Soome-ugri piiblikool

Sügisel alustab tööd soome-ugri misjoni- ja piiblikooli teine lend20_diplom_300px

Kui vaatate tulevikku, kas näete seda optimistlikult või pessimistlikult? Missugune on meie hõimurahvaste olukord 10, 20, 50 või 100 aasta pärast? Kuigi me ei saa eitada katsumusi, mis seisavad Venemaal elavate hõimurahvaste ees, ei saa me kristlastena ka lubada, et raskused meid enda alla matavad. Jumal on meile andnud missiooni teha edaspidigi kõik endast olenev selleks, et need rahvad leiaksid täieliku pääste. 

Meie siht on optimistlik: näha hõimurahvaid kindlalt püsimas ja auväärselt toetamas oma kogukonda. Veelgi tähtsam on, et nad nii nüüd kui ka igavikus ülistaksid elavat Jumalat emakeeles oma kultuurile omaselt. Selleni jõudmiseks on oluline selliste soome-ugri juhtide ettevalmistamine, kes sügavalt armastavad oma rahvast, keelt ja kultuuri; kes sama sügavalt armastavad Kristust ning oskavad ühendada need kaks suurt armastust oma rahvale Hea Sõnumi kuulutamises. 

 Eesmärgini, kõigi soome-ugri rahvaste päästeni jõudmiseks tuleb hoida kokku. Üksinda heideldes võib küll midagi korda saata, kuid liiga tihti nõnda lihtsalt väsib ja komistab, kui ei leidu kedagi, kes sirutaks toetava käe. Kui me suudame rajada suhtevõrgustiku soomeugrilastest kristlaste toetamiseks, siis jõuame oma eesmärgile lähemale. Koguja raamatus on öeldud: „Kui ka üksikust jagu saadakse, siis kaks panevad ometi vastu; ja kolmekordset lõnga ei kista katki nii kergesti.“ (Kg 4:12)

Plaani kohaselt alustab 2012. aasta septembris tööd misjoni- ja piiblikooli järgmine, teine lend. Oleme otsustanud õppekavas seada varasemast tugevama fookuse kahele eesmärgile: juhtide ettevalmistamisele, kes on võimelised ühendama armastust Kristuse vastu armastusega oma kultuuri vastu tõhusas teenimises, ja suhete tugevdamisele soome-ugri kristlike juhtide vahel. 

 

 
 

20_diplom_Olga_300pxUus programm koosneb kuuest kahenädalasest õppesessioonist, mis läbitakse kolme aasta jooksul (varem oli kaheksa sessiooni pikkune kava jagatud neljale aastale). Oleme nihutanud raskuskeset praktilise teenimise suunas, nii et õpilastele on sessioonide vahel ette nähtud  kohustuslik praktika. Seega viivad nad õpitut oma koguduses teenides kohe ka ellu. Vastastikune tagasiside klassiruumis ja teenimistöös toimuva vahel saab õppetöös varasemast suurema kaalu.

Algusest peale on üheks meie ülesandeks olnud soome-ugri kristlaste ühtsuse arendamine ja see on peapõhjus, miks toimub iga õppesessioon erinevas hõimurahvaste piirkonnas. See võimaldab õpilastel tutvuda kristliku tööga eri paigus ning loodetavasti arendab püsivaid suhteid. Uue kursuse käigus püüame ühtsuse saavutamiseks leida ka uusi viise.

Iga õpilane peab leidma juhendaja, kes on lõpetanud piiblikooli ja tegutseb nüüd aktiivselt kristlikus teenistuses. Juhendaja teenib mentorina, aidates õpilasel loengutel saadud teadmisi reaalse teenimise käigus rakendada. Meie lootus ja palve on, et see süsteem mitte ainult ei aita neil õpilastel edasi areneda, vaid aitab jätkuvalt välja kujundada ja laiendada kogu soome-ugri kristlike töötegijate võrgustikku.

Oleme järgmise lennu puhul arvestanud umbes kahekümne õpilasega, kelle hulka kuuluvad komid, udmurdid, marid, handid ja loodetavasti keegi Mordvast. Ootame ka neenetseid ja loodame, et õppima tuleb ka keegi kolmesajast allesjäänud isurist! 

20_Valja_raamatuga_300pxKutsun teid uue õppekava ja eriti õpilaste pärast palvetama. Nemad on ju need, kes hakkavad vastutama soomeugrilaste kiriku eest tulevikus! Eelmise lennu lõpetajad on juba agaralt tegevuses pastoritena, evangelistidena, noortetöötajatena ja piiblitõlketöös. Mida teeb Jumal aga järgmise lennu õpilaste kaudu? Ainult Tema teab seda, mina aga vaatan huviga tulevikku, et seda samuti teada saada!

Vaadakem siis tulevikku optimistlikult, sest Jumal on tõotanud, et udmurdi, komi, handi, mari ja teised hõimurahvad ühinevad kord taevas ühises Jumala kiitmises. Igavikuni kestab isegi väike isuri rahvas ja keel! Kui soome-ugri kristlastel on vastutus tuua ärkamine oma rahva sekka ja valmistada neid ette igavikuga kohtumiseks, siis misjoni- ja piiblikooli vastutus on varustada nad piisava väljaõppega, et nad suudaksid seda kutset täita.

“Pärast seda ma nägin, ennäe: suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega: “Pääste on meie Jumalal, kes istub Troonil, ja Tallel!” (Ilm 7:9-10)

Hõimurahvaste Aeg Nr 7, 2012. lk. 20-21.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn