Handi
Välja antud: Markuse evangeelium (2000), väljavõtteid Luuka evangeeliumist (2007, 2009) väljavõtteid Johannese evangeeliumist (2009), Luuka evangeelium (2011, 2012)
Audioversioon: Markuse evangeelium (2010)
Töös: Apostlite tegude, 1. Moosese raamatu tõlkimine ja ülevaatamine
Päevakorral: Luuka evangeeliumi audioversioon 2012. a
Karjala  - Aunusekarjala (livvi)
Välja antud: Uus Testament (2003), Psalmid (2006), 1. Moosese raamat (2010)
Audioversioon: Uus Testament (2003), Psalmid (2006)
Töös: Õpetussõnade ülevaatamine
Päevakorral: Joona kirja avaldamine 2012. a
Karjala - Vienakarjala (päriskarjala)
Välja antud: Uus Testament (2011)
Audioversioon: Uus Testament (2011)
Komi - Sürjakomi
Välja antud: Uus Testament (2008)
Audioversioon: Luuka, Johannese evangeelium, Apostlite teod, Pauluse kiri Tiitusele, Juuda kiri, Johannese kirjad (2011)
Töös: Psalmide lõplik kontrollimine, 1. Moosese, Jesaja ja Saamueli raamatute tõlkimine ja ülevaatamine
Päevakorral: Psalmide avaldamine 2012. a
Komi - Permikomi
Välja antud: Evangeeliumid, Apostlite teod (1996-2009)
Töös: Uue Testamendi tekstide ülevaatamine
Päevakorral: Uue Testamendi avaldamine lähiaastail
Mansi
Välja antud: Markuse evangeelium (2000), väljavõtteid Luuka evangeeliumist (2007), väljavõtteid Johannese evangeeliumist (2009)
Audioversioon:  Luuka evangeelium 2:1-20 ja Luuka evangeelium 2:1-20 (2012)
Töös: Matteuse, Luuka ja Johannese evangeeliumi tõlkimine ja ülevaatamine
Päevakorral: Johannese evangeeliumi avaldamine 2012. a
Mari
Välja antud: Uus Testament (2007)
Audioversioon: Luuka, Johannese evangeelium, Apostlite teod (2011)
Töös: 5 Moosese raamatut, Psalmid
Päevakorral: 1. Moosese raamatu avaldamine 2012. a
Mäemari
Välja antud: Evangeeliumid, Apostlite teod (1994-2011)
Audioversioon: Luuka evangeelium (2011)
Töös: Uue Testamendi tõlkimise lõplik kontrollimine
Päevakorral: Uue Testamendi avaldamine lähitulevikus
Mordva - Ersa
Välja antud: Uus Testament (2006), Psalmid (2011)   
Audioversioon: Luuka evangeelium (2011)
Töös: 1.-2. Moosese raamatu ja Õpetussõnade ülevaatamine, Saamueli ja Kuningate raamatute tõlkimine
Päevakorral: Õpetussõnade avaldamine
Mordva - Mokša 
Välja antud: Evangeeliumid, Apostlite teod, Pauluse kiri roomlastele (1993-2009) 
Audioversioon: Luuka evangeelium, Apostlite teod (2011)
Töös: Uue Testamendi tekstide ülevaatamine
Päevakorral: Uue Testamendi avaldamine lähiaastail
Udmurdi
Välja antud:  Uus Testament (1997), Psalmid (1999), Joona, Jesaja, Iiobi, Saamueli, Kuningate raamatud (2004-2007)
Audioversioon:  Matteuse, Markuse, Johannese evangeelium (2011)
Töös:  Uus Testament (üle vaadatud) ja Vana Testamendi lõplik kontrollimine.
Päevakorral:  Piibli avaldamine 2013. a
Vepsa
Välja antud: Uus Testament (2006)                             
Audioversioon: Luuka, Johannese evangeelium (2012)   
Töös: Õpetussõnade tõlkimise alustamine
Päevakorral: Psalmide avaldamine 2012. a

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn