Piiblitõlketöö

 • Aunusekarjala (livvi) 
  Välja antud: Uus Testament (2003), Psalmid (2006),
  1. Moosese raamat, (2010), Joona raamat (2012)
  Audioversioon: Uus Testament (2003), Psalmid (2006) 
  Päevakorral: Õpetussõnade avaldamine
  Jesaja raamatu läbivaatamine

   

 • Vienakarjala (päriskarjala)
  Välja antud: Uus Testament (2011)
  Audioversioon: Uus Testament (2011)

   

 • Vepsa 
  Välja antud: Uus Testament (2006), Psalmid (2012) 
  Audioversioon: Luuka evangeelium (2012)
  Päevakorral: Psalmide audioversioon,
  Õpetussõnade tõlkimine

   

 • Ersamordva
  Välja antud: Uus Testament (2006), Psalmid (2011)
  Audioversioon: Luuka evangeelium (2011)
  Päevakorral: Tagasiside kogumine Jesaja ja 2. Kuningate raamatule 
  Joosua ja Kohtumõistjate raamatu tõlkimine

   

 • Mokšamordva:  
  Välja antud: Evangeeliumid, Apostlite teod,
  Pauluse kiri roomlastele (1993-2009) 
  Audioversioon: Luuka evangeelium, Apostlite teod (2011) 
  Päevakorral: Uue Testamendi trükiks ettevalmistamine

   

 • Niidumari 
  Välja antud: Uus Testament (2007) 
  Audioversioon: Luuka, Johannese evangeelium,
  Apostlite teod (2011)
  Päevakorral: 1. Moosese raamatu avaldamine,
  2.–5. Moosese, 1.–2. Saamueli raamatu ja Psalmide tõlke läbivaatamine

   

 • Mäemari
  Välja antud: Evangeeliumid, Apostlite teod (1994-2011) 
  Audioversioon: Luuka evangeelium (2011) 
  Päevakorral: Uue Testamendi avaldamine

   

 • Sürjakomi
  Välja antud: Uus Testament (2008), Psalmid (2013)
  Audioversioon: Luuka, Johannese evangeelium,
  Apostlite teod, Pauluse kiri Tiitusele,
  Juuda kiri, Johannese kirjad (2011)
  Päevakorral: 1. Moosese raamatu avaldamine,
  Joosua, Jesaja ja 2.–5. Moosese raamatu tõlkimine

   

 • Permikomi
  Välja antud: Evangeeliumid, Apostlite teod (1996-2009),
  Lastepiibel (2002, 2010)
  Päevakorral: Uue Testamendi tekstide ülevaatamine
  ja lugejapoolse tagasiside kogumine 

   

 • Udmurdi
  Välja antud: Piibel (2013) 
  Päevakorral: Apokrüüfide tõlkimine ja läbivaatamine

   

 • Handi
  Välja antud: Markuse evangeelium (2000),
  väljavõtteid Johannese evangeeliumist (2009),
  Luuka evangeelium (2011, 2012) 
  Audioversioon: Markuse evangeelium (2010),
  Luuka evangeelium (2012)
  Päevakorral: Apostlite tegude avaldamine,
  1. Moosese raamatu läbivaatamine

   

 • Mansi 
  Välja antud: Markuse evangeelium (2000),
  Johannese evangeelium (2012), Luuka evangeelium (2014) 
  Päevakorral: Matteuse evangeeliumi avaldamine

   

Hõimurahvaste Aeg 2014 2(12) lk. 10, 19.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn