Varia

tsumm

Rong on läbi aegade inimesi kaugetesse maadesse sõidutanud. Rongiga reisivad Anu ja Juha Väliaho ning teised misjonärid, samuti need, kes sõidavad soome-ugri rahvaste juurde lühiajalistele misjonireisidele. Rongid viivad hõimurahvaid üksteise juurde piiblikooli sessioonidele ja noortekonverentsidele, aga ka lihtsalt külla. 

Peagi on valmimas veel üks huvitav „rongisõit“, ja see on mõeldud lastele. Ligi kaks aastat on projekti Hõimurahvaste Aeg toimkond tegelnud pühapäevakooli programmi koostamisega. Suurt rõõmu on pakkunud koostöö selliste tublide tegijatega nagu Aive Lohk, Meelika Lutter ja Kristiina Vallikivi. 

 

Me usume, et Eestimaa pühapäevakoolide lapsed saavad hõimurahvaste heaks palju teha, kuid selleks tuleb neid rahvaid tundma õppida. Vahel on misjonireisilegi mindud kaasa lihtsalt selleks, et end proovile panna. Alles kohalikke kombeid ja elutingimusi tundma õppides ning inimeste „hinge piiludes“ kasvab armastus rahva vastu, soov neid aidata ning ikka ja jälle tagasi minna. Tean inimesi, kes on osakese oma südamest jätnud kaugele põhja, tundras elavate hantide juurde. Nad on nõus rändama jalgsi mööda soid, ületama jõgesid ja kraave ning taluma tuhandeid sääski. Miks küll? Ikka selleks, et rääkida hantidele Jumala armastusest.

Sajandeid tagasi käis Jeesus mööda maad ja aitas inimesi. Ta ei lubanud oma õpilastel lapsi eemale tõrjuda, näidates sellega, et nad on sama tähtsad kui täiskasvanud. Et Jeesus saaks lapsi õnnistada, pidi keegi lapsed Tema juurde tooma. Ka tänapäeval vajab iga laps ja täiskasvanu võimalust kuulda armastavast Jumalast ning meie koguduste laste toetus on selleks ääretult vajalik. 

Pühapäevakooli materjal peaks valmis saama käesoleva aasta sügiseks. Rong viib meid külla komidele, hantidele, udmurtidele, maridele, ersadele ja mokšadele. Igas tunnis tutvume ühe rahva keele ja kommetega, mängime, laulame, meisterdame ning õpime tundma Jumala Sõna. Kunstnik Aide Leit-Lepmetsa abiga valmib veel lauamäng ja muud põnevat! 

Küllike Evartov 
projekti Hõimurahvaste Aeg koordinaator

+++++++++++++
Ma arvan, et meie tundidel on kaks suurt eesmärki. Esiteks, avardada laste maailmavaadet, tutvustades natuke lähemalt pisikesi hõimurahvad siin- ja sealpool Uuralit; võtta aega ja mõelda kaasa nende eluolule, muredele. Paljud eesti lapsed on käinud Soomes, Rootsis, Egiptuses; õpitakse inglise, vene, saksa keelt; suurrahvastest on palju lugeda ning kuulda. Kuid peaaegu midagi pole kuulda, näha ega lugeda väikestest rahvastest meist ida pool, kes ometi üritavad eluga toime tulla, oma keelt rääkida, oma kommetest kinni hoida… Ehk on hõimurahvaid eesti keele tunnis põgusalt tutvustatud, kuid mingit emotsionaalset suhet nende rahvastega koolitunnis enamasti ei teki. Tore oleks, kui meie materjal suudaks seda luua. Teine oluline eesmärk on panna pühapäevakooli lapsi mõtlema misjonitööle – õpetada lastele, mida Jumal on meile oma Sõnas misjonitööst rääkinud. Näidata, kuidas nemadki saavad ühel või teisel viisil ise misjonitöös osaleda ja Jumala sõna levimisele kaasa aidata.

Meelika Lutter

+++++++++++++
Pühapäevakooli projekt aitab lastele tutvustada praktilist Jumala riigi tööd. Paljud Eesti kogudused on seotud misjonäridega, kelle eest palvetatakse või keda toetatakse. Mõnel pool on pühapäevakooliski tehtud „oma“ misjonärile joonistusi ja saadetud niiviisi tervitusi Eestist. Paljud lapsed pole aga misjonist kuulnudki. Tunnid avardavad laste maailma, on uusi teadmisi andvad, põnevad ja võimaldavad palves misjonitööle kaasa aidata. Igas tunnis „sõidame külla“ erinevale rahvusgrupile, räägime nende ajaloost, keelest ja eluolust, õpime kohalikus keeles laule, meisterdame ning mängime. Piiblitundides räägime piiblitõlkimisest, inimeste ja rahvaste väärtusest Jumala silmis, probleemidest, Jumala lahendustest ja muidugi misjonitööst. Loodan, et need tunnid liidavad eesti lapsi meie hõimurahvaste lastega. Ehk annavad need ka mõnele pühapäevakoolis käijale igatsuse minna tulevikus ise lühiajalisele misjonireisile või pühenduda misjonitööle.

Aive Lohk

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn