Soome-ugri piiblikool

Udmurdi tüdrukud on õppimises innukad.Soome-ugri misjonipiiblikool on Ljus i Österi, Eesti Evangeelse Alliansi Evangelismi- ja Misjonitoimkonna ning Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari koostööprojekt.

Mida kõike võib juhtuda, kui kokku saavad komi, handi, udmurdi ja mari kristlased! Isegi tulevik paistab hõimurahvastele helgem, kui areneb sõprus ning kasvab soov üksteist toetada! 

 

Mari ja Komi tudengid

Õppeprogrammidele mõeldes kerkivad tavaliselt silme ette loengud ja raamatud. Meie soome-ugri misjonipiiblikool tähendab aga palju-palju enam! Neljas kahenädalane 21 osavõtjaga õppesessioon läinud septembris leidis aset Komimaa metsade keskel asuva lastelaagri territooriumil. Et esimesest sessioonist Udmurtias oli möödunud täpselt aasta, põlesin soovist näha, kuidas komid, udmurdid, handid ja marid on vahepeal arenenud. Sõprussuhete süvenemisest räägib igatahes see, et üks handi õpilane tõi kaugelt Ovgordist rühma lapsi Komisse lastelaagrisse. Nüüd püüab ta komi sõprade abiga leida võimalust lastelaagri korraldamiseks Ovgordis kohapeal. 

 

Esimesel õhtul tunnistas noor udmurdi neiu, et viimaste kuude jooksul on ta mõistnud – mõttetu on lihtsalt oodata, et keegi väljastpoolt tuleks appi noortetööd tegema. Käes on aeg endal vastutust võtta. Keskealine komi nõustus temaga, kõneldes sellest, kuidas ta ise enda ümber toimuvat jälgides kuulis äkki oma südames häält: „Mida sa ootad? Need inimesed vajavad ristimist, sa ei saa siin lihtsalt istuda ja oodata, et keegi teine tuleb ja teeb! Mine ja hakka Jumalat teenima!“ Tänu Jumalale, et valmisolek on kasvanud ja õppimise käigus tekkinud usaldus vorminud neid mehi ning naisi täitma ülesandeid, milleks Jumal on neid kutsunud!

Nelja sessiooni käigus oleme osa saanud õppeainetest, mis annavad sügavama arusaamise Piibli sõnumist ja teoloogiast, samuti oskust evangeelseks tööks ja kristliku sõnumi jagamiseks õpilaste enda kultuurikontekstis. Udmurtias, Mordvas, Marimaal ja Komis toimunud sessioonide vältel on osalejad saanud võimaluse teistele hõimurahvastele külla sõita, seal kohalike kristlaste tegevusega tutvuda ja omandada vajalikke kogemusi tööks oma kodukohas.

Õppesessioonist osavõtjad Komimaal 2009. a septembris.Klassiruumis, kus enamik õpilastest on soomeugrilased, saab oma rahva probleemidest vabalt rääkida – mõnes teises olukorras ei juhtuks seda iial. Mõttevahetused viivad sageli ühise soovini näha arenemas ehtsaid rahvuslikke kirikuid, kus ülistatakse Jumalat ja kuulutatakse Jeesust Kristust vastavalt oma kultuurikontekstile ja emakeeles. 

See ühine kirg tõepoolest ühendab osavõtjaid ja muudab õppimise aja eriliseks. Iga hommik algab ülistuse ja palvega, kus lauldakse komi, udmurdi, handi, mari ja isegi eesti keeles. See ühisest minevikust ja saatusest lähtuv ühtsuse, vastastikuse toetamise ja armastuse tajumine ongi ju kogu asja tuum. 

Oleme kaheksast õppesessioonist koosneva programmiga jõudnud poole peale. Kaks sessiooni on planeeritud aastale 2010 ja kaks ülejäänut 2011. aastale. Meie ühine palve on, et soome-ugri kristlaste seas alustatud hea töö, osadus, ühtekuuluvus ja koostöö võiks jätkuvalt kasvada ning tuua esile juhte ja töötegijaid, kes suudavad arendada ehtsate soome-ugri koguduste ja teenistuste vastastikust toetamist.

Tekst ja fotod Mark Nelson


Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn