Misjoniteoloogia

Mika TuovinenKord tapeti jõhkralt soomlastest misjonäripaar Afganistanis. Kui õppisin teoloogiat ja misjonitööd, meenutas nende mälestustahvel loengusaalis mind alati tulevase töö ohtudest.

Miks nad olid misjonärid? Miks nad läksid abistama vaeseid inimesi islamiriiki? Vastuseks jääb ainult see: ”Kristuse armastus sunnib meid” (2Kr 5:14).

Meile antud ülesanne

Vana lugu jutustab, kuidas Jeesus pärast ristisurma ning ülestõusmist taevasse läks. Ingel Gabriel tuli tema juurde ja ütles: ”Jeesus, sa oled nüüd surnud inimeste eest ning avanud neile tee taevassse. Kõik, kes kuulevad ja usuvad sinusse, saavad Jumala juurde. Kas kõik inimesed teavad sellest võimalusest?” Jeesus ütles: ”11 inimest teab. Aga ma andsin neile ülesande viia see sõnum kogu maailma.” Ingel Gabriel vaatas ehmunult Jeesusele otsa: ”Aga kui nad ei lähegi, milline varuplaan sul on?” – ”Mul ei ole teist plaani.”

 

Miks  misjonitöö?

Kui Piibli ilmutus pole meile avanenud, ei saa me misjonitööst aru. Järgmiseks esitan viis Piibli õpetust inimese kohta. Neid lugedes saad aru, miks misjonitööd tehakse ja kes on misjonär.

Esiteks, Jumal on loonud maailma ja kogu inimkonna. Ta armastab kõiki inimesi ja tahab elada osaduses igaühega neist.

Teiseks, patt tuli maailma ja selle tagajärjel on iga inimene patune. Patt on eelkõige see, et me tahame Jumalale selja keerata. Patu tagajärg on igavene hukatus, põrgu. Patu tagajärg on ka see, et inimene ei suuda iseennast päästa. Spordikeeles võiks öelda, et inimene on nagu kõrgus-hüppaja, kelle jaoks latt on liiga kõrgel. Keegi ei suuda seda ületada. Või nagu kaugushüppaja, kelle ülesandeks on ületada Suur kanjon. See on võimatu – patu vägi on meie jaoks liiga suur.

Kolmandaks, Jumal saatis Jeesuse maailma, et ühendada meid jälle endaga. Jeesus suri ristil ja seega ehitas silla Suure kanjoni üle.

Neljandaks, Jeesuse ristisurm ja ülestõusmine ei päästa veel kedagi, ainult võimaldab inimese pääsemise.

Viiendaks, inimesed peavad kuulma sõnumit oma olukorrast ja Jeesusest.  Kedagi ei saa sundida uskuma, aga kõiki tuleb kutsuda Kristuse järgijaiks. Inimene pääseb, kui ta parandab meelt ehk hakkab Jeesust järgima.

Ma loodan, et sa saad nüüd aru, miks misjonitööd tehakse. Misjonär tahab aidata inimesi osadusse Jumalaga.

Jutusta oma kogemustest ning Jumala tegudest

Eestis saavad kogudused kasvada, kui iga kristlane on Kristuse tunnistaja. Musternäide tavalisest tunnistajast on pimedana sündinud mees, kelle Jeesus tervendas. Mees satub teoloogilise debati keskele ja tema käest nõutakse vastuseid suurtele küsimustele. Tema aga kõneleb ainult oma kogemusest: ”Kas ta [Jeesus] on patune või ei, seda mina ei tea. Tean ainult ühte: ma olin pime, praegu aga näen” (Jh 9:25).

Lisaks võid kõnelda Jumala pääste-plaanist (vaata eelkirjutatud viit põhiõpetust, õpi need kas või pähe!).

Jeesuse eeskuju – sõnade ja tegudega

Jeesuse eeskuju järgides tuleb meil tunnistada sõnade ja tegudega. Jeesus aitas inimesi igal pool, teenis neid. Ta ei otsinud mitte kunagi kasu endale. Saatan kiusas teda kõrbes, ahvatledes teda tegema imesid enda aitamiseks, aga Jeesus seisis kiusatusele vastu. Ja ristil mõned pilkasid teda: teisi on ta aidanud, aidaku nüüd iseennast! Aga veel ristil surres aitas ta meid, kuni lõpuni.

Välismisjonär

Jumal kutsub ikka veel misjonäre, kes lähevad teenima teda riigipiire ületades. Kristliku misjonitöö põhirõhk peaks olema rahvaste keskel, kus kristlasi veel ei ole või neid on väga vähe. Üks tähtis sihtrühm on moslemid. Välismisjon vajab ka toetust. Palveta misjonäride eest, anneta misjonitöö toetamiseks! Niimoodi lööd kaasa Jumalariigi  suurimas ja huvitavaimas töös.

Miks ma olen misjonär?

Mina olen välismisjonär alates aastast 1995. Miks ma olen seda ikka veel? Mitte seepärast, et töö oleks lihtne. Misjonitöö on tihti äärmiselt raske. Tuleb loobuda paljust ja vaevata jätkuvalt pead praktilise elukorralduse, näiteks laste koolitamise pärast. Tuleb teha tööd inimeste keskel, keda sa armastad, aga kes su sõnumist ei hooli. Paljud misjonärid on kuulutamise pärast koguni tapetud.

Ma ei ole misjonär mitte selle pärast, nagu arvaksin, et ristiusk on hea usund. Ei! Vaid selle pärast, et see on Jumala enda näidatud ainus tee tema tõelisele tundmisele.

Ma ei ole misjonär mitte selle pärast, nagu arvaksin, et olen parem kristlane. Ma olen tavaline kristlane, kelle Jumal on kutsunud tööle. Kristlane, kes vajab iga päev pattude andeksandmist.

Ma olen misjonär, sest ma usun Piibli ilmutust Jumala, inimese ja pääsemise kohta; ilma usuta Jeesusesse satub inimene igavesse hukatusse.  Ma olen misjonär, sest olen Jeesuses leidnud mõtte oma olemasolule. Ma olen misjonär, sest Jumal on mind kutsunud viima evangeeliumi edasi.

Ja ma elan ise sõnumist, mida ma kuulutan. Misjonär on kerjus, kes on leidnud leiba ja räägib teistelegi kerjustele, kust leiba saab. Misjonär on inimene, kes tahab, et taevas oleks võimalikult palju inimesi ja on valmis selle eesmärgi nimel pingutama. Ta tahab, et Jumala nimi saaks kiidetud selle läbi, et kõneldakse Jumala tegudest Jeesuses.

Mika Tuovinen,
misjonär


Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn