Meie misjon

Viimaste aastate jooksul on kristlaseks saanud umbes 200 hanti, kes elavad mitmesaja kilomeetri raadiuses asuvates külades. Kahjuks valitseb piirkonna paljudes protestantlikes kogudustes suhtumine, kus handi keel, rahvariided, kultuur ja kombed ei ole kirikus teretulnud. Nii ei eksisteeri täna, 2000 aastat pärast Jeesuse tulekut maailma, veel mitte ühtki registreeritud handikeelset kogudust. Handid aga vajavad kogudust, kus on võimalik palvetada ja õppida Jumala Sõna tundma emakeeles, samuti laulda elavale Jumalale ülistust neile omases stiilis.

.

Jamali Neenetsi autonoomse ringkonna pealinnas Salehardis asuv kogudus Blagaja Vest on alates 2003. aastast olnud eestlaste  misjonipartneriks handi rahva hulgas. Aastal 2010 käivitati neljas handi külas koguduse rajamise projektid. Neis külades elavad handi kristlased  on oma kodudes algust teinud handikeelsete osadusgruppidega. Jumala abiga on need kodugrupid kasvamas esimesteks kristlikeks handi  kogudusteks!

 ---------------

Enesestmõistetavalt on handi koguduste rajamise projekt seotud kuludega. Sel põhjusel pöörduski Salehardi koguduse pastor Anatoli Maritššev Eesti Metodisti Kiriku poole abipalvega toetuse saamiseks – igakuise summa ma suurus võiks olla 100 eurot. EMK misjonitoimkond julgustab igat metodisti kogudust annetama handi koguduste rajamise heaks iga kuu esimesel pühapäeval 10 eurot. Loomulikult on suurtel kogudustel lihtsam  annetada isegi rohkem, väiksemad jällegi ei pruugi anda kogu summat. Oluline on see, et iga kogudus sooviks olla misjoniprojektis osaline. Iga  kogudus lausa peaks olema selles osaline!

.

EMK toetus handi koguduste rajamiseks on väike, aga hantidele oluline projekt, milles Eesti kogudustel on pikaajalise pühendumise teel lihtne  osaleda. Kas ka teised kogudused võiksid alustada sarnaste projektidega? Mõni aasta tagasi rääkis komi pastor Daniil Popov Oleviste  koguduses raskustest töös komikeelse kristliku raadioprogrammiga. Et teenistus kanti üle Pereraadios, leidus uskumatult palju abivalmis inimesi, kes tookord heldelt annetusi tegid. Probleem on selles, et komikeelne kristlik raadioprogramm vajab abi regulaarselt ja töö peaks jätkuma ka pärast annetuste lõppemist. Kas meil Eestis leidub konfessioone, kelle misjonitoimkonnad on valmis organiseerima pikaajalist programmi, paludes oma kogudustel annetada iga kuu näiteks 10 eurot komikeelse kristliku raadiotöö heaks?

.

Üks kümneminutiline raadiosaade antakse eetrisse kaks korda kuus ja läheb komi kogudusele maksma 100 eurot, mis on päris suur summa. Mis
oleks, kui ka Eesti kogudused seda ühiselt toetaksid? Kui mitu kogudust on valmis annetama iga kuu 10 eurot, et kindlustada komi inimestele võimalus raadio teel osa saada emakeelsest Jumala Sõnast (miks mitte isegi sagedamini kui seni)? Üheskoos me suudame komisid aidata!

.

Misjonitoimkonnal on vaja vaid algatada ametlik projekt ja kutsuda oma konfessiooni kogudusi selles osalema. Osalejaile tuleb anda projekti edenemise kohta regulaarselt infot ning tuletada annetamise tähtsust aeg-ajalt meelde.

.

Handi koguduse rajamine, komi kristlik raadiotöö – need on vaid mõned näited. Miks mitte taoliste projektidega algust teha mari rahva toetuseks, kus isegi väiksed, kuid regulaarsed annetused annaksid kindlustunde mõne maride jaoks oluliste ettevõtmistega jätkamiseks?

.

Iga kogudus Eestis võiks mõelda, mida ta saaks teha sugulasrahvaste toetamiseks. 10 eurot kuus ei ole kuigi muljetavaldav summa, aga kui me kõik kaasa lööme, võib sellest välja tulla midagi väga suurt!

Mark Nelson

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn