Piiblitõlketöö

Käesolev aasta on eestlaste jaoks PIIBLI aasta. Möödub ju tänavu 275 aastat esimese eestikeelse Piibli ilmumisest. Emakeelne pühakiri on põlvkondade pärand meile, Piibli eesti keelde tõlkimise lugu aga maarahva eestlaseks saamise lugu. 

Tee Piiblini oli pikk ja kestis sajandeid. Kirjaoskuse üldine levik Euroopas seostus eeskätt sotsiaalsete ja majanduslike huvidega, vähem usuliste või kirjanduslike eesmärkidega. Eesti kirjakeele puhul see nii ei olnud – eesti keel oli sotsiaalse alamklassi keel, mida ei kasutatud ametkondlikus asjaajamises. Kirjakeel hakkas kujunema 17. sajandil katekismuse õpetamise käigus. Emakeelse kirjasõna abil sulandus eestlane luterlikku ühiskonda. Koos kirjasõna omandamisega juurdusid temas kristlikud väärtushinnangud. 

Vadja keelde pole Pühakirja kunagi tõlgitud. Seda eesti keele lähimat sugulaskeelt kõnelevad Vadjamaal veel vaid üksikud inimesed. Veebruaris trükist ilmunud mahuka vadja keele 1824-leheküljelise sõnaraamatu kohta on Jüri Viikberg kirjutanud: „Vadja keel on suurem kui rahvas ise“.

 

Möödunud aasta lõpul oli ajalooline sündmus udmurtidel: aastakümnete pikkuse töö tulemusena ilmus udmurdikeelne Piibel, mis on Venemaal kirikuslaavi, venekeelse (sinodaalne), tšuvašši ja tšetšeeni tõlke järel üldse viies piiblitõlge. Soome-ugri maailmas asusid udmurdid soomlaste, ungarlaste ja eestlaste järel neljandale kohale. Piibli ilmumine on küll oluline kultuurisündmus, kuid piiblitõlkija ja keeleteadlase, vaimulik M. Atamanovi sõnul on palju olulisem see, et Piibel tugevdab usku Jumalasse. 

Eesti Piibliseltsi soov on oma tegevuse kaudu jagada eelmiste põlvkondade pärandit oma kaasaegsetega, nii et Pühakirjal oleks osa iga inimese elus. Emakeelepäeval Narva Kolledžis, kus  avati näitus ning näidati filmi eestikeelse Piibli saamisloost ja piibliseltsi ajaloost, tõdeti, et sellised üritused on uuele põlvkonnale vajalikud. Ka neile kuulub see pärand.

Hõimurahvaste Aeg, 2014 1(11), lk. 2.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn