Hõimurahvastel külas

Valikutest mari koolinoortele

5_Riho_300px
Oleme juba mitu suve järjest käinud misjonireisil Marimaal. Möödunud suvel kohtusime ühes külas koolidirektor Anatoliga, kes meid rahvarõivais tantsimas nähes oli meeldivalt üllatunud. Mari rahvusest Anatoli ise on seitsme lapse isa ja tema südamesoov on aidata  oma rahvast, eriti noori, et nad ei langeks alkoholismi ega vaesusesse, mida on Marimaal palju. Kuulnud meie grupi liikme German Andrejevi tunnistust sellest, kuidas Jumal tõi ta välja narkosõltuvusest, kutsus direktor meid samadest probleemidest rääkima kohalikku kooli. Nii sõitsimegi Germaniga kahekesi sügisel uuesti Marimaale.
Õpetajate sõnul kohaliku kooli ligi 1000 õpilase hulgas narkoprobleeme otseselt ei ole, kuid oht võib tekkida siis, kui noored lähevad mujale õppima. Pidasime kahel päeval loenguid keskkooliklassides, viisime läbi mänge, toimus viktoriin. German tunnistas oma kogemustele toetudes, kui kiirelt tekib narkootikumidest sõltuvus ja depressioon, mis inimese surmateele viib. Meil oli keelatud rääkida Jumalast, kuid saime rääkida õigetest valikutest elus ja juhatada õpilasi piibellike väärtuste juurde. Vastuvõtt oli hea nii enamike õpetajate kui ka õpilaste poolt. Direktor ütles, et ta pole kunagi näinud meie taolisi kristlasi, kes on rõõmsad ja oskavad isegi nalja teha.
Eeloleval suvel on Marimaale plaanis minna juba kahe grupiga – üks läheb Joškar-Olasse appi palvemaja remontima ja teine sõidab küladesse evangeeliumi kuulutama.
Foto:  Autori kogu.

Hõimurahvaste Aeg 7, 2012. lk. 5.

Udmurtia 2012

„Viimaks ometi on mõistetud, et oleme siin hukkumas ja keegi on appi tulnud,“

UDMURTIA 2012

Jumal on algusest peale pidanud hoolt, et koguda paganate seast endale rahvast. Ap 15:14
Eestpalve_Sashinite_pere_eest_350pxSelle tõe kogemuste ja tunnistustega oleme tagasi 10-päevaselt misjonireisilt Udmurtiasse ja Baškiiriasse. Jumal tugevdab udmurdi kristlaste südametes ärkamist ja kahjuvalu udmurdi rahva suhtes ning läkitab neid intensiivselt välja evangeeliumi kuulutuseks. Eriline missioon Tema päästeplaanis on antud ansamblile „Inkreš“ ning selle juhile Maina Sašinale.
Just seetõttu kogesime Püha Vaimu tugevat juhtimist ja tähelepanu ansambliliikmete ning perekond Sašina ülesehitamiseks. Mitmed raskused, tagasilöögid ning vaenlase surved on avaldanud mõju kogu meeskonnale, tekitanud kahtlusi, küsimusi ja väsimust. Jumala fookus oli teravalt hingehoidlikul tööl: puhastumisel, andestusel ja vabastusel. Ja Tema tegi ning toimis! Ta kinkis erilisi läbimurdeid ning uut tahet ja jõudu me udmurdi vendadele-õdedele püsida oma kutsumises. Ent jätkuvalt on vaja eestpalvetajaid ning kaasaaitajaid udmurdi misjoni heaks, sest töö on pingeline ja raske.
Hämmastav, kuidas Jumala valik, kutse ja soosing on langenud eesti kristlastele – me oleme määratud kaasosalisteks evangeeliumi kuulutamises udmurdi rahvale! Külastades Baškiiria territooriumil asuvat kolme paganausulist udmurdi külakogukonda, kogesime neid võimalusi, mida annavad muusika, rahvalaulud, -pillid ja etnilised sugulussidemed inimestele lähenemiseks. Loodususku udmurdid on huvitatud sõnumist, mida ühtsena kannavad oma rahvust väärtustavad udmurdi ja eesti kristlased. Inimestes on kahtlused ja hirmud, et jumalad, kellele nad põlvkonniti on ohverdanud, ei taga neile rahvana  tulevikku.

Handi päevik 2011

Hanti  - tundra

Kuula, mida Jumal räägib

tundra_2011_080_300pxOma igapäeva toimetuste kõrval ei pane me tähele Jumala vaikset häält. Tal on alati meile midagi öelda või anda mingeid juhiseid, aga kas meie Teda kuulame ja kas me teeme vastavaid samme?
Ma tänan Jumalat Tema kannatlikkuse ja pika meele eest minu suhtes. Ma arvasin arusaavat, et  sel aastal Siberit ei tule - kuna mul seisab ees väike elumuutus. Sellise arusaamisega elasin poolde juulisse. Nädal enne handi külagrupi väljasõitu, ma enam vastu ei pidanud ja ütlesin Jumalale, et panen maha kõik, mis takistab mind minemast Siberi. Esimene asi mida tundsin - oli rahu, mida mul pikka aega ei olnud. Siit edasi võin ma ainult imetleda, kuidas Jumal liigub, kui sa oled Tema plaanis. Mul oli nädal aega asju ajada, samas ma teadsin, et niimoodi asju ei aeta. Kaks tundi telefonikõnesid ja mul olid olemas inimesed, kellega tundra minna ning nõusolek Misjonitoimkonnalt ja teistelt võtmeisikutelt, kellega ma eelnevatel aastatel olen Siberis käinud. Järgmisel päeval oli mul 100 % sõiduks vajaminev raha olemas. Venemaa viisa sain kolme päevaga ja rongipiletid samasse kupeesse, kus sõitis külagrupp. Niimoodi liigub ainult Jumal.

Siin pool Uurali mägesid

20.juulil asuvad Tallinnast Venemaa poole teele Handi külagrupp (Ljuda, Julia, Joonas) ja Signe tundragrupp
21,22,23.juuli – rongisõit Siberi poole.
23.juuli – Eletskajas ootavad mind juba Andrus ja Kolja (igaaastane teejuht). Alustame teekonda põdrakasvatajate juurde. Kuna eelnevalt on sadanud tugevalt vihma, on tee porine. Kõnnime peaaegu jõeületuse kohani (10 kilomeetrit) ja jääme laagrisse. Üllatuseks on, et sel aastal on vähe sääski.

Kümnes kord hantide maal

andrus_koljaMinu kümnes reis hantide juurde kestis poolteist kuud. Olin rõõmus, et saan esimest korda olla pikemat aega koos koguduseliikmete ja teiste kohalike töötegijatega. Et paremini sealseid inimesi mõista, oli kange tahtmine aidata kohalikke nende igapäevaelu toimetustes. Ette rutates olgu öeldud, et juba kolmas kord järjest ei tahtnud ma kodumaale tagasi tulla!
Salehardi jõudes vestlesin evangeelse koguduse pastoriga, et saada ülevaadet misjonitöö olukorrast. Järgmisel päeval külastasin vana tädi Veerat, kes juba aastaid meie eest palvetab. Seejärel sõitsin jõelaevaga 200 km mööda Obi ülesvoolu Mužisse, et teenida kohalikke kristlasi.
Mužis koguneb grupp kristlasi kolmapäeviti piiblitundi, reedeti palvekoosolekule ja pühapäeviti jumalateenistusele. Kõige olulisem oli inimeste murede kuulamine ja nende eest palvetamine. Kogudus vajab karjast ja töötegijaid, kes aitaksid koormad Jumalale üle anda. Olen juba aastaid arvanud, et kogudust võiks teenida kogemustega perekond, aga tuleb usaldada Jumala tahet.

Minu üheksas Siberi-reis

minu9sreisMinu üheksanda Siberi-reisi üheks eesmärgiks oli kinnitada kontakte, mis Salehardi kogudusel on kaugemates külades asuvate elanikega. Veel tahtsin oma väitekirja jaoks teha hantidega intervjuusid, mida koguneski lõpuks poolesaja ringis. Kontaktide loomisel ja piirkonna olude  mõistmisel on mulle märkimisväärselt kasuks tulnud etnoloogiaõpingud Tartu Ülikoolis.

.

Külma oli keskmiselt 28-36 kraadi ja ilmad enamasti päiksepaistelised, seetõttu saime teha pikki reise põdrakasvatajate juurde. Hantide piirkond on väga suur ja töötegijaid vähe, ometi usun, et Jumal annab neid handi oma rahva seast. Kohtusin ühe handi noormehega, kellega Salehardi kogudus ühendust hoiab ja kel on potentsiaali kord pastoriks saada. Koostasin talle lauliku ja aitasin teda koguduse tööd puudutavates üldistes küsimustes.

.

Muži rajoonikeskuses, kus elab 5000 inimest, koguneb osadusgrupp 5-8 handiga kolm korda nädalas. Lauldakse nii handi kui ka vene keeles. Meie EMK Teoloogilises Seminaris õppinud Ljudmilla Grapin on tõlkinud laule handi keelde ning õde Olga saadab neid kitarril. Kord teenistuse ajal  hakkas õde Zina nutma ja tänama Jumalat selle eest, et ta võib palvetada ja ülistada handi keeles!

.

Päevad möödusid intensiivses tegevuses ja kuigi puhkuseks ei leidunud eriti mahti, oli seegi kord kahju Siberist lahkuda!

Andrus Kask

Maride juures lepitusametis

Mari kristlane Viktor hiies palvetamas.  Foto: Piret NeimannEesti Evangeelse Alliansi misjonigrupid on käinud Marimaal 2009. ja 2010. aastal. Eri kirikutest pärit kuueliikmelist misjonäride gruppi on juhtinud EKNK misjonijuht Peep Neimann koos misjonisekretärist abikaasa Piretiga. Kutsujaks on olnud Joškar-Olas asuv nelipühi kogudus.
...
Suurem osa Marimaa põlisrahvast on kaheusulised – nad käivad nii hiies kui õigeusukirikus. Peebu hinnangul ei saa nad piisavalt piibliõpetust ega loe Piiblit ka ise, sest vaevalt nad muidu enam hiide läheksid. Maride kogudused pole üldjuhul registreeritud. Koos käivad väikesed, tihti  mõne misjonäri poolt rajatud usklike grupid. Emakeelseks tööks napib pastoreid ja teisi töötegijaid.

Loe edasi: Maride juures lepitusametis

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn