Anu ja Juha Väliaho

KAKS AASTAT KONTSERTTUURE MARI KÜLADES BAŠKIIRIAS

Sugulasrahvad on ühismissiooniks valmis!

Aprill 2008 
Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku Birski koguduse liikmete seas on hulk maridest estraadimuusikuid, kes olid siinse rahva seas teada-tuntud juba enne kristlasteks saamist. Nüüd oleme kokku seadnud vaimuliku muusika kava. Vasili Mihailov mängib süntesaatorit-klahvpille, Konstantin Zainetdinov kitarri, vilepille ning plokkflööti ja Valeri Zadretdinov kitarri. Muusikaõpetaja Mari Toivola, misjonipraktikant Soomest mängib kannelt. Kõik ka laulavad. Mina, Anu, laulan koos nendega mõned laulud ja toon vaimuliku sõna ning tervitused sugulasrahvastelt eestlastelt.

Laadisime pillid ja võimenduskastid väikebussi Renault, millega oli meile appi tulnud Artjom Joškar-Olast, ning sõitsime esmalt Ilistanbekovosse, 130 km kaugusele maride külla. Klubis ootas täissaal, umbes 120 inimest. Tehnika algul jukerdas, aga siis saime sündile voolu sisse. Rütmikamatele lugudele plaksutas rahvas hoogsalt kaasa. Artjom jagas pärast soovijatele marikeelseid ”Jeesuse elu” raamatuid. Nii klubi, kool kui raamatukogu said vastilmunud marikeelse Uue Testamendi. Ööbisime samas külas.

 

muusika sildJärgmine kontsert oli Manjaki külas. Ka seal oli täissaal, umbes 125 inimest, kellele oli võimalus rääkida Jeesusest ja laulda Jumala armastusest.Järgmises külas oli ”pulmapidu”: kutsutud olid abielupaarid, kellel olid olnud pulmad üks, viis, kümme, viieteist jne aastat tagasi. Kokku oli väikeses klubis 52 inimest. Saime anda teistele kontserdi ja ka ise osa teiste peost ning nautida koolilaste kontserdikava. Vallavanem ja koolidirektor kutsusid meid teine kordki esinema. 

Sama päeva õhtuks sõitsime Djurtulli linna lähistele Novaja Burasse. Selles naftatöötlejate asulas on 300-kohaline uus klubi. Kontserdi alguseks olid kõik istekohad täis, väiksemad lapsed istusid suuremate süles. Marikeelseid vaimuliku muusika kontserte polnud siin varem olnud ja rahvast oli uudistamas palju. Võib-olla ahvatles tulema ka see, et meie kontserdid on tasuta.Lõputervituses kutsusime lapsi võtma kingituseks ”Jeesuse elu” raamatut ja ostma vaimuliku muusika CD plaati ansamblilt Sorta. Sorta tähendab mari keeles küünalt. Ansambel koosneb meie koguduse kümnekonnast muusikust ning plaadi ”Elav vesi” salvestusega tegeles Anu väimees Matis Metsala 2007. aastal. 

Iga kontserdi lõpul jagati emakeelset vaimulikku kirjandust.Raamatud sõna otseses mõttes rebiti Artjomi käest... Lubagu Jumal, et neid raamatuid ka loetaks. Ainult Tema teab, kas meie külvatud seeme läheb kasvama.Kell kaks öösel jõudsime tagasi Birskisse. 

Juuni 2008
Aprillis alanud kontsertturneed kestsid poole juunini. Kokku käisime 23. külakultuurimajas. Lisaks maride küladele laulsime kahes udmurtide asulas. 

Osa laule on olnud rahvalaulud, aga põhirepertuaar on koosnenud vaimulikest lauludest. Igal pool on olnud kuulajaiks saalitäied lapsi, noori, täiskasvanuid ja eakaid. Vanemad inimesed tulid tavaliselt rahvarõivais. Tavaline oli ka see, et tuttavatele rahvalauludele laulis kogu saal kaasa. Nii puudutasime oma kontsertidega 2500 mari ja udmurti, kes ei tea ristiusust eriti midagi, ning jagasime neile marikeelset vaimulikku kirjandust. Kolmes mari külas on kokku lepitud regulaarsete kooskäimistega alustamine.

Sõit-sõit-sõit külla...

Oktoober 2008
Juha sõitis koos külateenistuse meeskonnaga koguduse Lada roolis õhtupimeduses Tõnbajevosse, kui auto ette jooksis öövärvi mullikas. Inimesed kannatada ei saanud, küll aga näitas auto esiosa, et kümme aastat tagasi kogudusele ostetud ja juba niigi roostekirjut masinat enam taastada ei tasunud. Miilits tõdes, et tavaline liikluskindlustus ei korva taolise õnnetuse puhul midagi ning vaevalt ka, et vabalt ringijooksnud mullika omanik endast märku annab.

Niisiis seisime fakti ees, et Birski kogudus, kes teeb regulaarset tööd 13 marikülas 20-150 km raadiuses Birskist ja otsib uusi külasid, kus tööd alustada, on ilma liikumisvahendita. Õnneks olid paar koguduse inimest valmis andma kasutada oma masinaid. Koguduse uues misjonimajas on valminud musitseerimiseks mõeldud ruum.

 
Detsember 2008
100 km Birskist põhja poole asub 140 elanikuga Tuktajevo küla, kus polnud ühtegi ristitut. Olime leppinud sügise alguseks kokku esituse kultuurimajas. Viimati oli seal kontsert toimunud kaks aastat tagasi, kuna keegi ei taha ääremaale minna. Kontserdipäeval saime oma käsutusse neljaveolise Toyota, mis rühkis läbi pori. Vähem võimsast masinast polekski kasu olnud. Kultuurimajas ootas meid pool küla. Pakkusime pärast, et võime hiljem, kui teed on külma tõttu kõvemad, uuesti tulla. Meil soovitati minna ka 30 km edasi Baškibaši külasse.  

 250 elanikuga Baškibašis polnud samuti veel keegi ristitud. Leppisime kontserdi osas kokku. Taas tuli kohale pool elanikest. Pakkusime, et näitame edaspidi kultuurimajas marikeelset filmi Jeesusest. Saime filmi just hiljuti ja alates septembrist on kogudusel ka videokahur. Film nähtud, paluti meid uuesti tulla... Kuu algul õnnestus tänu annetajatele osta kogudusele uus auto, Renault Logan.

Marid ja tatarlased

 Juuni 2009
Pidasime kaheksa kontserti 160 km kaugusel Birskist, Šarani rajooni mari külades. Siin ei ole kristlikke kirikuid, kuna siin elavad põhiliselt tatarlased ning õigeusukiriku mõju puudub. Maridel ei ole siin ka enam loodususundi ohvripidusid, kuna elu mõjutavad tatarlaste kombed. Peetakse nende pühi, ehkki mošeedes marid ei käi ja moslemiteks pole saanud. Kuulsime sellest kõigest meie Valerilt, kes oli kunagi käinud neis külades tavalise estraadiprogrammiga. Kasutasimegi korraldamiseks seekord Valeri litsentsi.

Kogudusse tuli suveks tööle mari laulja ja muusik Anna Mišina, kes õpib Tšuvaššia pealinna Tšeboksari ülikoolis rahvamuusikat. Tema organiseeris kontsertidega seotud praktilisi asju ja hoolitses reklaami eest. Taas olid kohale sõitnud kanneldajast Mari Soomest ning väikebussijuht Artjom Marimaalt. Kontserdid, mis kestsid nädalajagu igal õhtul, tõid jälle kohale täissaalid, ehkki algasid suviselt alles 22.30 ning kestsid kaugelt üle südaöö. 

Mešerovos läks pool tundi pärast kontserdi algust ära elekter kogu piirkonnas. Kuidas jätkata kontserti, mille tehnika koosneb süntesaatorist, elektrikitarrist ja helivõimendusest? Kõigepealt laulis Anna rahvalaule, mida ta esitab alati ilma saateta. Seejärel mängis Mari kannelt, mille saatel laulis Anu eesti keeles. Poole tunni pärast naasis ka elekter.

August 2009
Akibarisovosse oli varem kokku lepitud lisakontsert. See sattus vihmasele päevale, mis pehmendab siinsed saviteed paksuks kitiks. Saime küll kohale, aga lahkudes jäime ülesmäkke tõustes libedasse mülkasse kinni. Valitses pilkane pimedus. Helistasime kultuurimaja juhatajale, kes saatis meile appi salga noori mehi, kes lükkasid meid mäkke välja, kust saime omal jõul edasi. 

Selle suve kontserdid, mida kuulas kokku ligi 1000 inimest, olid lõviosale esimeseks kokkupuuteks ristiusuga. Võimalus oli osta kassett vaimulike lauludega ning võtta kaasa tasuta marikeelne värviliste piltidega „Jeesuse elu“. Raamatutest tuli puudugi. Lisaks sõlmisime kontakte mitte ainult maride, vaid ka tatarlastega, kelle hulgas oli kultuurimajade juhatajaid, kooliõpetajaid, külaaktiviste. Kolmes külas pidasime koos kohalikega plaani, kuidas toimida edasi. Kui suve alguses olime suhtunud reisi tulemustesse äraootavalt, siis nüüd oli selge, et tööd siin piirkonnas tuleb ja saab jätkata. 

November 2009
Saime 5000 eksemplari marikeelset raamatut, kus on 60 tähtsamat piiblilugu värviliste illustratsioonidega. Eelmine tiraaž lõppes otsa juba ammu, nüüd oli Soome Piiblitõlkeinstituut teost meie palvel juurde trükkinud. See raamat on olnud meie peamine töövahend. Alustamegi uue kontserdisarja plaanimist.Kogudusega tuli tutvuma tatarlasest muusik Radik, kes mängib basskitarri ja on trummivirtuoos. Ta pole ristitud, aga tunneb kristluse vastu huvi.

Jõuame projektini

Detsember 2009
Renault Logan on sõidus olnud aasta ning spidomeeter näitab 50 000 km. Siia mahub piisavalt aparatuuri, instrumente ja lisaks juhile neli muusikut. Järgmine kontserttuur on plaanis  2.-10. jaanuaril  Kaltasinski ja Šarani piirkonna nendes külades, kus valitseb loodususund.

Nüüd, kui Birski koguduse misjonimaja ehitusprojekt on lõppenud, on asutud koguma läkitajatelt toetust uue, muusikamisjoni projekti heaks. Plaanis on tagada ühele või kahele muusikule koguduses töökoht, et muusikatööd tõhusamalt korraldada. Meid oodatakse, kultuurimaju pakutakse tasuta. Kulutused tekivad bensiini, muusikute toitlustamise, telefonikõnede jms tarbeks. Liiter bensiini maksab siin 10 Eesti krooni.

Loodame, et meil õnnestub palgata vähemalt kevadel Tšeboksari ülikooli muusikaõpetajana lõpetav Anna Mišina, kes tegeleks ka muusikute järelkasvuga.

Jaanuar 2010
Siin kestsid lumetuisud ja kõvad pakased, sellepärast ei saanud minna kõikjale, kuhu olime plaaninud. Autod ei läinud alati käima ja maanteid ei puhastatud lumest. Selline on siin normaalne talv.Igas kultuurimajas, kuhu jõudsime, oli täissaal. Taas osalesid Vasili, Konstantin, Valeri ja Mari. Meie Juhaga laulsime ühe soome rahvalaulu ja mina, Anu, laulsin eesti keeles ”Väikest karjast”. Kahel korral asendas kanneldajat Irina Fairušina, laulja. 

Kaltasinski rajoonis, kus me varem ei olnud käinud, oli tõeline rüselus iga kord, kui Juha tasuta raamatuid jagas. Inimesed ronisid üksteisele selga... Täpselt samasugune ründamine oli 1993. aastal, kui me alustasime tööd Marimaal. 

Kinkisime ka klubidele ja koolidele vaimulikku kirjandust ning Sorta CD. Oleks juba aeg teha uus plaat meie muusikute vaimulike lauludega. Kostja ja Vasili on neid vahepeal päris palju juurde kirjutanud.

Anu ja Juha Väliaho
kirjadest koostas Piret Riim

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn