Varia

Emakeele tund New Yorgi Eesti Koolis.  Foto: Jaan BärensonMöödunud aasta oktoobris õnnestus mul viibida Ameerika Ühendriikides, kus osalesin Dallases toimunud SIL piiblitõlkijate konverentsil. Tagasiteel külastasin New Yorgis Manhattanil asuvat Ameerika Piibliseltsi.

Ühe terve päeva veetsin aga New Yorgi Eesti Majas ja Eesti Koolis. New Yorgi Eesti Haridusselts loodi juba 1929. aastal ja kool, mille aastate jooksul on lõpetanud sajad eestlastest noored, alustas tegevust 1950. aastal. Kooli juhataja Virve Lane annab koos teiste entusiastlike õpetajatega lastele võimaluse õppida oma emakeelt.

 


Külastuse eesmärgiks oli kohtuda õpetajate ja lastega ning tutvuda kooli elu ja vajadustega. Eesti Piibliseltsile oli esitatud soov soetada lastele jõuluks lastepiibleid. Võtsin kaasa kõik variandid viimastel aastatel ilmunud väljaannetest, mille hulgast õpetajad said valida sobiva. Valiku tegi keeruliseks koolis õppivate laste erinev emakeeleoskuse tase. Praegu käib laupäeviti kaks korda kuus kohal 50 last ja umbes poolte laste vanemad on USA-sse siirdunud viimase paarikümne aasta jooksul. Tuleb tõdeda, et nende laste emakeele kõnelemise tase on tagasihoidlikum kui „vanade“ eestlaste järeletulijatel.

Koolipäev New Yorgi Eesti Koolis pakkus mulle suurt huvi ja pani mõtlema sellele, kui palju on maailmas muutunud. Nõukogude okupatsiooni ajal hoolitsesid eestlased läänest selle eest, et kodumaal oleks nii Piibleid kui ka lastepiibleid. Täna on Eesti jälle iseseisev riik – seega on meil vastutus oma rahvuskaaslaste ees, et neil oleks võimalus omandada emakeelset Jumala Sõna ja haridust.

Kohtumine Bergen County koguduses.  Foto: Airi VagaPühapäeval osalesin külalisena eestlaste kogudustes Lakewoodis ja Bergen County’s, kus jumalateenistusi juhatas vana kaasvõitleja praost Thomas Vaga. Koos võisime meenutada aega, mil õpetaja T. Vaga Soomes elades aktiivselt vaimulikku kirjandust ja Piibleid Eestisse smugeldas. Jumalateenistuste järel oli ette valmistatud kohvilaud, kus sain võimaluse piibliseltsi tööst ja Hõimurahvaste Aeg projektist pikemalt kõnelda. Küsimusi esitati palju, ja nagu Airi Vaga hiljem väliseesti ajakirjanduses kommenteeris, oldi meie tööst tõsiselt huvitatud ja isegi vaimustatud. Loodame, et see huvi ja vaimustus areneb edaspidi viljakaks  koostööks. 

Jaan Bärenson

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn