11_Anita_200px2011. a novembris toimus Stockholmis järjekordne soome-ugri kristlike juhtide konverents, kuhu oli saabunud külalisi Komi- ja Marimaalt, Udmurtiast, Mordva Vabariigist, Ungarist ja mujalt. Konverentsi käigus viidi läbi paneeldiskussioon misjonitööst Uuralite piirkonnas, kuulati ära arvukalt ettekandeid ja külastati kohalikke kogudusi.

Soome-ugri konverentsi üheks elavamaks aruteluteemaks oli Piibli tõlkimise vajalikkus hõimurahvaste keeltesse. Kas seda on ikka vaja, kui Venemaal elavad hõimurahvad oskavad vene keelt? Anita Laakso Helsingi piiblitõlkeinstituudist meenutas aastakümnete tagust aega, kui tolleaegsesse piiblitõlkijate kontorisse Stockholmis saabusid maride, komide ja udmurtide kirjad palvetega piiblitõlke avaldamiseks nende emakeeles. Kuidas saab sellises olukorras öelda „ei“, küsis Anita Laakso. 1983. aastal avati soome-ugri tõlkeosakond Helsingis, sest Soome kaudu oli kergem leida kontakte komide, maride ja udmurtidega, samuti Mordvas. Anita sõnul küsisid inimesed sageli, milleks neid tõlkeid vaja on, kuid tõlkijad ise uskusid kindlalt, et ukse idanaabrite juurde avas Jumal. On ju Ilmutusraamatus kirjutatud, et kõik rahvad peaksid Jumalat teenima ja ülistama oma emakeeles!   11_Larissa_200px
 
Mari rahvusest piiblitõlkija Larissa Orzajeva sõnul ei ole misjonärid alati mõistnud, kui vajalik on rahvale läheneda tema emakeele kaudu. Isegi vaid mõni fraas selle rahva keeles võib saada ühendavaks niidiks. Jumal tahab väljendada oma armastust igale rahvale, rääkida iga rahva keeles, on Larissa veendunud. Näiteks maridele on vene keel mõistuse, mari keel aga südame keel. Larissa tunnistas, kuidas ta oli lausa vapustatud, kui hoidis esmakordselt käes marikeelseid psalme. „Mõistsin psalme lugedes, et see ei ole lihtsalt tõlge, vaid see on minu keel!“ 

Komi pastori Daniil Popovi isa tõlkis raskel nõukogude ajal kogu Piibli komi keelde.  Miks ta seda tegi? Daniili sõnade järgi tekkis isal küsimus: kas Jumal saab aru minu keelest, kui ma 11_Daniil_200pxolen komi rahvusest? Ja kas ta ikka vastab mulle minu emakeeles? On ju komid teise sordi rahvas, hüljatud Jumala poolt, nagu öeldakse. Isa leidis kinnituse Piiblist, kus on kirjas, et Jumala Sõna kuulutatakse kõikides keeltes. Piibli lugemist võõras keeles võrdles Daniil eluga lastekodus: „Minge lastekodusse ja küsige lapselt, kas sa tahad elada siin, kus sind toidetakse ning kantakse hoolt su riietuse ja hariduse eest, või tahad sa elada perekonnas? Mõistagi perekonnas, isegi kui seal puuduvad samasugused tingimused! Sama ebaloomulikult kõlab küsimus – kui kõik oskavad vene keelt, milleks siis mari, komi, udmurdikeelset tõlget? See on ju meie emakeel! Mina ja minu rahvas, komid, ei taha kaduda, ja meie lootus, ainus vahend ning kindlustus tuleviku jaoks on emakeelne Piibel! Seepärast ei saa piiblitõlketöö ja selle toetajate pingutused jääda ilma heade viljadeta!“


Fotod: Åke Lager

Hõimurahvaste Aeg  Nr. 7, 2012. lk. 11. 

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn