Varia

Fenno-Ugria

“Koolev kala ujub vees,” Üve Maloverjan
Kommentaar ajakirja Horisont 2007. aasta lisaväljaandele Fenno-Ugria. 

MTÜ Fenno-Ugria Asutus (fennougria.ee) ja ajakiri ”Horisont” on kokku pannud suurepärase materjali soome-ugri rahvaste hetkeolukorrast Vene Föderatsioonis. Informatsiooni levitamine, inimeste teadlikkuse tõstmine meie hõimurahva olukorrast ja huvi äratamine meie vennasrahvaste tegemiste vastu on ülimalt oluline. Siiski pani mind mõtlema üks lause väljaandest. Kas ”Da Vinci kood”on ikka see, mida nad tõeliselt vajavad?

Loomulikult oleks tore, kui menukirjandus oleks udmurtidele kättesaadav nende emakeeles, julgustamaks neid omakeelseid raamatuid lugema. Kuid samas peame järele mõtlema, mida me neile pakume? Õhtumaa kultuuri pühkmeid? Või midagi, mis võib tõepoolest abiks olla?

Andres Heinapuu avaartikkel “Hõimusolidaarsus aitab jääda iseendaks” toob välja tõiga, et me ei või rahulduda pelgalt teadusliku materjali kogumisega soome-ugri rahvaste kohta. Tõepoolest, me vajame hõimusolidaarsust, et tugevdada just omaenda kultuuri, kuid me peame minema kaugemale, küsides oma sugulasrahvastelt, mis on nende vajadused, kuidas saaksime neid aidata. Siinkohal tahaksin oponeerida austatud Tõnu Seilenthalile, kes – tsiteerituna A. Heinapuu kirjutises – võrdleb fennougristi vastutust  oma töö eest kujundlikult Odysseuse eksirännakutega (humanitaarteadlase mõtetes). Tööd soome-ugri rahvastega on kohatu võrrelda Odysseusega, pelgalt eepilise müüdi kangelasega. See võimaldab intellektuaalidel lasta mõtetel uidata, nautimaks kauge ja näiliselt ideaalse ühiskonna ilu.

Soome-ugri rahvaste tragöödia aga hõlmab reaalseid mehi, naisi ja lapsi. Need rahvad on kurnatud alkoholismist, meeleheitest, suitsiididest ja kultuurilisest marginaliseeritusest. Milline on meie vastus sellele? Me ei või rahulduda pelgalt teadusliku töö viljelemisega soomeugrilaste keele ja kultuuri säilitamise nimel. Säilitamine on esimene hädavajalik samm, kuid meie eesmärk peab sisaldama ka praktilisi samme kultuuri ja ühiskonna tugevdamiseks, et võimaldada neil ületada tõkkeid, mis ähvardavad neid hävitada.Niisiis – kas “Da Vinci kood” on ikkagi see, mida udmurdid tõeliselt vajavad? Võib-olla peaksime küsima endalt, mida ja mis kujul peaksime pakkuma hõimurahvaste kultuurile ja ühiskonnale, et aidata neil tõusta kõrgemale nende ees seisvatest raskustest? 

Mark Nelson


Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn