Uut emakeelset Piiblit loeb pastor Valeri Pikulev. Foto: Mark NelsonMäletan, missuguse rõõmuga lugesin Uut Testamenti, kui see 1997. a välja tuli. Nüüd hakkan ka uut Piiblit rõõmuga lugema! Viktor, udmurt

See on ootuste täideminek. Oleme aastaid oodanud, tõlkimisele kaasa aidanud, ja nüüd on Piibel valmis! Rõõm on väga suur! Heikki, soomlane

See on suursündmus, mida oleme oodanud üle 20 aasta. Leidus inimesi, kes töötasid, ja neid, kes palvetasid. Ühtekokku on see suur Jumala töö, mille eest oleme tänulikud! Niina, udmurt

Olen Jumalale tänulik, et sain sõita udmurtide rõõmust osa saama! Palugem Jumalalt tarkust ka meie piiblitõlkijaile, nii et tõlgitud Sõna puudutaks inimesi, kes veel handi keeles mõtlevad ja räägivad. Saagu see õnnistuseks handi rahvale, nii nagu udmurdi Piibel on õnnistuseks udmurdi rahvale! Boriss, hant

 

Rõõmsad peolised Filadelfia koguduses Iževskis. Foto: Kaupo KantTänaste sündmuste tõelise tähenduse mõistmiseks võib kuluda aastakümneid. See on nagu taeva laskumine maa peale. Nii nagu kord Kristus, Eluleib, tuli maa peale, jõudis Jumala Sõna meie rahvani. On suur privileeg seda näha, aga on ka hiiglaslik vastutus, sest Eluleib tuleb udmurdi rahvale kätte viia. Usun, et Jumal annab meile selleks jõudu. Maina, udmurt

Jumal räägib meiega nüüd meie enda keeles! Piibel saab valguseks ja toob meie rahvale vabanemise pimedusest: alkoholismist, tapmistest, seadusetusest. Olga, udmurt

Udmurdi keel on mu vanemate keel, selles peituvad mu juured. Saan nüüd Jumala Sõnast paremini aru, sest emakeel on südame keel! Tunnen suurt südamevalu eriti noorte pärast ja soovin, et uue Piibli tulekuga pöörduks rohkem noori Jumala poole. Tatjana, udmurt

Kui mu kätte ulatati udmurdikeelne Piibel, käisin kogu päeva ringi väga erilise tundega. See on nagu valgus, mida Jumal igaühele annab! See puudutab sügavalt, toob praegugi pisarad mu põskedele. Usun, et sellest saab alguse ärkamine udmurdi rahva seas. Me näeme praegu, kuidas see nagu piisk piisa haaval algab, aga Piibli ilmumisega hakkab see voolama nagu suur jõgi. Veera, udmurt

Täna on meie sõpradel suur pidupäev. See on ajalooline päev! Oleme õnnelikud koos udmurtidega, silmis rõõmupisarad. Niina, komi piiblitõlkija

Rahvas vajab Piiblit selles keeles, mida räägitakse. Udmurdikeelne Piibel on eeskätt oluline noore põlvkonna jaoks. Lastele, kes praegu emakeelt õpivad, on see raamat 5-10 aasta pärast väga oluline. Nende noorte kaudu saab siis tulla udmurtidele vaimulik ärkamine. Inimesed pöörduvad tulevikus ilmselt järjest enam Jumala poole, sest rasked ajad on tulemas. Andrei, kogudusejuht Udmurtias

Maal elab palju udmurte, kes ei oska korralikult vene keelt. Neile on seda Piiblit hädasti vaja. Linnarahvale ei ole see nii tähtis. Aleksei, udmurt

Piibliesitlus Filadelfia kirikus 23. novembril 2013. Esineb ansambel Inkrež. Foto: Mark NelsonMul on lootus, et udmurdikeelne Piibel avab uued horisondid. On väga kahju, et udmurdid elavad pimeduses ega tunne elavat Jumala Sõna. Paganlik usk on soositud ja jälle tõusmas. Aga kui nüüd loetakse udmurdi keeles Jeesusest Kristusest, kes sai ohvriks meie pattude eest, jäetakse ebajumalad ja pöördutakse tõelise Jumala poole. Paljude arvates on udmurdid väljasurev rahvas, aga nüüd ma usun, et nad ei sure välja, sest Jumala Sõna on igavene. See tähendab, et igavesti elab udmurdi keel ja udmurdid ise. Ja mitte ainult siin maa peal, vaid ka taevas Jumala juures! Kui me lähme Jumala rahusse, elame igavesti. Ja udmurdi rahvas saab seal olema, sest tal on nüüd Piibel. Aleksander, udmurt

 

Hõimurahvaste Aeg 2014 1(11), lk. 9-11.

 

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn