Varia

Pühapäeval, 18. oktoobril tähistavad Eesti Evangeelse Alliansi, Eesti Piibliseltsi ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud üheskoos hõimurahvaste palvepäeva. Saame olla tänulikud meile usaldatu, soome-ugri keelte ja identiteedi eest.

Apostel Paulus tõdeb ateenlastele kõneldes, et Jumal on rahvastele „seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piiri” (Ap 17:26). Soome-ugri rahvaste rajad jooksevad suurel maa-alal Kesk-Euroopast kuni Siberini välja, kus elatakse erinevates tingimustes ja erisuguste võimalustega. Ungarlastele, soomlastele ja eestlastele on omariiklusest tulenevate privileegide tõttu oluline teisi hõimurahvaid meeles kanda, neid sõna ja teoga aidata. On ju Venemaal elavate soome-ugri rahvaste elu keerulisem kui meil. Seda mitte ainult materiaalselt, vaid ka kultuuriliselt, sest emakeelse Jumala Sõna edastamise võimalused nii kuulutatud kui kirjutatud moel on piiratud.

Me saame palvete, tegude ja muude vahenditega üksteist teenida. Olgu meil siis teenija meel ka oma hõimurahvaste ning nende seas tehtava Jumala riigi töö suhtes!

Oodates ja paludes Issanda õnnistust, oleme kutsutud ka tegutsema, kõneldes visalt oma keelt sealgi, kus selle kasutusala ahenemas ning õpetades oma kultuuri ja traditsioone järeltulevatele põlvedele. Selleks, et soome-ugri rahvaste aeg siin maa peal võiks olla veel pikk ja et me võiksime osa saada üle aegade ulatuvast Jumala õnnistusest.

Palvetagem:
Kõigeväeline ja armuline Jumal, õpeta meid üksteist teenima üle oma kogukonna ja rahva piiride! Juhata meie teid soome-ugrilastena üksteiseni – nii vastastikuses õppimises kui toetamises.Õnnista Pühakirja tõlkimist ja Sõna kuulutamist meie hõimurahvaste seas ning läkita uusi Sinu teenijaid nende seast! Aita meil alal hoida kultuuri ja identiteeti, mille Sa meile oled kinkinud. Õnnista seda alahoidmist nii, et see võiks luua meie keskel uut, mida Sa oled meile tõotanud Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi! Aamen

infoleht2009_allkirjad

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn