Soome-ugri piiblikool

Soomeugrilaste misjoni- ja piiblikool: lõpp on alles algus!

Piiblikool_DaniilMina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada. (1Kr 3:6)

Juba mõne kuu pärast saab lõputunnistused soome-ugri misjonija piiblikooli esimene lend. Läbitud on kuus kahenädalast õppesessiooni, läbida on jäänud veel kaks. Seejärel saame tunnistada, kuidas programmi omandanud õpilaste elus algab uus etapp Jumala ning oma rahva teenimisel.

Piiblikool_LiiKas misjoni ja Piibli õppimise tulemusel hakkavad vilistlased nüüd juhtima ulatuslikku vaimset ärkamist, mis meie hõimurahvaid haarab? Seda teab ainult Jumal. Mina, kes ma olen tudengeid õpetanud ja nendega koos töötanud aastast 2008, kui see programm algas, usun nende võimetesse. Osad on veel noored, kelle kasvamine võtab aega. Osad on juba kogenud, kellega arvestatakse nende kogukondades.
 
Nagu kõik õpetajad, oleme meie külvanud teadmiste seemneid. Oleme näinud vaeva, et eduks vajalikud oskused ja hoiakud välja areneksid. Siiski on Jumal see, kes annab lõikuse.

Loe edasi: Soomeugrilaste misjoni- ja piiblikool: lõpp on alles algus!

Soome-ugri misjonipiiblikool – enam kui õppimine!

Udmurdi tüdrukud on õppimises innukad.Soome-ugri misjonipiiblikool on Ljus i Österi, Eesti Evangeelse Alliansi Evangelismi- ja Misjonitoimkonna ning Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari koostööprojekt.

Mida kõike võib juhtuda, kui kokku saavad komi, handi, udmurdi ja mari kristlased! Isegi tulevik paistab hõimurahvastele helgem, kui areneb sõprus ning kasvab soov üksteist toetada! 

Loe edasi: Soome-ugri misjonipiiblikool – enam kui õppimine!

Piiblikool annab tiivad!

Õppetöö toimus Saranskis otse kirikusaalis.

Tänu Jumalale, soomeugrilastele mõeldud Uurali misjoni piiblikooli kaks esimest õppesessiooni on edukalt möödas! 20 õpilast osales esimesel sessioonil möödunud aasta septembris Udmurtias, 22 kogunes teisele sessioonile Mordvasse. 

Udmurdi, komi, handi, mari ja mordva meeste ja naiste õpetamine on mulle olnud üheks meeldivamaks kogemuseks ligi 15 aasta jooksul, kui olen tegelnud Piibli õpetamisega. Nende igatsus õppida, soov seda oma unikaalse kultuurilise taustaga ühendada, lõi innustava keskkonna nii õpetajale kui ka õpilastele.  

Loe edasi: Piiblikool annab tiivad!

Uurali misjoni ja juhtimisprogramm

Handid

Kui palju on meie Venemaal elavate hõimurahvaste hulgas pastoreid? Kui palju leidub seal kristlikke töötegijaid, kes on saanud ka süvendatud piiblialast koolitust? Võimalik et 15, võib-olla ka vähem.
Kujutage siis endale ette, et 20 udmurdi, komi, handi, mari ning mordva meest ja naist istuvad ühes klassis, uurivad koos Piiblit, arutlevad misjoniteemadel, valmistavad end ette aktiivseks teenimiseks, et viia kristlikku sõnumit oma ühiskondadesse. See tähistaks nende koguduste ja rahvaste ajaloos väga olulist etappi, milles oli ka minul eesõigus osaleda!

Loe edasi: Uurali misjoni ja juhtimisprogramm

Uurali misjoni juhtimisprogramm - soome-ugri kiriku tuleviku nimel

Uus põlvkond kristlasi vajab juhendajaid. Foto: Jukka Repo Mõni kuu tagasi viibis grupp soome-ugri kristlasi osadusõhtul, kus ülistati Jumalat ja palvetati edastatud palvesoovide eest. Kui jõudis kätte udmurtide kord oma palvesoove esitada, ütles üks noor neiu lihtsalt: “Palvetage, et meie rahva seast tõuseks esile juht.” Tema silmist hakkasid voolama pisarad, kui ta rääkis oma südamesoovist, et tema rahvas võiks tunda Jeesuse Kristuse  tervendavat väge ja lunastust.  Ta jutustas meile väikesest naistegrupist, kes kohtub regulaarselt palveks ja korraldab evangeelseid üritusi, et Kristuse valgust udmurtideni tuua.  Neid innustab siiras igatsus,  kuid jääb vajaka tõhusast liidrist, kes suunaks ja juhataks ning aitaks nende tööl kasvada.

 Kuidas saab kirik soome-ugri rahva seas ilma juhtideta kasvada? Vastus on lihtne: ei saagi!

Loe edasi: Uurali misjoni juhtimisprogramm - soome-ugri kiriku tuleviku nimel

Juhtide koolitus – kas ärkamise võti Uuralis?

Handi lapsed.  Foto: Andrus Kask 

Viimastel aastatel on kristlikud ajalehted sageli kirjutanud suurtest konverentsidest ja koosolekutest endise Nõu-kogude Liidu erinevates osades. Oleme lugenud kristlaste sihikindlast tööst ja entusias-mist. Meie südant on haaranud pildid pisarais nägudest ning päästmist otsivate inimeste ridadest. Kuid siiamaani ootavad meie sugulasrahvad Uurali piirkonnas vaimulikku läbimurret oma rahvaste seas. Millal liituvad nad nende ridadega, kes otsivad päästmist Jeesuses Kristuses? 

Loe edasi: Juhtide koolitus – kas ärkamise võti Uuralis?

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn