Varia

Ungarlased valmistuvad koostööks hõimurahvastega

  
6_Ungarlased_300pxSoome-ugri perekonna „suur vend” on ungari rahvas, kes oma 14 miljoni elanikuga Ungaris ja selle naabermaades moodustab arvuliselt poole soomeugrilastest. Oleme juba mõned aastad unistanud ungari õdede-vendade kaasamisest misjonitöösse sugulasrahvaste seas Venemaal. Ungari kirikute juhid on küll osalenud meie soome-ugri konsultatsioonidel, kuid seni ei ole asi sugugi edasi arenenud.
Lausanne’i liikumise maailmaevangelisatsiooni III kongressil Kaplinnas 2010. aasta oktoobris seadis Jumal mind istuma Ungari baptistide liidu presidendi Meszaros Kalmani kõrvale. Arvestades seda, et kohalviibinud ligikaudu 5000 osalejast oleks igaüks võinud minu naabriks sattuda, usun, et Jumal ise juhatas mind õigesse kohta! Meie laud sai kohtumispaigaks ka teistele ungari delegaatidele, andes võimaluse vestelda metodistide ja nelipühilaste liidritega. Kongressi lõppedes leidsid ungarlased, et Ungari Evangeelse Alliansi juurde tuleb moodustada soome-ugri töörühm.
Praegu kuulub töörühma nelipühilasi, baptiste, luterlasi, metodiste ja reformeeritud koguduste esindajaid. Nende hulgas on pastoreid, ilmikuid ja noori aktiviste, kellest üks on 2009. a Marimaal korraldatud II Soome-ugri kristlikul noortekonverentsil ainsa ungarlasena osalenud Jakab Roland Ákos. Veel on töösse haaratud Wycliffe’i piiblitõlkijate juht, Ungari Piibliseltsi peasekretär, samuti Eötvös Loránti Ülikooli soome-ugri teaduskonna juhataja Márta Csepregi. Töös osalejate avar taust ja asjatundlikkuses konkreetsetes valdkondades eeldab, et nende tegemistel tasub silma peal hoida, sest nad on suutelised korda saatma põnevaid asju!

Hõimurahvaste Aeg Nr 7, 2012.  lk. 6.

Kui suurel rahval on õigus vaadata filmi emakeeles?

jeesus filmNii nagu ühtegi teksti pole tõlgitud nii palju kui Piiblit, pole ka ühtegi linateost tõlgitud nii paljudesse keeltesse kui filmi “Jeesus”. Kodulehe jesusfilm.org andmetel on see Luuka evangeeliumil põhinev “dokumentaaldraama”, nagu seda nimetatakse, saadaval 2011. a märtsi seisuga 1108 keeles. Alates filmi valmimisest 1979. a on seda näinud mitu miljardit inimest. Üle 225 miljoni täiskasvanu ja lapse on selle põhjal otsustanud Jeesust järgima hakata. Iga nelja sekundi järel teeb keegi kuskil maailma nurgas pärast filmi vaatamist otsuse Kristuse kasuks.

Kuidas on lood soomeugrilastega? Peaaegu kõigis suuremates soomeugri keeltes on see film olemas. Osades on pooleli lastele mõeldud versioon linateosest.

Loe edasi: Kui suurel rahval on õigus vaadata filmi emakeeles?

Ligimest leidmas

vaimulik_laulupeoSuvel vaimuliku laulupeo ja kirikupäeva ürituste raames toimuv Nelja Tuule ristirännak sai teoks juba kolmandat korda. Juba teist korda sõitsid meile abiks kaastöölised Marimaalt. Palvejalutuskäigud, pudelivee ja vaimuliku ajalehe jagamine ning näomaalingute tegemine Tartu linna eri piirkondades on vaid osa ristirännakul toimunust. Suhtumist oli mitmesugust, kuid siiski olid paljud rõõmsalt üllatunud, et keegi nendega vestles ja tasuta veepudeli või ajalehe andis. Juhtus ka naljakaid seiku. Andsin ajalehe Eesti Kirik ühele üliõpilasele. Ta küsis: „Mis see on?“ ja vastas ise: „Issand Jumal! Eesti Kirik!“. Turuväravas peeti soome misjonäri ja kaasani pastorit sinimustvalgete mütside tõttu aga tõsieestlasteks! 

Loe edasi: Ligimest leidmas

Udmurtia rocks

udmutriarocks22. septembril kõlas Tallinna Metodisti Kiriku aatriumis eestikeelne laul vaheldumisi udmurdikeelsega, saateks pillid basskitarrist ja süntesaatorist kuni mitut sorti kellukeste ja udmurdi kandleni nimega „kreš“. Eesti kristliku pop-rocki lipulaev Crux mängis vaheldumisi näitsikutega udmurdi noorteansamblist Šumpoton, et üheskoos koguda toetust nende esimese emakeelse kristliku noortemuusika CD väljaandmiseks. 

Loe edasi: Udmurtia rocks

Hõimurahvaste palvepäev 2009

Pühapäeval, 18. oktoobril tähistavad Eesti Evangeelse Alliansi, Eesti Piibliseltsi ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud üheskoos hõimurahvaste palvepäeva. Saame olla tänulikud meile usaldatu, soome-ugri keelte ja identiteedi eest.

Apostel Paulus tõdeb ateenlastele kõneldes, et Jumal on rahvastele „seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piiri” (Ap 17:26). Soome-ugri rahvaste rajad jooksevad suurel maa-alal Kesk-Euroopast kuni Siberini välja, kus elatakse erinevates tingimustes ja erisuguste võimalustega. Ungarlastele, soomlastele ja eestlastele on omariiklusest tulenevate privileegide tõttu oluline teisi hõimurahvaid meeles kanda, neid sõna ja teoga aidata. On ju Venemaal elavate soome-ugri rahvaste elu keerulisem kui meil. Seda mitte ainult materiaalselt, vaid ka kultuuriliselt, sest emakeelse Jumala Sõna edastamise võimalused nii kuulutatud kui kirjutatud moel on piiratud.

Me saame palvete, tegude ja muude vahenditega üksteist teenida. Olgu meil siis teenija meel ka oma hõimurahvaste ning nende seas tehtava Jumala riigi töö suhtes!

Oodates ja paludes Issanda õnnistust, oleme kutsutud ka tegutsema, kõneldes visalt oma keelt sealgi, kus selle kasutusala ahenemas ning õpetades oma kultuuri ja traditsioone järeltulevatele põlvedele. Selleks, et soome-ugri rahvaste aeg siin maa peal võiks olla veel pikk ja et me võiksime osa saada üle aegade ulatuvast Jumala õnnistusest.

Palvetagem:
Kõigeväeline ja armuline Jumal, õpeta meid üksteist teenima üle oma kogukonna ja rahva piiride! Juhata meie teid soome-ugrilastena üksteiseni – nii vastastikuses õppimises kui toetamises.Õnnista Pühakirja tõlkimist ja Sõna kuulutamist meie hõimurahvaste seas ning läkita uusi Sinu teenijaid nende seast! Aita meil alal hoida kultuuri ja identiteeti, mille Sa meile oled kinkinud. Õnnista seda alahoidmist nii, et see võiks luua meie keskel uut, mida Sa oled meile tõotanud Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi! Aamen

infoleht2009_allkirjad

Palvetagem...

Mari pastori Slava Abdullini tütar Nastja

PALVETAGEM…

+ kristlike kontsertide korraldamise eest mari külades
+ piiblitõlkijate eest hõimurahvaste seas
+ uue handi koguduse kasvu eest Mužis
+ soome-ugri misjonipiiblikooli õpilaste eest
+ udmurdikeelse Vana Testamendi tõlketöö lõpulejõudmise eest
+ eestlaste misjonireiside eest hõimurahvaste juurde suvel 2010
+ eestlaste eest, et nad ei väsiks palvetamast sugulasrahvaste eest!

Ta ütles neile:“Lõikust on palju,töötegijaid aga vähe.Paluge siis lõikuseIssandat, et ta saadakstöötegijaid väljaoma lõikusele!” Lk 10:2

Foto:  Mari pastori Slava Abdullini tütar Nastja on alates 15. eluaastast käinud mari külades abiks pühapäevakoole korraldamas. Ta julgeb Kristusest tunnistada ka koolis ja sõprade seas.  Palvetage tema ja ta pere eest, kes on tõelised küünlajalad mari rahvale!  Loe veel siit.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn