Soome-ugri piiblikool

Handi lapsed.  Foto: Andrus Kask 

Viimastel aastatel on kristlikud ajalehted sageli kirjutanud suurtest konverentsidest ja koosolekutest endise Nõu-kogude Liidu erinevates osades. Oleme lugenud kristlaste sihikindlast tööst ja entusias-mist. Meie südant on haaranud pildid pisarais nägudest ning päästmist otsivate inimeste ridadest. Kuid siiamaani ootavad meie sugulasrahvad Uurali piirkonnas vaimulikku läbimurret oma rahvaste seas. Millal liituvad nad nende ridadega, kes otsivad päästmist Jeesuses Kristuses? 

 

1980. aastate lõpul puudutas suur vaimulik ärkamisliikumine Nõukogude Liidu peamiselt slaavlastega asustatud alasid, mille tulemusel kogudused Ukrainas, Valgevenes ja Venemaal plahvatuslikult kasvasid. Ajavahemikus 1991–2005 kasvas liikmete arv Venemaal registreeritud nelipühakoguduste liidus kümnest tuhandest üle saja tuhande liikmeni. Samal perioodil peaaegu kahekordistus Ukrainas registreeritud baptistide liidu liikmete arv, ulatudes  kahesaja tuhande liikmeni.

Ka türgi sugulasrahvaste piirkonnad SRÜ-s kogesid 1990. aastate keskpaiku vaimulikku äratust, pärast seda kui misjonärid Moldovast alustasid edukat tööd Jakuutias. Selle tulemusel rajati kümne aasta jooksul, s.o kuni 2005. aastani, üle kahekümne koguduse ja usklike grupi. Ärkamistuuled liikusid ka lääne poole, Tuva budistliku vabariigi suunas, kus türgi sugulasrahvast tuvalased said ärkamisest puudutatud paar aastat hiljem. Üle kahe tuhande tuvalase üle terve maa on liitunud ristimise kaudu evangeelsete kogudustega.

Kuid ilmselt suurim vaimulik läbimurre on toimunud Usbekistanis, kus paljude keeleuurijate arvates on olnud türklaste algkodu. Usbekkide arv evangeelsetes kogudustes on viimase kahekümne aasta jooksul kasvanud sadakonnast liikmest ligi kahekümne tuhandeni. Ka Kõrgõzstanis toimub koguduste kiire kasv. Tõenäoliselt asubki Kõrgõzstani pealinnas Biškekis kõige suurem evangeelne kogudus (üle 10 000 liikme) SRÜ-s.

Analüüsides neid tegureid, mis on põhjustanud nii suure juurdekasvu Kesk-Aasia ja Siberi kogudustes, tuleb tõdeda, et väga tähtsat rolli edu saavutamisel on mänginud Jumala Sõna olemasolu kohalikes keeltes ning pastorite, evangelistide ja misjonäride koolitus.

Samal ajal  ei ole üle SRÜ levinud ärkamisest olnud nimeta-misväärselt puudutatud soome-ugri rahvusgrupid. Uurali piirkonna rahvad on juba pikemat aega igatsenud Uut Testamenti oma emakeeles.

Nüüd soovivad Uurali piirkonna kohalikud kogudused koostöös Ljus i Öster’i,  Eesti Evangeelse Alliansi, Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminari ning kristlastega Soomest ja Ungarist alustada meie sugulasrahvaste keskel misjonikooliga, mille eesmärgiks on koolitada pastoreid ja koguduste juhte mordvalastele, udmurtidele, maridele, komidele ja hantidele.

Misjonäride koolituse eesmärgil oleme 15 aasta jooksul organiseerinud Uuralis piiblikooli. Esimene kursus korraldati I˛evskis 1993. aastal, kursuse lõpetamine toimus Tartus 1994. aasta kevadel. Järgmisel aastal loodame alustada kaheaastase pastorite koolitusega, mille lõpetamine on kavandatud 2009. aasta sügisel Tallinnasse. Sellele koolitusele oodatakse õppureid kõikidest uskkondadest, kirikutest ja kogudustest üle kogu Uurali. 

Alates 1993. aastast on koolituse edukalt läbinud rohkem kui 300 õpilast, kellest paljud on olnud kogudusi rajamas Uurali erinevates vabariikides. Piiblikooli õpilased Ukrainast, Venemaalt ja Rootsist on alustanud tööd teiste rahvusgruppide keskel, kuid õppurite seas on olnud ka mõned udmurdid, marid, mordvalased ja komid. Nüüd vajavad äsja rajatud usklike grupid ja kogudused selliseid juhte, kelle töö keskmes on sugulasrahvaste teenimine. Nad vajavad vaimulikku juhtkonda, kes oleks esirinnas ja teenäitajaks oma maale ja rahvale, et astuda uude, vaimuliku ärkamise aega.

Rauli Lehtonen
Ljus i Öster


Foto:  Heikki Riim


Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn