Sündmused

Meil 2013k 12 crop 250pxon suur unistus – näha soome-ugri kristlaste seas ühtsust, üksteise julgustamist ja palveid ning aktiivset koostööd ühise ülesande täitmisel – lunastuse ja uuenduse toomisel meie hõimurahvastele.

Oktoobris 2012 korraldas EEA misjonitoimkond Marimaal esimese kirikute vahelise pastorite konverentsi. Eesmärgiks oli kohtuda kirikute juhtidega, kes on ise marid või kel südamel mari rahvas, ja võtta aega üksteise julgustamiseks, palveks ja diskussiooniks.

Teades, et erinevad kirikud Venemaal harilikult üksteisega eriti ei suhtle, polnud meil alguses suuri ootusi. Aga kui rääkisime oma unistusest meie mari partneritega, saime üllatuse osaliseks. Selgus, et viis pastorit (2 luterlast, 1 baptist, 1 nelipühilane ja 1 vabakogudusest) olid juba hakanud ühise palvetamise eesmärgil regulaarselt kohtuma. Jumal tegi juba oma tööd!

2013k 12 400pxNeed viis pastorit olid Joškar-Ola luterlikus kirikus toimunud konverentsi korraldamisel kohapealseks osapooleks. Teades, et seesugune üritus on midagi uut, ei olnud põhjust loota rohkem kui 10-15 pastori osalemisele. Kui aga konverentsipäev kätte jõudis, saabus 32 kristlikku juhti erinevatest konfessioonidest üle kogu Marimaa – seega kaks korda rohkem kui oodatud!

Maride vaimulikud vajadused ning kuidas kõige paremini viia evangeeliumi mari rahvani – need olid kõnelejate teemad päeva esimesel poolel. Seejärel tutvustas konverentsi erikülaline, komi pastor Daniil Popov komi evangeelse alliansi loomist mõni aeg tagasi ning kõneles konfessioonide vahelise koostöö tähtsusest soome-ugri rahvaste võitmisel Kristusele.

Kui olla aus, siis mõne osavõtja juures võis märgata mineviku pingete varju, kuid üldiselt valitses vaimuliku ootuse meeleolu. Esialgsele ebakindlusele vaatamata olid pastorid siiski avatud ja kogu südamest asjaga kaasas.

Pärast lõunat istusime ringis ja kasutasime aega avatud diskussiooniks. Oli julgustav kuulda kristlikust tööst mari rahva seas, millest me varem midagi ei teadnud. Arutamisele tulid ühised evangeelsed projektid, mis algavad 2013. a suvel telgiteenistustega. On tähelepanuväärne, et see projekt ei tulnud arutlusele ühekordse ettevõtmisena, vaid esimese sammuna edasisel pikemaajalisel koostööl. Kuidas asjad kujunema hakkavad, seda teab ainult Jumal.

2013k 12 1 400pxMeie siit Eestist ei saa Marimaa kogudustele koostööd peale sundida, kuid saame pakkuda eeskuju ja julgustust. Me kõik oleme osa Kristuse Ihust, seega on ühtsuse taotlemine iga kristlase kohuseks. Soome-ugri kristlaskond Venemaal moodustab nõrga vähemuse, kellel tuleb palju tegelda ühesuguste igapäevaprobleemidega. Kui nad üksteist ei toeta, kui palju on neil siis lootust? Kui Jumal lubab, saavad pastorite või juhtide konverentsid meie hõimurahvaste töös loodetavasti regulaarseks. Seekord toimus see Marimaal, järgmine kord ehk Udmurtias, Mordvas või mujal. Ühtsusepüüd teeb igaühe tugevamaks.

Komi Vabariigis on juba loodud mitteametlik ühendus Komi Evangeelse Alliansi nime all. Kas kogudused Mari-Elis järgivad seda eeskuju või mitte, on nende otsustada. Oluline ei ole ju nimetus ega vorm. Oluline on, et pastorid ja ilmikud tuleksid kokku palvetama ja teeksid võimalusel koostööd oma rahva päästmise nimel.

Fotod: Mark Nelson

Hõimurahvaste Aeg 2013 1(9) lk. 12.

 

2013k 12 2 400px

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn