Ljudmila GrapinaHandi rahvusest Ludmilla Grapin, kes õpib Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris, osaleb kodukohas Piibli tõlkimises handi keelde. Koos teiste handi kristlastega uuritakse selles keeles juba olemasolevaid Piibli osi nagu Markuse evangeelium, salmivalik Luuka evangeeliumist ja piiblilugude vihik. „Nüüd, kui meil on juba olemas vaimulikku sõnavara, saame tõlkida handi keelde ka kristlikke laule. Varem polnud meil jumalateenistustel üldse handikeelseid laule. Milline rõõm on aga laulda Issandale meie oma keeles!“ kinnitab Ludmilla, kes on ka ise osalenud mitmete laulusõnade loomisel. Tema ülesandeks on ka koguda hantidelt tagasisidet Luuka evangeeliumi proovitõlgete kohta ning koos kaaslastega on ta alustanud Matteuse evangeeliumi tõlkimist.

Põhja-Siberis elavad handid kuuluvad kõige raskemini ligipääsetava elukohaga rahvaste hulka maailmas, mis teeb ka piiblitõlkimise suhteliselt kulukaks. Ludmilla on rõõmus, et väikesel rahval nagu handid on siiski häid sõpru teistes maades, kes neid toetavad. „Üheskoos saab palju ära teha!“ on ta kindel.

Ajakirja Translators´ News põhjal Piret Riim

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn