Misjoniteoloogia

Töötame Uurali jalamil Baškiirias. Kuna sealsed usundid mõistavad Jumalat teisiti kui meie, kristlased, paneb see Jumala üle järele mõtlema.
.
Teeme misjonitööd maride seas, kel on paljude jumalatega loodususundi traditsioon. Tänapäeval räägitakse enamasti Suurest Valgest jumalast, aga vanasti on kõneks olnud ka paljud alamad jumalad nagu Vee-ema, Maa-ema, Tuule-ema, Äikesejumal.Viimasel ajal on Uue Testamendi Peetruse mõjul lisandunud jumalate sekka ka Petro-nimeline ning kuulda on olnud isegi Kristusest kui ühest maride alamast jumalusest.
.
Soomeugrilastest veel enam ümbritseb meid seal piirkonnas moslemitest tatarlasi. Islam õpetab rangelt, et olemas on ainult üks Jumal. Huvitav oleks teada, mille poolest erineb nende õpetus Piiblis toodud Jumalast. Ühist on ju palju: Jumal on ainus, püha, kõikvõimas, kõiketeadev, Kõigekõrgem, Looja.
.
millineonjumalOlime kord Tatarimaa pealinnas Kaasanis, tatarlaste tähtsaimas linnas. Ostsime mošee eest pildi, kus olid araabia keeles ära toodud kõik Koraanis esinevad nimetused Jumala/ Allahi kohta. Neid on leitud tervelt 99. Nende seas polnud aga seda, mis on Uue Testamendi kohaselt Jumala olulisim nimi: Isa. Kui võrdleme kristluse ja islami arusaamu Jumalast, on just see erinevus kõnekaim.
.
Jüngreid palvetama õpetav Jeesus soovitas: “Ütelge: Isa” (Lk 11:2). Sellest alates on kristlasi tuntud selle järgi, et nad Jumalat Isaks kutsuvad.  Apostel Peetrus kirjutab samast asjast: “Kui te hüüate Isaks teda…” (1Pt 1:17). Usklik on äratuntav selle järgi, et see ainus Jumal on talle Isa, lähedane Isa, kelle peale saab kindel olla nagu laps usaldab head isa.
.
Miks ei saa moslem Jumalat Isaks hüüda? Islam rõhutab eriliselt Jumala pühadust. Jumalat ei tohi võrrelda millegi inimlikuga – see oleks Jumala teotamine. Seetõttu ei saa teda ka Isaks hüüda, ning Jumal jääbki moslemile kaugeks. Selles ongi vahe: Jumal on moslemile küll väga oluline, aga seisab temast eemal. Kristlasele on Jumal aga Isa, kelle juurde ta pääseb Jeesuse, Jumala Poja kaudu.
.
Ka moslemid tunnevad Jeesust, aga neile on ta vaid üks paljudest Jumala prohvetitest. Teda ei saa kutsuda Jumala Pojaks, sest seegi oleks  Jumala pilkamine. Kristlane teab, et Jumalale pääseb ligi üksnes Jeesuse, Jumala Poja kaudu, sest ta tunneb Jeesuse enda sõnu: “Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.” (Jh 14:6). Seetõttu on meie ülesanne Baškiirias kuulutada evangeeliumit  mitte ainult loodususundi mõtteviisiga maridele, vaid ka islamiusulistele tatarlastele. Nad küll usuvad ainujumalat nagu meie, kristlasedki, aga neil on sellest Jumalast vale ettekujutus – selline, mis takistab neid Jumala juurde tulemast.
Juha Väliaho
Ingeri kiriku Uurali praostkonna praost

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn