Udmurdi misjon

„Viimaks ometi on mõistetud, et oleme siin hukkumas ja keegi on appi tulnud,“

UDMURTIA 2012

Jumal on algusest peale pidanud hoolt, et koguda paganate seast endale rahvast. Ap 15:14
Eestpalve_Sashinite_pere_eest_350pxSelle tõe kogemuste ja tunnistustega oleme tagasi 10-päevaselt misjonireisilt Udmurtiasse ja Baškiiriasse. Jumal tugevdab udmurdi kristlaste südametes ärkamist ja kahjuvalu udmurdi rahva suhtes ning läkitab neid intensiivselt välja evangeeliumi kuulutuseks. Eriline missioon Tema päästeplaanis on antud ansamblile „Inkreš“ ning selle juhile Maina Sašinale.
Just seetõttu kogesime Püha Vaimu tugevat juhtimist ja tähelepanu ansambliliikmete ning perekond Sašina ülesehitamiseks. Mitmed raskused, tagasilöögid ning vaenlase surved on avaldanud mõju kogu meeskonnale, tekitanud kahtlusi, küsimusi ja väsimust. Jumala fookus oli teravalt hingehoidlikul tööl: puhastumisel, andestusel ja vabastusel. Ja Tema tegi ning toimis! Ta kinkis erilisi läbimurdeid ning uut tahet ja jõudu me udmurdi vendadele-õdedele püsida oma kutsumises. Ent jätkuvalt on vaja eestpalvetajaid ning kaasaaitajaid udmurdi misjoni heaks, sest töö on pingeline ja raske.
Hämmastav, kuidas Jumala valik, kutse ja soosing on langenud eesti kristlastele – me oleme määratud kaasosalisteks evangeeliumi kuulutamises udmurdi rahvale! Külastades Baškiiria territooriumil asuvat kolme paganausulist udmurdi külakogukonda, kogesime neid võimalusi, mida annavad muusika, rahvalaulud, -pillid ja etnilised sugulussidemed inimestele lähenemiseks. Loodususku udmurdid on huvitatud sõnumist, mida ühtsena kannavad oma rahvust väärtustavad udmurdi ja eesti kristlased. Inimestes on kahtlused ja hirmud, et jumalad, kellele nad põlvkonniti on ohverdanud, ei taga neile rahvana  tulevikku.

Inkreshi_liikmed_jagavad_piibleid_350px...

Ühel teekonnal järjekordse küla kontserdipaika, juhtis Jumal meid kahel korral kokku kohaliku nõiaga sellisel viisil, et olime sunnitud ta lõpuks endaga kaasa võtma. Temast sai meie teenäitaja ning õhtusel kontserdil istus ta esireas, lõi meiega tantsu kaasa ning plaksutas hooliselt, kui laulsime koos udmurtidega eesti-vene-udmurdi keeles „Meie kõnnime nüüd valguses, mis tuleb Jumalalt“. Peale kontserti otsis ta üles Maina ja jagas oma valu ja muret hääbuva udmurdi rahva pärast. „Viimaks ometi on mõistetud, et oleme siin hukkumas ja keegi on appi tulnud,“ olid ta sõnad. Kuigi tema ettekujutus rahva päästeks põhines vaid rahvuslikul ärkamisel, ei heitunud ta eriliselt, kuuldes Mainalt, et oleme eranditult kõik kristlased. Mees küsis Mainalt kontaktandmed ning lubas ta kindlasti üles otsida, et kuulda-rääkida, mida rahva päästeks teha. Jumal teab, näeb ja juhib järgnevat!
Mitmel korral reisil tundsime ka pimeduse riigi katseid kahjustada ning rikkuda meie teenimist ja kuulutust. 21 inimest olid alalise vaenlase tähelepanu all, kes üritas leida võimalikke nõrku kohti. Siinkohal sügavaim tänu kõigile eestpalvetajatele! Millegi muuga, kui palvetest tekkiva kaitsemüüriga, ei oska seletada, miks äkitselt vaenlase „tulenooled“ kaotasid oma väe ning Kristuse rahu ja võit domineerisid kõigi olukordade ning ohukollete üle. Jeesuse nimel – AITÄH USTAVATELE! See oli meie ühine käik ja võit, et evangeeliumi päästesõna saaks viidud udmurdi rahvale. Uks on avatud, SEE ON UDMURTIDE AEG!
_DSC6941_400px

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn