Varia

11_Daniil_200pxMöödunud aastal loodi Komi Vabariigis evangeelsete koguduste allianss. Kuigi enamik kogudusi kuulub suurematesse liitudesse, vajavad ühe kindla piirkonna või linna kogudused kohaliku rahva teenimisel üksteise toetust, kinnitas alliansi esimeheks valitud pastor Daniil Popov. Tema sõnul sai tihedam koostöö alguse tänu Sõktõvkaris läbi viidud ühisprojektile, mille teostamine eeldas kohalike koguduste osalemist. „Kuna ükski projekt ei saa ilma ühise palveta olla edukas, hakkasime regulaarselt kohtuma, et lahendada organisatsioonilisi küsimusi ja üheskoos palvetada. Projekti lõppedes olime jõudnud arusaamisele, et koostööd tuleb jätkata!“
.
Daniili sõnul hakkas kirikute vaheline koostöö arenema siis, kui nõukogudeaegne pastorite ja koguduste ülevaatajate põlvkond tasapisi vahetus ja asendus noorema generatsiooniga. Nõukogude aja vastuseisu tingimustes ei edenenud koostöö kuidagi.
.
„Mõistsime, et üksinda on raske,“ selgitas ta. „Me ei ole ju konkurendid ega võitle üksteisega, vaid ajame ühist asja. Alliansi tegevuse üheks eesmärgiks ongi evangeelsete  koguduste esindamine nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Sõnum sellest, et kogudused ei ole üksteisest eraldunud rühmitused, peab jõudma ühiskonda, inimesteni väljaspool kirikut!“  
.

Hõimurahvaste Aeg Nr 7, 2012. lk. 19.

 

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn