Varia

EEA Evangelismi- ja Misjonitoimkonna suurprojektiks 2007. kevadel oli “Tule KokkuTulek: Hõimurahvaste Aeg.” Neli päeva kestev rahvusvaheline konverents tõi kokku hulgaliselt kristlasi: eestlasi, soomlasi, ungarlasi, komisid, hante, udmurte, marisid ja mordvalasi. Konverentsi päädides lausus õnnistus-sõnad EELK peapiiskop Andres Põder pea 700-le usklikule mitmest eri kon-fessioonist. Milline suurepärane lõppakord konverentsile, milles jäi resoneeri-ma ühtsus Kristuses kui misjoni edu võti! Ainult üheskoos töötades saabub pääste soome-ugri rahvastele! 

Hõimurahvaste aeg väljapanek EEKBKL suvefestivalil  Kohtla-Nõmmel. Foto:  Erki Tamm

Üks viimase aasta jooksul kogetud õnnistustest meie töös on jagada üks-teisega, kuidas Jumal on eestlaste kaudu saanud viia evangeeliumi soomeugri rahvasteni. EMK Teoloogilise Seminari tudengid Nadja Popova (rahvuselt komi) ja Ljudmilla Rusmilenko (hant) rääkisid oma rahva vajadustest EMK Sakussaare koguduses. Väike külakogudus sai sügavalt puudutatud võimalusest osaleda misjonis ja aidata meie soome-ugri vendi ja õdesid, nii et nende poolt annetatud korjandusraha ületas mitu korda mõne suurlinna koguduse annetuse. Misjonitöö pole suurte ja jõukate pärusmaa – just nagu lesknaine, kes andis oma piskust, on see midagi, milles peaks osalema iga kristlane!   

 

Viimase aasta jooksul saatis alliansi misjonitoimkond välja 4 misjonitiimi:  2 Komisse, 1 Udmurtiasse, 1 handi rahva juurde. Kokku osales reisidel 24 inimest Haapsalust, Jõhvist, Tallinnast, Räpinast ja mujalt.

2006. a. sügisel korraldasime kümme esitlust soome-ugri misjonist erinevates kogudustes üle Eesti, sh Võru,Turba ja Kunda. Enne misjonitiimide väljasaatmist pidi iga tiimiliige esitlema misjonit oma kodukoguduses, et paluda sealset palvetuge ja ka finantstoetust oma reisikulude katteks.

Sedamööda, kuidas Jumal on meie tööd jätkuvalt õnnistamas, vaatame tulevik-ku optimistlikult. 2007. aasta mais ja septembris korraldas organi-satsioon Ljus i Öster kohtumised Peterburis ja Stockholmis, et arutada jätkuva koostöö üle soome-ugri suunal. Ideed ulatuvad internetipõhistest võimalustest lastetööni Juhhei-koori stiilis, aga ka kohalikele juhtidele mõeldud konkreetsete koolitusprogrammideni. Võimalused on suured, vajadused samuti. Meie töö – evangeeliumi jõudmine sugulasrahvasteni – on alles alanud! 

Mark Nelson   

“Kellel on, sellele antakse, ja kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on.” (Mk 4:25)

2006. a. saabus EELK Misjonikesku-sesse elektronkiri: „Soome mehed on juba 20 aastat käinud Venemaa kogudustes abiks ehitamas. On aeg, et ka eestlased selles töös osalema hakkaksid, soomlased üksi hakkavad väsima. Kevadel läheb meilt järjekordne ehitusmeeste grupp Birskisse. Otsime tõlgiks eestlast, kes oskaks soome ja vene keelt.“

Mees leidus, tavaline eesti mees, mitte filoloog ega ehitaja. Sellele mehele oli Jumal andnud just nii palju, et ta sai minna: keskmise keeleoskuse, huvi tehniliste lahenduste ja teiste kultuuride vastu, tähelepanelikkuse inimeste suhtes.

Nüüd otsime järgmisi talgulisi.

Olime eelmisel aastal üllatunud, kui paljudel oli võimalik toetada misjonäride Anu Väliaho ja Liliann Keski-neni tööd ning eesti vaimulike reise eestlaste kogudustesse Venemaal. Kogesime rõõmu ja tänu.

Samuti olime üllatunud, kui kevadel hõimurahvaste konverentsile tuli nii palju pühendunud, tõsiseid Jumala-riigi töötegijaid hõimurahvaste juurest. Kogesime, et mitte meie polnud sellel konverentsil andjad, me olime saajad – saime julgust, et Jumalasõna juurdub ja kannab vilja igal pool, vaatamata oludele, pigem isegi olude kiuste.

„On aeg, et ka teie...“ tuletasid soomlased, hõimurahvad meile kirjas meelde, ... muidu me väsime.“ Ka sõbrad, teekaaslased, on suur väärtus. Eesti misjonisõpradel on olnud sel aastal rohkem võimalusi teada saada, millega tegelevad üleaedsed teistest kirikutest.

Nende ridade kirjutamise järel ootab järgmise tööna materjali ette-valmistamine maailmapäevale, kus tutvustatakse erinevate organisatsioonide rahvusvahelist arengukoostööd. „Kui tore, et ka kristlased on esindatud,“ tuli eelmisel maailmapäeval meie juurde tänulik külastaja. Seda oli meil, esimest korda sellisel üritusel viibinuil, hea kuulda.

Vahel on vaja kedagi teist meelde tuletama selle väärtust, mis meil on. Me ise ei pruugi seda enam märgata, ja see on ohtlik. Ohtlik nii meile kui teistele, kellele oleksime saanud jagada, aga ei osanud, ei teadnud, ei söandanud.

„Kellel ei ole, sellelt võetakse seegi, mis tal on,“ kõlab hoiatus. Seda tuleb võtta tõsiselt, sest see on Jumala sõna.

Palveteema on, et järjekordsed mari ja mordva külalised jõuaksid meile sügisel külla.

Palvetame ka, et me keegi ei unustaks, ei ühel ega teisel pool riigi-, rahvus- või keelepiire, kust tuleb see, mis meid rikkaks teeb.

Piret Riim   

Hõimurahvaste aeg on andnud meile võimaluse olla andja ja toetaja. Sageli peame end nii viletsaks, et ei suuda kedagi aidata, pigem vajame ise abi. Eestlastena oleme mitu sajandit lugenud Pühakirja oma emakeeles. Peame seda loomulikuks. Kuid maailmas on palju rahvaid, kellele see ei ole nii loomulik. Nende hulgas on ka soomeugrilased. Hantide, komide, udmurtide ja mordvalastega isiklikult kohtudes mõistame paremini, kui oluline see on. Paljud nendest on alles emakeelset Pühakirja lugedes mõistnud, et Jumal armastab neid ning omada rahvust ei ole häbiasi.

Piibliseltsid kogu maailmas töötavad selle nimel, et iga rahvas võiks lugeda Piiblit oma emakeeles. Hõimurahvaste aeg – ühistöö – on andnud eestlastele võimaluse rohkem osaleda selles kogu maailma haaravas töös. Globaalses tähenduses on need toetussummad väikesed, aga need ei ole väikesed Jumalale ega lõppkokkuvõttes ka meile. Usun, et see andmine on teinud meid palju rikkamaks ja seda rikkust ei saa rahas mõõta. Meie osalemine selles töös on teinud võimalikuks, et piiblitõlked soome-ugri rahvastele valmivad kiiremini. Meie kaasabil ilmub lähiajal komikeelne Uus Testament.

Kohtumised hõimurahvaste esindajatega on näidanud, et maailm ei lõpe meie külatanumal. Maailmakaardi keskel ei asu Eestimaa. Nii Jumala kui meie jaoks on maailm ümmargune nagu gloobus – Jumala jaoks oleme kõik võrdsed.

Aastakümneid tagasi küsiti soome-ugri rahvusvahelisel kongressil ühelt külaliselt, kamassi rahva viimaselt esindajalt, kuidas on ta suutnud oma emakeele säilitada. Vanamemm vastas: “Ma palvetan iga päev ja räägin oma Jumalaga kamassi keeles!“

Jaan Bärenson


Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn