Soome-ugri piiblikool

Uus põlvkond kristlasi vajab juhendajaid. Foto: Jukka Repo Mõni kuu tagasi viibis grupp soome-ugri kristlasi osadusõhtul, kus ülistati Jumalat ja palvetati edastatud palvesoovide eest. Kui jõudis kätte udmurtide kord oma palvesoove esitada, ütles üks noor neiu lihtsalt: “Palvetage, et meie rahva seast tõuseks esile juht.” Tema silmist hakkasid voolama pisarad, kui ta rääkis oma südamesoovist, et tema rahvas võiks tunda Jeesuse Kristuse  tervendavat väge ja lunastust.  Ta jutustas meile väikesest naistegrupist, kes kohtub regulaarselt palveks ja korraldab evangeelseid üritusi, et Kristuse valgust udmurtideni tuua.  Neid innustab siiras igatsus,  kuid jääb vajaka tõhusast liidrist, kes suunaks ja juhataks ning aitaks nende tööl kasvada.

 Kuidas saab kirik soome-ugri rahva seas ilma juhtideta kasvada? Vastus on lihtne: ei saagi!

 

Kristlik juht on isik, kes pakub vaimulikku juhtimist ja annab kätte õige suuna ning julgustab, võimaldades erinevatel tiimi- või koguduseliikmetel kasutada oma vaimuandeid töö edendamiseks.  Ilma juhita on tegemist pelgalt heasoovlike indiviididega, kes tammuvad paigal, ilma et liiguksid soovitud eesmärgile lähemale.

Kui me soovime näha handi, komi, udmurdi, mari, ersa ja mokša ning mordva rahva juurdumist ja kasvamist usus, vajame juhte, kes räägivad nende keeles, kes armastavad nende kultuuri ja rahvast ning kes on täielikult pühendunud Jeesuse sõnumi viimisele nende rahvaste juurde.  Venemaal elavate soome-ugri rahvaste suurimaks vajaduseks on tugevad kristlikud liidrid. Isegi nendes vähestes kogukondades, kus õnneliku juhuse tahtel võidakse laiema koguduse kontekstis teenida Jumalat oma emakeeles, tuntakse siiski puudust oskuslikest juhtidest, kes aitaksid kaasa nende vaimuliku töö kasvamisele.  

Juhiks kutsub Jumal, koguduse ülesanne on neile koolitust võimaldada.

Udmurdid pole ainuke rahvas, kes tunneb teravat puudust juhtidest, sama vajadust on märgata kogu soome-ugri regioonis. Kuid kust peaksid sellised juhid võrsuma? Nad ei sünni üleöö, juhte peab koolitama.  

2008. aasta sügisel käivitub Uuralis misjonisuunitlusega piiblikool, mille eesmärgiks on aidata ette valmistada vaimulikke juhte. Nimetatud ühisprojektis osalevad misjoniorganisatsioon  Ljus i Öster, Eesti Evangeelse Alliansi evangelismi- ja misjonitoimkond, Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar ning mitmed meie partnerkogudused ja kristlased kogu soome-ugri regioonist. Osalejad on võtnud endale kohustuse pakkuda potentsiaalsetele kristlikele juhtidele: 
+ tugevat baasharidust Piibli ja kristliku teoloogia valdkonnas;
+ tutvustada kirikulugu eesmärgiga mõista paremini õigeusu, luterliku, baptisti ja nelipühi kiriku teoloogilist tausta;
+ pakkuda praktilisi oskusi võtmetähtsusega valdkondades, nagu  evangelism, koguduse kasv, vaimulik nõustamine, juhtimine jne.

Uurali misjoni piiblikooli programm koosneb kaheksast kahenädalasest intensiivõppe perioodist koos vaimuliku teenimise praktikaga juhendaja käe all, tipnedes programmi lõpetamisega 2010. aasta  novembris ning, Jumala abiga, vaimuliku juhi tööga mõnes soome-ugri koguduses.

Käesoleva programmi ülim eesmärk on esitada õpilastele väljakutse arendada oma vaimuandeid ja võimekust olla juht soome-ugri rahva keskel Venemaa Föderatsioonis.  Õpisessioonid toimuvad piirkonniti Udmurtias, Mordvas, Marimaal, Komis ja ka Eestis, pakkumaks õpilastele võimalust luua erinevate hõimurahvaste vahel tugevamad sõprussidemed. Jumala abiga on selline rahvastevaheline suhtlus heaks vundamendiks koostööle ning paremale üksteisemõistmisele. 

See projekt on oma olemuselt konfessioonidevaheliste ja poliitiliste erisuste ülene ning ühendab soome-ugri kristlasi ühise taotlusega näha meie hõimurahvaste seas kasvavat kogudust. Õpetama hakkavad oma ala parimad asjatundjad luterlikust, baptisti, metodisti ja nelipühi kirikust nii Eestist, Soomest kui Rootsist, samuti Uurali regiooni erinevatest piirkondadest.

Kui me soovime näha, et soome-ugri kirikul Venemaa Föderatsioonis oleks tulevikku, peab sel olema juhte, kes on varustatud jumalike tööriistadega ja kes on võimelised koondama  kristlaskonna võimekust, igatsust ja armastust oma rahva vastu, et võita ta Kristusele.  Projekt  ei ole ajendatud soovist kasvatada mingi konfessiooni kristlaste arvu või eraldada üks grupp kristlasi teisest, vaid selle eesmärk on anda hantidele, komidele, udmurtidele, maridele, ersadele, mokšadele ja mordvalastele võimalus ehitada üles oma rahva tulevikku Kristuses.  
Soome-ugri kiriku tuleviku perspektiivi silmas pidades on ülimalt oluline valmistada ette juhte, kes rajaksid uusi kogudusi ja algataksid uusi evangelismiprogramme. Kuid neid juhte ei ole võimalik koolitada ilma teie toetuse ja palveteta.

Venemaal elavate soome-ugri rahvaste tulevik seisab tähtsal teelahkmel: Looja soovib neid näha rahus iseenda ja nende naabritega ning, mis peamine, rahus Jumalaga.  Palvetagem üheskoos, et Jumal võiks kasutada Uurali misjoni piiblikooli projekti, toomaks esile liidreid, kes aitaksid seda tulevikuvisiooni ellu viia.

Mark Nelson

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn