Varia

Hõimurahvaste aja üritused 2009.a

Koguduste külastamine

18. oktoobril 2009 osales EELK Tallinna Jaani Koguduses hõimurahvaste palvepäeval ja misjonikohvikus mari külaline Vladislav Abdullin. Veel on Hõimurahvaste Aeg projekti raames kõneldud misjonitööst ja jagatud suvereiside muljeid EMK Tallinna, Tapa, Räpina ja Kuressaare koguduses ning Kose tööpunktis ja EEKBKL Tapa, Mustvee ja Oleviste koguduses; EKEK Räpina ja Elu Sõna Põlva koguduses ning Päästearmee Eestis Tallinna Kopli korpuses. Välismaal on soome-ugri misjonit käidud tutvustamas Rootsis (Länna Missionkyrka), Norras (Askim Kirke) ja USA-s (Lakewoodi ja New Yorgi Bergen County eesti kogudused). 

Üritustel osalemine

Anu Väliaho tutvustas sügisel EELK Usuteaduse Instituudis oma magistritööd Ingeri kiriku diakooniatöö ajaloost, hõimurahvastele pühendatud näitus oli ülal EELK misjonipäevadel Keila kultuurimajas. Soome-ugri misjonit tutvustati ka Eesti Piibliseltsi aastakoosolekul Saksa Lunastaja Kirikus, EMK ja EEKBKL suvekonverentsil ja hõimurahvaste suvemisjoni teemal toimuvas oikumeenilises misjonikohvikus. Lisaks sellele toimus hõimurahvaste misjoni esitlus Euroopa Kirikute Nõukogus (Consultation on New and Emerging Mission Movements).  

Reisid hõimurahvaste juurde

Lühiajalised misjonireisid viisid eestlasi 2009. a suvel Udmurtiasse, Marimaale ja kahel korral hantide juurde. Kolm meie õppejõudu käis aasta jooksul õpetamas soome-ugri misjonipiiblikoolis.Hõimurahvad meil külas18. oktoobril 2009 osales hõimurahvaste palvepäeval ja misjonikohvikus mari külaline Vladislav Abdullin. Larissa Orzajeva Marimaalt osales misjonikohvikus novembrikuus.

„Pärast seda ma nägin, ennäe: suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes.“ Ilm 7:9

Külas Ameerika eestlastel

Emakeele tund New Yorgi Eesti Koolis.  Foto: Jaan BärensonMöödunud aasta oktoobris õnnestus mul viibida Ameerika Ühendriikides, kus osalesin Dallases toimunud SIL piiblitõlkijate konverentsil. Tagasiteel külastasin New Yorgis Manhattanil asuvat Ameerika Piibliseltsi.

Ühe terve päeva veetsin aga New Yorgi Eesti Majas ja Eesti Koolis. New Yorgi Eesti Haridusselts loodi juba 1929. aastal ja kool, mille aastate jooksul on lõpetanud sajad eestlastest noored, alustas tegevust 1950. aastal. Kooli juhataja Virve Lane annab koos teiste entusiastlike õpetajatega lastele võimaluse õppida oma emakeelt.

Loe edasi: Külas Ameerika eestlastel

Aттьö - aitäh toetamast komikeelset kristlikku raadiot!

Daniil Popov (paremal) Oleviste KirikusOlen rõõmus võimaluse eest kajastada hõimurahvaste ajakirjas veidi komi keelne kristlikku raadiotööd Komimaal. Meie raadiosaated on osa evangeelsest teenistusest nende inimeste jaoks, kelle juurde ei saa sõita suurte kauguste ja teede puudumise tõttu. 1996. aastast alates toimub kristlik raadiosaade üks kord nädalas pikkusega 10 minutit. Esimestel aastatel me lugesime ja kommenteerisime evangeeliume, kuid hiljem valmisid ülekanded väga erinevatel teemadel: kõnelesime lunastusest, andestusest, laste kasvatamisest, tänase päeva olukorrast Piibli valguses ja muidugi kristlikest pühadest. Inimesed kuulavad meie saateid meeleldi ja saadavad mõnikord kirju küsimuste ning soovidega. 

Alates 2009. aastast tuleb meil raadiosaate ülekannete eest maksta. Ühe minuti maksumus on 490 rubla (12€), st üks ülekanne maksab 4900 rubla või 120€ (kuus kulub 19 600 rubla või 490€). Möödunud aastal olid meile suureks õnnistuseks Eesti ja Soome kristlased, oleme selle eest Jumalale väga tänulikud. Sel aastal hakkasime ise maksma ülekannete eest, kuid ainult kahe saate eest kuus. Usume siiski, et Issand varustab meid vajaliku rahaga, et saaksime saateid tihedamalt eetrisse anda. 

Palun palvetage selle teenistuse eest Komimaal! Olge õnnistatud!

Pastor Daniil Popov

Hõimurahvaste Aeg Nr. 5, 2010. lk. 21.

Sõna kostub igal pool

Olga Muži külast uue mp3-mängijaga.  Foto: Mark NelsonHantide seas on populaarsed tikutopsi suurused mp3 mängijad, mis vestavad piiblilugusid. Hõlpsasti taskusse mahtuv vidin pakub võimalust kuulata Jumala sõna maastikul põtru karjatades, samuti tšummis, kus vähese valguse tõttu trükisõna lugeda ei näe. Lugude kuulamine köidab ka lapsi ja noori.

Möödunud suvel valmisid audioväljaanded nii handikeelsest Markuse evangeeliumist kui raamatust „Piiblilood“. Teksti lugemist ilmestavad neis handi vaimulikud laulud. Eestis teoloogiat õppiv Ljudmila Grapin, üks Piibli tõlkijatest handi keelde, annab edasi oma rahva tänu audiomaterjali eest: „Handi keeles me saame aru Piibli sügavustest, mis vene keeles jäid varjule. Jumal tõepoolest kõneleb meiega ja me ei saa jääda enam ükskõikseks selle suhtes, mida ta meile ütleb meie omas keeles! See ei tundu enam muinasjutt või legend. Handi keelt rääkiv jumal on hantide meelest tõeline Jumal.“

Lisaks Markuse evangeeliumile ja kogumikule „Piiblilood“ on handi keeles olemas raamatuke „Jeesuse elu“ ning mõned osad Luuka evangeeliumist.

Soome Piibliseltsi materjali põhjal Piret Riim

Ühiselt hõimurahvastele mõeldes

Järjekordsed hõimupäevad, mida veab Fenno-Ugria Asutus, toimusid 12.-18. oktoobril 2009. a. Hõimupäevi on Eestis oktoobrikuu kolmandal nädalavahetusel korraldatud juba 1929. aastast alates. Nõukogude okupatsiooniajaga tekkinud pausi järel taastati traditsioon 1989. aastal.

Hõimunädala raames viidi Eesti kirikutes 18. oktoobril läbi hõimurahvaste palvepäev. Esmakordselt olid meie hõimurahvaste eest sel päeval palves ka Ühinenud Piibliseltsid. Palvepäeva korraldajad Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Piibliselts saatsid kõigile Eestimaa kirikutele ja kogudustele palvepäeva läkituse ja palve, kus muuhulgas on öeldud: „…oodates ja paludes Issanda õnnistust, oleme kutsutud ka tegutsema, kõneldes visalt oma keelt sealgi, kus selle kasutusala ahenemas ning õpetades oma kultuuri ja traditsioone järeltulevatele põlvedele. Selleks et soome-ugri rahvaste aeg siin maa peal võiks olla veel pikk ja et võiksime osa saada üle aegade ulatuvast Jumala õnnistusest“. 
Samal õhtul toimus Tallinna Jaani kirikus oikumeeniline palvus Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute osavõtul. Muusikaline osa oli Tallinna Oikumeeniliselt Naiskoorilt (liikmeteks Tallinna Jaani, Kaarli ja Oleviste naiskoor), oma emakeeles jutlustas mari rahvusest diakon Slava Abdullin. Tõenäoliselt on see esimene marikeelne jutlus, mis Eestimaa kirikutes kunagi peetud! Piiblitekste loeti eesti, mari ja udmurdi keeles.

Ligemale kolm sajandit emakeelset Jumala Sõna on maarahval aidanud eestlasteks saada ja eestlasteks ka jääda. Eestlastel on vastutus  oma hõimurahvaste eest – seda rõhutas juba president Lennart Meri. 

Jaan Bärenson

Miks ma toetan misjonitööd?

Annetan, sest olen veendunud, et nii teha on õige ja hea. Pealegi – olles ise hädas saanud ootamatu abi osaliseks, saab tänulikkus võtmeks teiste abivajajate mõistmisel. Sellest on saanud minu kui kristlase elu loomulik osa. Rõõm sellest, et oled head teinud, käib iseenesest veel boonusena kaasas! 
Sirje

Tuleb tõdeda, et mitte kõigil inimestel pole võrdseid võimalusi. Samuti pean tõdema, et kui mulle on antud hästi toime tulla, võin pisut mõelda teistele. 
Andrus

Tunnen, et pean seda tegema, see tuleb südamesse ja ma ei saa seda sealt enam välja. On nii hea meel, et leidub neid, kes tahavad minna ja teisi aidata. Võtan andmist kui võimalust, kuigi minu osa on pisike võrreldes nendega, kes ise misjonile lähevad. 
Avo

Ühelt poolt olen tänulik, et sellist tööd tehakse, kuid teiselt poolt on andmine iga kristlase kohus. Palvetan jätkuvalt, et Jumal õnnistaks tööd misjonipõldudel, ka hõimurahvaste hulgas. 
Edgar

Rong HandimaaleMiks ma annetan? Ikka sellepärast, et Jumala Sõna jõuaks iga inimeseni. 
Hilja

Ma laulan Issanda heldusest igavesti, ma kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlve. Sest ma ütlen: Igaveseks sa ehitasid helduse, taevastesse sa rajasid oma ustavuse. Ps 89:2-3

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn