Soome-ugri piiblikool

Õppetöö toimus Saranskis otse kirikusaalis.

Tänu Jumalale, soomeugrilastele mõeldud Uurali misjoni piiblikooli kaks esimest õppesessiooni on edukalt möödas! 20 õpilast osales esimesel sessioonil möödunud aasta septembris Udmurtias, 22 kogunes teisele sessioonile Mordvasse. 

Udmurdi, komi, handi, mari ja mordva meeste ja naiste õpetamine on mulle olnud üheks meeldivamaks kogemuseks ligi 15 aasta jooksul, kui olen tegelnud Piibli õpetamisega. Nende igatsus õppida, soov seda oma unikaalse kultuurilise taustaga ühendada, lõi innustava keskkonna nii õpetajale kui ka õpilastele.  

 

Piiblikooli tööd korraldab Ljus I Öster ja EEA Evangelismi- ja misjonitoimkond koostöös Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminariga. Kaheksa õppesessiooni jooksul valmistatakse õpilasi ette kristlikeks juhtideks oma rahva seas. Lõppkokkuvõttes saavutavad õpilased umbes samaväärse taseme nendega, kes õpivad kaks aastat päevases õppes. Seega läbitakse pool diplomiõppe programmist, mis on teoloogilises seminaris Eestis.

Võttes arvesse soome-ugri rahvusest pastorite ja kristlike juhtide vähesust Venemaal, samuti asjaolu, et enamik pastoreid on saanud vaid minimaalse väljaõppe, annab programm olukorra muutumiseks tähelepanuväärse panuse.

Piiblikooli programm on ainulaadne selle poolest, et iga õppesessioon toimub erinevas soome-ugri regioonis, andes võimaluse oma sugulasrahvaste olukorda paremini tundma õppida. Meie eesmärk on suunata õpilasi õppima üksteiselt, kuid veelgi olulisem on nende omavaheliste suhete arendamine sügavama koostöö nimel soome-ugri rahvaste vahel.   

See programm võib saada oluliseks panuseks vaimulikule ja kultuurilisele ärkamisele, mille pärast jätkuvalt palvetame. Palun, palvetage meiega koos õpilaste, õpetajate ja korraldajate pärast, et see programm saaks tõepoolest ajalooliseks sammuks soome-ugri rahvaste elus.

Mark Nelson

+++++++++++++
Meel rõõmsaks juba hommikuhämaruses!Kunagi väljendasin ühel kohtumisel oma kurbust rahvuslike juhtide vähesuse üle. Siis tegi Rauli Lehtonen ettepaneku rajada piiblikool soomeugrilastele, mida ma suure rõõmuga toetasin. Päris üllatav, kui kiiresti sai idee ellu viidud ja kool tegutsema hakkas. Õnnestunult on valitud ainekursuste sisu, samuti on õpetajad heal tasemel. Peale selle aitab õppetöö erinevais paigus lähemalt tutvuda hõimurahvaste eluolu ja kultuuriga. Juba pärast esimest sessiooni Iževskis mainis üks osavõtja, et tal oleks nagu „vaimulikud tiivad“ kasvanud. Et peaaegu kõik õpilased on juba tegevad misjoniteenistuses oma rahva heaks, siis saavad nad omandatud teadmised kohe praktikasse rakendada. Nende vaimulik kasv on märgatav kõigile, samuti ind oma rahvast teenida ja suurenev armastus oma keele vastu. Oleme tänulikud Jumalale piiblikooli rajajatele, korraldajatele ja toetajatele! Jumal õnnistagu teid!

Maina Sašina, Iževski Filadelfia koguduse udmurdikeelse töö juht

+++++++++++++

Esimene sessioon Izhevskis

Õpilased olid Saranskist saabudes tundidest ja kohalikku elu tutvustavast programmist küll väsinud, kuid väga vaimustunud. Üks õpilastest, Olja, ütles, et saadud teadmised on suureks abiks jutluse ettevalmistamisel, nüüd uurib ta Piibli kirjakohti suurema kindlusega. Nadežda aga mõistis, kui oluline on lugeda Piiblit kindla eesmärgiga, samuti teada, kellele on sõnum algselt kirjutatud, märgata ajaloolisi fakte. „Koolis õpime, kui tähtis on iga sõna Pühakirjas, hakkame paremini mõistma Piibli tõde ja väärtust.“ 

Daniil Popov, pastor Komimaalt

+++++++++++++
Saranskis piibliõppe meetodeid õpetades kogesin nädala jooksul palju soojust, hoolt, huvi ja valmisolekut õppida, uurida, lugeda. Piibliõpe eeldab ja arendab mõtlemist, teksti sügavamat analüüsi, ajaloolise tausta tundmist, tõlgendamist ja rakendamist oma ellu. Esimesel päeval õpilaste ees seistes ja teemat tutvustades nägin sõna tõsises mõttes suuri silmi ja ammuli suid, põnevust ja huvi: kas ma saan ise Pühakirja teksti lugeda, sõna-sõna haaval uurida, analüüsida, teha omi järeldusi ning leida rakendust? Õppijad omandasid nädala jooksul oskust märgata ja tähtsustada tekstis seda, mis tundus just neile oluline. Leian, et koguduse töötegijate ja juhtidena on see tõeliselt vajalik oskus. Loodan südamest, et see, mida nad õppides omandavad ja Jumala sõnas leiavad, kasvab millekski eriliseks ning lööb särama mitte ainult nende endi elus, vaid ka nende kogudustes.

Mari Kerde


Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn