Anu ja Juha Väliaho

2012_vanaSÕBRAKIRI 1/2012
MEIE MISJON ja viimased UURALI UUDISED

 
Ülestõusmispäeva tervitus kõigile sõpradele!
Jeesus Kristus on tõesti surnuist üles tõusnud! Halleluuja!
Tema elab ja meie võime ka elada Temasse uskudes.
 
12. veebruaril toimus Birski kirikus meie lahkumisteenistus. Sel päeval lõppes meie koostööleping Ingeri kirikuga Juha pensioniea kättejõudmise tõttu ning juba järgmisel päeval asusime kolimisautoga teele kodumaa poole. Väljas paukus pakane ja maanteed olid libedad. Autojuht Tauno Häkkinen oli 75 aastane noormees koos noore, kõigest 24 aastase auto ja 33 aastase järelkäruga. Teekonda jätkus 2500 km. Jumalahullude ettevõtmine!

18. veebruari hommikul jõudsime Tallinna. Ees ootas puhkus ja ettevalmistused uueks tööks Eestimaal. Kohustusliku arstliku läbivaatuste tulemused Soomes osutusid väga headeks ning aprillis asume Soome Misjoniseltsi läkitatutena tööle Eestis, EELK Misjonikeskuse alluvuses. Tööleping tehti neljaks aastaks.

Pärast 19 aastat elu Kesk-Venemaal Volga jõe ja Uurali mägede vahel on see suur muutus ning kohanemine võtab aega. Juhale tähendab siiatulek ka eesti keele õpinguid. Õnneks on tegu siiski sugulaskeelega. 20 aastat on ta ka eestlannaga abielus olnud ja tihti eesti keelt kuulnud!
 
 

2012_pere
Viimased jõulud Venemaal

Aasta lõpus oli kiire aeg nagu alati. Jõuluajal Baškortostanis külastasime mitmeid mari külasid, pidasime jumalateenistusi ning viisime koguduseliikmete lastele jõulupakke. Jõulunädalavahetuse veetsime Birskis jõululaagris, kus olid programmid nii lastele kui ka täiskasvanutele. Jõulujumalateenistusel oli kirikusaal rahvast puupüsti täis, kuusk säras ja lapsed said kingitusi. Järgmisel päeval kogunesid ühisele lõunasöögile veel koguduse töötegijad.
Meil algas jõulu ajal ka kolimise harjutamine. Olime viis ja pool aastat elanud Birski kogudusemaja ülakorruse kolmetoalises korteris, mida jagasime viimastel aastatel kogudusekooli sekretäri Dina Korepanovaga, kui too Kelttost õpingute vahel Birskis käis. Pärast jõule kolisime allkorruse muusikatuppa, et ülakorrusele saaks kolida koguduse õpetaja Slava Abdullin oma perega.
Algas hüvastijättude aeg. Eriti on meelde jäänud ühe noore koguduseliikme kodu õnnistamine Miškino maakonna keskuses ning külaskäigud Šelkanovo külla, et valmistada ette leerikooli ning ristimis- ja leeripüha. Birskist 30 km kaugusel asuv Šelkanovo maride asula on meile suurt rõõmu teinud. Siin algas töö uue hooga poolteist aastat tagasi ning esimesed ristimised toimusid aasta tagasi ülestõusmispühadel. Sügisel liitus meie palvegrupiga parimas eas mari abielupaar, äriinimesed, kes peavad asulas kolme poodi. Nende majas pidasime leerikooli vanematele ja nende kahele suuremale lapsele, kus valmistasime ristimiseks ette ka nende kolme orbukasulast (pildil).

Hüvastijätt sõpradega

V2012_Joshkar-Olaeebruari algul tegime hüvastijätutuuri Uurali praostkonna suuremates kogudustes. Esimene sihtpunkt oli Kaasani kogudus. Seal valmistus õpetaja Anatoli Pogasi parajasti oma teist doktoriväitekirja kaitsma, sedakorda usuteaduse alal märtsi alul. Pidasime nõu Kaasani kiriku ehitamise ajakava üle.
Kohtusime ka projekti mari rahvusest peaarhitekti, Sergei Maikoviga. Ebatavaliselt kaua kestnud üle 20 kraadine pakane oli tööde algust edasi lükanud. Plaan oli siiski selge ja rahad töö alustamiseks olemas. Osalesime Kaasanis ka koguduse jumalateenistusel, kus on alati rõõm näha ka paljusid tatarlasi.
Järgmine sihtpunkt oli Joškar-Ola kogudus. Selle õpetaja Vladimir Botškovi nimetas Ingeri kiriku valitsus 27. jaanuarist uueks Uurali praostiks Juha
asemel. Vladimir on meie vaimulik laps ja jätsime rõõmuga praostkonna tema vastutada. Selgi teemal pidasime veel pikalt nõu.
Samaaegselt toimus Joškar-Ola kirikus Uurali praostkonna noorte ja noortetöö tegijate laager (pildil). Koos olid 60 noort inimest nii Uurali praostkonnast kui ka Peterburist ja Kelttost. Uus sugupõlv pakkus rõõmustavat ja julgustavat vaatepilti! Nad on meile 19 aasta järel suurepärane
hüvastijätukink, kelle hoolde jääb praostkonna tulevik! Oleme saanud näha oma töö vilju.
2012_Marat
Järgmine külastamiskoht oli Gurez-Pudga külakirik Udmurtias. Siin koguneb kogudus diakon Marat Fazlullini juhatusel. Marat (pildil vasakul) tuli Kaasanist siia poolteist aastat tagasi ja jäigi. Ta on teinud oma tööd hästi ning rõõmsal meelel pöördusime nädalaks tagasi Birskisse.
Birskisse tagasi jõudnud, pidasime nõu siinse töö jätkamisest. Kelttos teoloogiamagistri õpinguid sooritav Dina Korepanova nimetati 27. jaanuaril kirikuvalitsuse poolt Uurali praostkonna kogudusekooli juhatajaks. Varem oli seda tööd 12 aastat teinud Juha, aga udmurdi naine Dina oli juba mitmeid aastaid tegutsenud kooli sekretärina. Dina jätkab oma tööd kodulinnast Iževskist, Udmurtia pealinnast. Ta osaleb ka Gurez-Pudka kogudusetöös ning usklike rühmas Iževskis. See rühm osaleb kohaliku saksa luterliku koguduse jumalateenistustel.
2012_ristimine
Pühapäeval, 12. veebruaril oli meie lahkumise puhul kirik rahvast tulvil. Jumalateenistusel konfirmeeriti varemmainitud abielupaar Šelkanovost ning ristiti nende kolm kasulast (pildil). See oli tõeline pidu taevas ja ka maa peal. Pärast lõunat toimus veel hüvastijätu kontsert koguduse õpetaja Slava Abdullini juhatusel. Meie sõbrad meenutasid olnut, tänasid meid koosveedetud aastate eest ning andsid üle lahkumiskingitused. Jätsime hüvasti pisarsilmil...
Pühapäeva õhtu ja öögi kulus pakkimisele ning esmaspäeval asusime matkaauto ja järelkäruga teele Tallinna poole. Teiseks autojuhiks oli Lapimaa mehel Taunol juba alates Kelttost praostkonna ringreisil kaasas Artjom, 24-aastane orb mari noormees, kes sõitis ka seekord meiega kuni Peterburini. Artjomiga saime tuttavaks 1995. aasta kevadel Joškar-Olas, kui ta neljaaastasena kogudusemajja tuli. Ta elas seal lähedal koos vanema õe ja alkohoolikutest vanematega. Kui vanemad surid, sai temast meile kasulaps. Praegu elab ta ikka samas kohas, aga temast on saanud koguduse jutlustaja, autojuht ning majahoidja. Jumal on teda hoidnud ja aidanud.
Paar päeva veetsime Keltto koolituskeskuses, pidasime mitmeid koosolekuid ning jätsime hüvasti Ingeri Kiriku rahva ja Peterburis elavate Soome Misjoniseltsi töötegijatega.
Birskist sõitis meiega kaasa mari muusik Vasili Mihailov. Ta on laulja ja pillimees, kes on koguduses muusikaga teeninud juba viis aastat ja ta aitab meid muusikaga ka Soomes ja Eestis, kui me külastame meie tööd toetavaid kogudusi.

Eestis

Meie esimene päev Eestis, 18. veebruar algas kurvalt. Paar tundi pärast kojujõudmist läksime matusetalitusele, kus Tallinna Pärnamäe kabelist saadeti viimasele teekonnale pärast rasket haigust surnud Anu vanem õde Ene. Ene oli Anu lastele olnud emaks ja lastelastele vanaemaks 20 aastat, kui Anu oli ise Venemaal... Kokkutulnuid oli 60 sugulast-sõpra, ning nõnda sai Anu kohe esimesel kojujõudmise päeval näha paljusid oma lähedasi.
2012_laev
Lisaks sellele kurvale kohtumisele oli ka rõõmsamaid. Juhal oli 23. veebruaril 65. sünnipäev. Pidupäeva veetsime Tabasalus Anu lähimate sugulaste seltsis. Vasili oli sealgi muusikuks. Juha sai Eesti sugulaste käest kingituseks 1,5 meetri pikkuse purjelaeva mudeli, Hispaania
usupuhastusaegse laeva koopia (pildil). Laev kui kristliku kiriku sümbol sobis hästi kingiks vaimulikule, kes lisaks ka kanuuga sõuda armastab!  Kui Jumal lubab, siis Anu saab 18.aprillil 60 aastaseks, aga perepidu on planeeritud alles 4. augustiks, kui on meie 20 pulma aastapäev, Nõvale Gabriela motelli. Meie peres on kahel pool Soome lahte 6 last oma peredega, 10 lastelast ning lisaks veel meie vennad-õed oma peredega. Nad on meid aidanud meie rännuteedel, toitnud ja andnud öömaja.Pere on Jumala kingitus!
Meie elukohaks saab olema väike korter Harkus, umbes kilomeeter Tallinnast läände. Seal lähedal Tabasalus elavad Anu tütred Janika ja Marika peredega ning poeg Meelis elab oma perega Tallinnas. Nendega käime me tihedalt läbi. Meelis hankis meile töösõitudeks hiljuti ka mahuka ja ökonoomse diiselmootoriga Ford S-Max universaali. Soome sõprade kingitusena saime selle katusele veel lisaruumi pakkuva suusaboksi! Sinna mahuvad kirjandus, misjoninäitus ja muusikainstrumendid. Tänu ka selle auto eest!
Kohe pärast Eestisse jõudmist alustasime misjonikeskuses nõupidamisi meie tulevase töö asjus. Eesti luterlik kirik on meid siia kutsunud ning Soome Misjoniselts on määranud meie järgmiseks tööajaks neli aastat Eestis alates 25. aprillist. Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru soovis juba aasta tagasi, et hakkaksime abistama koguduse rajamisel Sauele. Saue on 7000 elanikuga kasvav keskus Tallinna külje all, meie elupaigast umbes 10 kilomeetri kaugusel. Luterlikku kogudust pole siin olnud kunagi, kuna asula on kerkinud alles nõukogude ajal. Sauel tegutseb juba 22 aastat evangeelne vabakogudus, kellel on 15 aastat tagasi ehitatud kena kirikuhoone. Sauest 8 kilomeetrit lääne poole jääb Keila kirik, mille ajaloolisel maaalal Saue asub ning mille liikmeid siin ka elab. Nii sobib Saue Keila koguduse kulutuspunktiks, mille töö eest me vastutama
hakkamegi.
Teine oluline töösuund meie jaoks on Eestiski koguduse vabatahtlike abiliste koolitamine, sest oleme näinud, et kirikuõpetajal on vaja kogudusetööks ja ligimese teenimiseks abilisi. Oleme Venemaal 12 aastat omale abilisi õpetanud. Mitmestki said hiljem koguduste töötegijad ning tublid aktiivsed koguduse liikmed. Jumal on neid inimesi õnnistanud ja nad saavad jagada Tema õnnistust nüüd teistelegi.
Nüüd on plaanis kogudusekooliga alustada mitmes koguduses Harju-, Lääne- ja Pärnumaal. Materjalgi on sama, mida aitab meil eesti keelde tõlkida raadiopastorina tuntud õpetaja Aare Kimmel.
Koostööd on kavas teha ka vennastekogudusega, kes on meie eest palvetanud ja kellelt oleme praktiliselt kõigi Venemaa aastate jooksul ustavat toetust saanud. Nüüd soovime omalt poolt neid abistada.
Veel soovime kaasa aidata Tallinnas Tooma missade korraldamises. Oleme 18 aastat olnud Soomes Helsingi Tooma missa misjonisaadikud, ning nüüd, kui neid missasid korraldatakse juba kaks aastat ka siin, oleks meil hea meel toetada seda tööd alustanud misjonäripere Ruotsala algatust kord kuus Jaani kirikus Tallinnas.

Töö on alanud!

2012_laululapsed1. aprillil toimuski Saue Kristliku Vabakoguduse kirikusaalis meie esimene kaasalöömine EELK Keila koguduse siinses töös ehk Palmipuudepüha kontsert-kohtumine kogu perele, teemal ”20 aastat Ingeri kiriku misjoniööd Volga jõe ja Uurali mägede vahel”.
Muusikaga teenisid mari rahvusest muusik Vasili Mihailov Ufaast Baškortostanist, Keila koguduse laululapsed (pildil) Sille Apri juhtimisel, solist Kristjan Kelement ja Aaliste pere ansambel.
Anu neiupõlvenimi oli nimelt Aaliste. Lapsepõlvekodus armastati pille mängida ja laulda ning nüüdki tehti koos muusikat: Haapsalust oli tulnud vend Tõnu kahe lapselapsega: Johannaga, kes mängis tšellot, ning Anna Marijaga, kes mängis flööti. Tabasalust olid kohal Anu lapselapsed Lisa, Jooseph ja Daniel Metsala, kes oma isa Matise saatega samuti kaks laulu laulsid. Juha pidas oma elu esimese avaliku eestikeelse kõne. Anu näitas slaidiprogrammi ning tutvustas misjonitööd Kesk-Venemaal. Jutluse pidas Keila koguduse õpetaja Marek Roots.
Üles oli seatud ka misjoninäitus ja kostituseks oli teelaud. Kui 53 peokülalist, pajuurvad käes, koduteele läksid, ütles nii mõnigi, et tore õhtu oli ja lubas tulla ka järgmisel pühapäeval.
2012_Keila
8. aprillil toimuski samas paigas esimene luterliku liturgiaga jumalateenistus Ülestõusmispühade auks. 18 liikmeline Keila kiriku koor (pildil) oli varakult kohal. Juha oli liturg ja pidas jutluse, Vasili oli organistiks ja Anu aitas neid mõlemat kaasa teenimisega (pildil). Jumalateenistuse lõpus ütles oma tervitussõnad kohaliku Vabakoguduse pastor Erki Kuld, ulatades Anule ühtlasi kiriku võtmed. Tema sõnad olid: ”Tere tulemast Issanda tööpõllule, kus on kõigile ruumi töötamiseks!”  Nutt tuli peale, kui mõistsime, kui suur on Jumala arm meie vastu ja kui suur on vennaarmastus! Meie, kes me olime aastaid Venemaal kirikud ehitanud, teame, kui palju vaeva peab nägema, et saada üks kirikuhoone valmis ehitatud. Ning meie saime nüüd juba teisel teenistusel kätte võtmed kenasse hubasesse pühakotta! Jumal õnnistagu ka seda kogudust ja kõiki, kes selle hoone ehitamiseks on oma ohvrianni toonud.
2012_Keila_JuhaMajas on 150 istekohaga saal, väiksemad ruumid pastorile, söögituba koos köögiga ja teisel korrusel kenad ruumid noorte- ja lastetööks. Seega on siin kõik võimalused töötamiseks!
Tahame teenida Issandat rõõmuga ka selles kojas: igal pühapäeval kell 15.00 on seal plaanis teenimine: kaks korda kuus armulauaga  jumalateenistus ja kaks korda kuus piiblitund koos muusikaga. Viime teenistusi läbi kordamööda Keila koguduse pastori Marek Rootsiga. Sündigu Jumala tahtmine ka neis ettevõtmistes!
Pärast pühi sõidame Soome külastama sealseid kogudusi, kes toetavad Uurali praostkonna tööd. Meil on palju sõpru, kes on oma panuse andnud hõimurahvaste misjonitööle; läheme neid nüüd tervitama ja julgustama, jätkamaks sõprust Ingeri kiriku
kogudustega. Sealsed noored, kauged kogudused vajavad vanemate vendade eestpalveid ja tuge!
22. aprillil oleme taas kell 15 Saue kirikus, aadressil Tammetõru tn 2, ja kell 17 Tallinnas vennastekoguduse palvelas aadressil Endla tn 68.
Tänu olgu Jumalale ja kõigile kes meid on palvekätel kandnud, rahaliselt toetanud, nõu ja jõuga aidanud Issandat teenida. Jumal on hea ja Tema on andnud oma ainusündinud poja, et meil oleks elu. Halleluuja!
Kena kevadet kõigile!
Teie Anu ja Juha Väliaho
 

Ingeri kiriku noored kogudused vajavad aga jätkuvat toetust!

Palume annetusi eriti Birski koguduse muusikatööle, mille tulemusel on tekkinud Birski ümbruse mari külades
mõne aastaga kümmekond kulutuspunkti. Annetada saab Hõimurahvaste Aja projekti kaudu
Eesti Piibliseltsi arvele: Swedbank 221031291214 või SEB 10220055771015. Viitenumber: 0042

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn