Varia

elupuu_footer

ELUPUU.ORG EVANGEELNE PROJEKT

Elämän puu (soome k)   Olöm pu (komi k)  Ulon pu (udmurdi k)  Ilysh pu (niidumari k)

Väljaande “Hõimurahvaste aeg” lugejail on kindlasti huvitav teada, et avatud on uus kristlik interneti kodulehekülg Elupuu.org. Selle tegijate eesmärgiks on julgustada Venemaa Föderatsiooni territooriumil elavaid soome-ugri rahvaid ja pakkuda neile kultuurilist, sotsiaalset, psühholoogilist ja vaimulikku väljundit.

Elupuu.org on mõeldud virtuaalse kohtumispaigana, kus hõimurahvad võivad arutleda oma kultuuri ja traditsioonide üle, rääkida hobidest, spordist, muusikast, kirjandusest jne. See on paik, mille eesmärk on keskenduda soome-ugri rahvaste ja nende kultuuride ilule ja sellele, milline eesõigus on olla osa millestki väga väärtuslikust.

 

Elupuu.org tegijad tööhoos. Fotod: Mark Nelson

Elupuu.org esmane suhtluskeel on vene keel, mis toimib praktikas Venemaa Föderatsiooni territooriumil elavate soome-ugri rahvaste omavahelise keelena. Lisaks sellele on teatud hulk materjali iga rahva emakeeles. Sellisel kujul täidab Elupuu.org kahte olulist eesmärki: julgustab seni eraldatud etniliste kogukondade omavahelist tihedamat suhtlemist ja samuti julgustab kasutama oma emakeelt.    

Osa materjali kodulehel Elupuu.org tõlgitakse eesti, soome, ungari ja inglise keelde, edendamaks rahvastevahelist mõistmist, küünarnukitunnet ja kaasaelamist meie Venemaal elavate sugulasrahvaste käekäigule.

Miks just Elupuu?

Sõnad Elu ja puu on sarnased mitmes soome-ugri keeles. Et eestikeelne sõna on juhtumisi vormilt kõige lihtsam, siis valitigi just see rahvusvahelise kodulehekülje nimetuseks. 

'Sellegipoolest  tähendab pu udmurdi ja niidumari keeles mitte elavat puud, vaid (surnud) puitu (kasvav puu on udmurdi keeles pispu ja niidumari keeles pushengge). Ulon pu – “elav puit” – on ilmselge vastuoksus nimetuses, kuid samal ajal tekkiv uus tähendusevarjund meie kontekstis täiesti sobilik.

Looduslik, peitsimata ja värvimata puit on traditsiooniline soome-ugri käsitöömaterjal. Kahjuks on mitmed soome-ugri rahvad hääbumas koos oma traditsioonide, kultuuri ja keelega. Kas on nemadki nii nagu voolitud ja kaunistatud puitlusikadki lihtsalt üks surnud puit? Kas see puit võib veel elavaks saada? Kas midagi, mis tundub elutu, ilma lootuse ja tulevikuta, võib puhkeda uuele elule? Meie usume, et see on võimalik.

Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja! Ja tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim. (Jesaja 11:1–2)

Elupuu.org tegijad tööhoos. Fotod: Mark Nelson

Elupuu.org tahab tuua uut elu soome-ugri kogukondadesse, tuletades neile meelde, kui kaunis ja hinnaline on nende kultuur ja keel. Just nagu kirjutas heebrea prohvet Jesaja, võib ka vanast kännust tõusta noor võsuke Issanda väe läbi.Elupuu.org on kristlik kodulehekülg, mis räägib, kuidas evangeeliumi sõnum võib tuua päästmise soome-ugri rahvastele. Ehk parafraseerides teist  heebrea prohvetit Hesekieli, kes vaatas kuivanud luude orgu, võime ka meie küsida: “Kas need puust käsitööastjad võivad ellu ärgata?” ja kõikväeline Issand vastab: “Vaata, ma toon nende sisse vaimu ja te saate elavaks!” (Hs 37:3–5)

Hõimurahvaste Aeg küsis ajakirjanikelt, kes hakkavad koostama koduleheküle materjali, mida Elupuu.org võiks tähendada nendele rahvastele.

Tatjana (Udmurtia):
Arvan, et see soomeugrilaste internetiprojekt on Udmurtiale kindlasti vajalik. Sihtgrupiks on noored, samuti intelligents, kes otsides teed oma keele ja kultuuri säilitamiseks, pöörduvad interneti poole. Meie portaali kaudu saavad nad teada Kristusest, koos kultuuri säilitamisega võtavad vastu isikliku pääste. Meeldib, et siin ei ole ainult kristlikud uudised – see ei tõuka eemale uskmatuid inimesi.

Larissa (Mari-El):
Internet on viimasel ajal saanud vaieldamatult üheks tähtsamaks vahendiks Jumala Sõna jõudmisel erinevate rahvasteni. Nende seast ei jää kõrvale ka mari rahvas. Minu arvates tõmbab see portaal endale Mari-Eli territooriumil elavate rahvaste, esmajoones maride tähelepanu järgmistel põhjustel:
1. Kasvanud on inimeste arv, kellele interneti kasutamine ei valmista raskusi. See on mugav suhtlemisvorm, pole vaja isegi kodunt välja minna. 
2. Maridele pakub kindlasti huvi võimalus tutvuda hõimurahvastega ja see, et on koht ka emakeele jaoks. 
3. Peamine – räägitakse ka kristlikust usust, Kristusest, kes on ainus tee taevasse. Kuna paganlus on viimasel ajal tugevasti kasvanud, on vaja tuua neid Kristuse juurde – miks mitte interneti kaudu. 

Olga (Komi):  
1. Interneti abil me jõuame noorteni, sest Komis on interneti külastajaiks peamiselt just nemad.
2. Jõuame piiratud võimalustega inimesteni (invaliidid).
3. Komimaal on kooliprogramm, mille järgi jõuab internet ka küladesse maalasteni.
4. Meie regioonidest saavad teada inimesed Euroopa maades. 
5. Selline soomeugrilaste suhtlemisruum kultuurisidemete alusel ühendab inimesi. 

Tatjana (Ersa-Mordva):
Projekt ühendab soomeugrilasi üle maailma. Ühise kultuuri kaudu on võimalus tutvuda meie maa teiste elanikega. Meil kõigil on, mille üle uhke olla. Aitäh kõigile, kes selle projektiga on seotud.

Vera (Udmurtia):
Projekt annab inimestele võimaluse teada saada Kristusest, eriti nooremale põlvkonnale, kellele internet on isegi reaalsem kui tavaline maailm. Nad veedavad seal sõpradega suheldes palju aega.
Arvan, et eriti tähtis on see udmurdi noortele, sest viimastel aastatel on keel, kultuur ja sellega seonduv eriti linnades kaotsi minemas. Seda enam, et paljud udmurdid häbenevad oma rahvust. Nad võivad näha, kui suurepärane on olla udmurt, et see pole häbiasi, vaid on imetlusväärne. Soovin, et nad suudavad armastada ennast ja oma rahvast nii, nagu armastab neid Jumal.

elupuu_banner

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn