alam-Bulanka luterlik kirik on palju kannatanud. Juba revolutsiooni ajal tahtsid bolševikud muuta selle kauni pühakoja kinoks. Tänu koguduseliikmete vastupanule jäi kirik veel mõneks ajaks koguduse kasutada. Surve oli suur. Kirikukool suleti, lõpuks pagendati ka vaimulik. 1930ndate alguses tehti kirikust ladu, pärast sõda muudeti klubiks; kellatorn lammutati.

Kirikuhoone lõplik hävinemine algas alles pärast perestroikat. Koguduseliikmed kolisid tööd otsides suurematesse linnadesse. Hoonet ei vajatud enam ning 2008. aastal hakkas kirikut hävitama üks külajoodik, saagides sealt endale küttepuid.

Vajatakse pühakoda!2012f_8_siberi_kirik_500px

Tänagi elab Karatuzis tuhandeid luterlasi ning uksed on avatud evangeeliumile. Kogudust teenib õpetaja Vitali Lutšagov koos abikaasa Antoninaga. Nad on teinud head tööd, seades taas oma kohale selle nurgakivi, millel seisab ka Karatuzi luterlik kogudus – usk Jeesusesse Kristusesse. Vaimulik töö läheb Karatuzis edasi. Lastele on pühapäevakool, suviti peetakse laste- ja leerilaagreid. Tööpõld on lai.

Ülem-Suetukis päästeti 1887-1888 ehitatud kirik 21. sajandi alguses, kui Ingeri kirik koos sõpradega Ameerikast korraldas talgud, mille käigus sai kirik uue katuse ja kellatorni. Aga Karatuzi keskuses, kus on palju luterlasi, vajatakse hädasti kohta, kus koos käia. Kogunemised kodudes, koolides ja kultuurimajades ei rahulda vajadust oma pühamu järele. Praegu peetakse pühapäevakooli, piiblitunde ja jumalateenistusi rajoonikeskuse raamatukogus.

Lahenduse leidmine

Ingeri kirik on otsustanud päästa Alam-Bulanka kiriku selle kolimisega Karatuzi keskusse. Rajooni administratsioon on keskuses eraldanud kogudusele suure krundi, kuhu 2012. aasta suvel viidi vanad seinapalgid. Enne palkide lahtivõtmist oli kirikust järel tugev lehisepalkidest karkass, kust otsis varju küla lehmakari… 

2012f_8_hobused_500pxKirikuhoone taastatakse väliselt endisel kujul, kuid sisu tuleb modernne. Tööde arvestuslik maksumus on 500 000 dollarit. Ingeri kirik on alustanud korjandust selle kiriku heaks. Ehitusel kasutatakse kohalikke ettevõtjaid ning talgutööd.
Kiriku väärtust ei ole tegelikult võimalik rahas väljendada. Karatuzi kirik kõneleb põlvkondade usust. Siinne õpetaja Vitali Lutšagov on öelnud: „Kirikuhoone on Venemaal tähtis. Jenissei piirkonna vana peakiriku säilitamisega tugevdame piirkonna kõigi kristlaste identiteeti.“

2012f_8_Salumae_Siberis_300pxJuha Saari
Siberi praostkonna praost
Ingeri Ev. Lut. Kirik
Soome keelest Liliann Keskinen

Eesti Piibliseltsi esimees, EELK assessor, praost Tiit Salumäe (pildil paremal) külastas Siberis asuvaid luterlikke kogudusi 2.-9. juulil 2012. Nõupidamisel Siberi Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopi Vsevolod Lõtkiniga (pildil vasakul) arutati eestlaste teenimise korraldamist Novosibirski piirkonnas. Traditsioonilise jaanipäeva jumalateenistuse eesti ja vene keeles Ülem-Suetuki kalmistul pidas Tiit Salumäe koos kohaliku õpetaja Vitali Lutšagoviga. Ülem-Suetuki kirikut on korrastatud ja kiriku ümber ehitatud aed. Karatuzi kogudus on saanud loa üles ehitada ajalooline Alam-Bulanka küla puukirik Karatuzi keskusesse. Selleks otstarbeks on saadud maaeraldus, kuhu on võimalik ehitada kirik koos abihoonetega ja vajadusel ka kalmistu. Karatuzi kogudus ootab annetusi kiriku ehitamiseks.

 

Hõimuravhaste Aeg Nr 8, 2012. lk. 7-8.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn