Soome-ugri piiblikool

Kui palju uusi kogudusi vajavad Venemaal asuvad soome-ugri rahvad? Päris palju. Selleks et igas soomeugrilaste külas saaksid inimesed regulaarselt jumalateenistustel käia, tuleks rajada sadu kogudusi. Vaja pole aga lihtsalt mingeid kogudusi, vaid ehtsaid soome-ugri kogudusi, kus kohalikku keelt, muusikat ja kultuurikombeid väljendatakse aktiivselt komi, udmurdi, handi, mari või mõnele teisele rahvale omasel viisil. Ja kus julgustatakse ning kujundatakse elavat osadust Jeesuse Kristusega. Olles teadlik sellest, et täna on rahvuslikke kogudusi võimalik sõrmedel üles lugeda, näib unistus sadadest kogudustest peaaegu võimatuna. Kust alustada, kui unistus on nii suur ja vajadused veel suuremad?

Soome-ugri piiblikooli vilistlane, komi pastor Olga Saveljeva (vasakult esimene) koguduse liikmete ja Eesti misjonirühmaga teel naaberkülla, kuhu on soov rajada uus kogudus.  Foto: Liis Liivak
Soome-ugri piiblikooli vilistlane, komi pastor Olga Saveljeva (vasakult esimene) koguduse liikmete ja Eesti misjonirühmaga teel naaberkülla, kuhu on soov rajada uus kogudus. Foto: Liis Liivak

 

Kahekümne misjoni-ja piiblikooli õpilase järjekordne õppesessioon toimub sel kevadel Komimaal. Põhifookus on seekord koguduste rajamisel. Komi pastor Daniil Popov jagab oma koguduse kogemuste põhjal teadmisi kodukoguduste loomisest komi külades. Kohapeal on õpilastel võimalik  tutvust teha ühe tänapäevase soome-ugri koguduse tegevusega. Komi kirik on kakskeelne kogudus, kus komi ja vene keele kõnelejaid on võrdselt (kuna paljude komide emakeel on puudulik, siis on kakskeelsed kogudused hädavajalikud). Komid on sugulasrahvaste seas rahvusliku koguduse rajamisel üheks paremaks näiteks.

Viimati toimus õppesessioon Komimaal 2009. a sügisel. Tänupüha jumalateenistusel kõneleb pastor Daniil Popov. Foto: Mark Nelson
Viimati toimus õppesessioon Komimaal 2009. a sügisel. Tänupüha jumalateenistusel kõneleb pastor Daniil Popov. Foto: Mark Nelson

Väljend „koguduste rajamine” on veidi iganenud, sest tegu ei ole lihtsalt uue koguduse asutamisega. Kevadsessiooni teema kohta sobib paremini väljend „koguduse paljunemine”. Koguduse paljunemine on uue koguduse rajamine konkreetse eesmärgiga, et see kogudus hakkab mõne aja järel rajama naabrusesse uut kogudust ja nii edasi. Seega on isepaljunemise nägemus istutatud uue koguduse DNA-sse algusest peale. Üksainus uus kogudus külas ei tohi kunagi olla lõppeesmärk. Me ei pea kogudusi tasapisi juurde looma – need peavad ise paljunema! 

Klassiruum on koht, kus õpilased peaksid võtma omaks visiooni koguduse paljunemisest. See meetod on maailma erinevates maades edukalt toiminud, ja kui Jumal lubab, hakkavad õpilased tegema sama tööd oma rahva hulgas. Meie eesmärk on inspireerida õpilasi püüdlema suuremate eesmärkide poole ja usaldama Jumalat, kellele pole miski võimatu.

Komi, udmurdi ja mari õpilased klassi vestlusgrupis. Foto: Mark Nelson
Komi, udmurdi ja mari õpilased klassi vestlusgrupis. Foto: Mark Nelson

 

Tean oma kogemuse põhjal ajast, kui olin ise õpilane, et visioonid võivad sündida klassiruumis. Nende visioonide elluviimine on aga suur väljakutse. Seepärast ongi õpilaste koduülesandeks sessioonil õpitut suve jooksul kasutada, selleks et aidata oma rahva seas uusi kogudusi rajada. Kui Jumal tahab, annab see neile ettevalmistuse õpitu rakendamiseks ja kohandamiseks külades valitseva tegeliku olukorraga.

Meie soome-ugri misjoni- ja piiblikool ei eksisteeri lihtsalt iseenda pärast. Kool valmistab ette kristlikke töötegijaid ja juhte, kel on küllaldaselt suur visioon Jumala plaani täitmiseks oma rahva seas. Hõimurahvaste Aeg projektid on osa sellest suurest visioonist: piiblitõlkimisele järgneb Piiblite levitamine, evangelism ja misjonirühmade saatmine, mis viib edasi uute koguduste rajamiseni ja töötegijate koolitamiseni. Et töö edasi läheks.

2013. aasta sügisel õppesessioonil Udmurtias õpetas nõustamist pastor Pavel Želnovakov. Foto: Mark Nelson
2013. aasta sügisel õppesessioonil Udmurtias õpetas nõustamist pastor Pavel Želnovakov. Foto: Mark Nelson

 

Hõimurahvaste Aeg 2014 1(11) lk 17.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn