Varia

9 250pxEesti kaks aastat varasemat algatust järgides võttis Ungari parlament 8. aprillil 2013 suure enamusega vastu määruse, mille kohaselt tähistatakse ka Ungaris oktoobri kolmandal laupäeval hõimupäeva. Ungarlaste päritolu ja identiteediga seotud vaidlused avaldasid siiski mõju, nõnda et algupärase soome-ugri hõimupäeva (Finnugor Rokon Népek Napja) nimetuse asemel kasutatakse vastuvõetud seaduses nimetust soome-ugri keelesugulusega seotud rahvaste päev (Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napja).

Parlament võttis eelnõu lõpuks vastu 314 poolt-, 6 vastu- ja 17 erapooletu häälega. Huvipakkuv on, et isegi 42 protsenti soome-ugri keelesuguluse fakti sageli ründava rahvusradikaalse erakonna Jobbik esindajatest hääletas seaduse poolt. Tõsi, nemad oleksid soovinud, et paralleelselt oleks sündinud ka Turaani hõimupäev, kuid selle ettepaneku lükkas asjakohane komisjon tagasi.

Seaduse põhjenduses mainitakse muuhulgas soome-ugri rahvaste keelesugulust ja ajaloolisi kontakte, hõimupäeva pikki traditsioone, soome-ugri rahvaste maailmakongressi enam kui kahe aastakümne pikkuse ajaloo positiivseid kogemusi, seadusandluste ja valitsuste vahelist traditsioonilist tihedat koostööd ning soome-ugri rahvaste vahelist sümpaatiat ja korrapäraselt avalduvat solidaarsust.

Seaduseelnõu arutelus tõstis valitsuse seisukohta tutvustav kantsler Zsolt Németh esile, et soome-ugri rahvaste kontaktid tähendavad enamat kui keelesugulust, kuna kõigil soome-ugri rahvastel on tulnud võidelda püsimajäämise nimel. Seetõttu on nende vahel välja kujunenud sügav ajalooline solidaarsus. Lisaks seob kolme omariiklusega soome-ugri rahvast peale ühiste huvide ja mõtete juba ka Euroopa Liit. Liidus aga võivad soomlased, eestlased ja ungarlased siduda erinevaid regioone ning esindada ühiseid huvisid ka täiesti sõltumatult soome-ugri sugulusest.

Andres Bereczki
Eesti Vabariigi aukonsul Ungaris

Hõimurahvaste Aeg, 2013 2(10), lk. 9

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn