Soome-ugri piiblikool

Handid

Kui palju on meie Venemaal elavate hõimurahvaste hulgas pastoreid? Kui palju leidub seal kristlikke töötegijaid, kes on saanud ka süvendatud piiblialast koolitust? Võimalik et 15, võib-olla ka vähem.
Kujutage siis endale ette, et 20 udmurdi, komi, handi, mari ning mordva meest ja naist istuvad ühes klassis, uurivad koos Piiblit, arutlevad misjoniteemadel, valmistavad end ette aktiivseks teenimiseks, et viia kristlikku sõnumit oma ühiskondadesse. See tähistaks nende koguduste ja rahvaste ajaloos väga olulist etappi, milles oli ka minul eesõigus osaleda!

 

15.-26. septembril toimus Udmurtias, Iževskis, Uurali misjoni- ja juhtimisprogrammi esimene õppesessioon, kuhu oli kogunenud õpilasi kõigi soomeugri rahvaste hulgast Venemaal, nii nelipühi, luteri, baptisti kui vabakogudustest.

Udmurdid

Kahenädalase tiheda õppetöö jooksul läbiti sellised kursused nagu “Misjonäri vaimulik elu”, “Piibli ülevaade”, “Ülemaailmse misjonitöö piibellik alus”, “Nõustamine: abielu ja perekond”.
Õpilased näitasid üles tõelist õpiindu ning tundsid end oma koduses soome-ugri keskkonnas vabalt tõstatama küsimusi ka teemade kohta, mis puudutavad just neile eriomast kultuurikonteksti.

Muidugi arutleti pikalt Uues Testamendis käsitletud vere söömise küsimuse üle, kuna  kõigil neil rahvastel olid olemas meie verivorsti oma variandid! Handid olid eriti vaimustatud sellest, kuidas Vana Testamendi ohvrisüsteem õpetab meile kristlikku teoloogiat. Üks õpilane palus isegi luba tõlkida minu helisalvestatud loengud kirjalikult handi keelde! Kuna handi, mari ja udmurdi rahvaste juures praktiseeritakse ikka veel loomade ohverdamist, oli käsitletud teema nende jaoks eriti aktuaalne – teema, millest lääneriikide ja vene kultuuriruumis toimuvates piiblitundides sageli kiiresti üle minnakse.

Piiblikool

Selle õppesessiooni viimase päeva alguses laulsime kõik koos oma erinevates keeltes “Varsti üsna pea saame näha kuningat!”. Minu jaoks oli see kooslaulmine ühise usu väljendusena justkui prohvetlik hetk sellest, et üheskoos on meil võimalik juhatada kõik soome-ugri rahvad  tõelisesse vabadusse, mis lähtub meie Jumalalt-Kuningalt.

Õpilased on nüüd oma kodudesse tagasi jõudnud ja ühe ülesandena tuleb neil osaleda juhendatud teenimise praktikumis oma pastorite käe all. Nii huvitavaks kui antud õppesessioon ka ei kujunenud, oli see vaid terve õppetsükli alguseks. Nende õpilaste jaoks on kavandatud veel seitse õppesessiooni, mille vahele jäävad teenimise praktikumid, kus tutvutakse kristliku teenimistöö valdkondadega. Kui see on Jumala tahe, siis aitab antud õppeprogramm arendada edasi õpilaste andeid ja valmistab neid ette selleks teenimistööks, milleks Jumal neid kutsub.

Hanti

Mõelgem sellele, et 2010. aasta lõpuks, kui need õpilased on õppeprogrammi läbinud, õnnestub meil võib-olla kahekordistada protestantlike Jumala riigi töötegijate arvu soome-ugri rahvaste hulgas, kellel on nii piiblialane kui praktiline teoloogiline väljaõpe! Jumala abiga võib sellest kujuneda ajalooline samm Jumala Koguduse edasiviimisel meie hõimurahvaste hulgas!

Nagu ütlevad udmurdid: Dan Inmarlõ! Kiitus Jumalale!
 

Mark Nelson




Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn