Meie misjon

Agnes BöningEEKBK Liidu all tegutseb misjonikeskus, kes koordineerib Liidu-sisest evangeelset tööd ja välismisjonialast tegevust. Misjonikeskusel on igatsus, et iga inimene Eestimaal saaks võimaluse kuulda head sõnumit Jeesusest Kristusest talle arusaadaval moel. Jeesus on valinud koguduse oma Ihuks maa peal, ta on “Tema täius, kes täidab kõik kõiges.” (Ef 1:23) Misjonikeskus saab koostöös kohalike kogudustega olla partneriks ja innustajaks Suure Misjonikäsu täitmisel.

Piirkondlik töö ja piirkonnavanemad. EEKBKL kogudused on jagatud 9 piirkonna vahel, nende vanemad misjonikeskuse esmased partnerid kohalike koguduste julgustamisel. Nad korraldavad kokkusaamisi pastorite ja töötegijatega, selleks et jagada muresid ja rõõme ning koos mõelda, kuidas evangeelset tööd arendada ja kogukonda Kristuse armastusega paremini mõjutada. 

 

Rõõmsad misjonigrupi liikmed Pärnumaal lõunasöögi ootel.Evangeelsed suveprojektid. Misjonikeskuse prioriteediks on väiksemate koguduste abistamine evangeeliumi kuulutamisel ning uute töötegijate treenimine. Need kaks eesmärki ühendatakse suvistel misjoninädalatel, kus peamiselt ülikooliealistest noortest koosnevad misjonigrupid tulevad kohalikule kogudusele appi evangeelset tegevust korraldama. Võimalusel tehakse koostööd ka teiste piirkondlike kogudustega. Tegevuse osas ollakse loovad: viie aasta jooksul korraldatu hulka kuuluvad vabaõhukontserdid ja -jumalateenistused, perepäevad, spordivõistlused, liivaskulptuuride meisterdamine rannas, öökino, eakate kohvilaud, sotsiaalteatri etendus jpm. Suvel vabas õhus puutuvad kogudusega kokku ka need inimesed, kes kogudusse tulla ei julge või ei soovi. Nii mõnigi kuulab teenistust rõõmsalt põõsa või puuriida taga või jälgib aknast. Ja Jumala Sõna teeb oma töö, sest “usk tuleb kuuldust”. Alati on eesmärk kuulutada selget evangeeliumi inimestele arusaadaval moel. Väga oluliseks peame eestpalveid, sest evangeeliumi kuulutamine on alati seotud vaimuliku võitlusega. Kohapeal käivitatud palveketis on pidevalt palves vähemalt kaks inimest, palvejalutuskäikudel palvetatakse iga kohaliku majapidamise ja elaniku eest. Oleme imeliselt kogenud, kuidas Jumal seejärel evangeeliumi kuulutamiseks uksi avab. 

Juba viis aastat on koostöös Rootsi Misjonikirikuga olnud edukas suvine projekt Step of Faith, mille eesmärgiks on kokku tuua vene ja eesti keelt kõnelevaid noori, et koos rootslastega kuulutada evangeeliumi Ida-Virumaal. Väga heaks partneriks on selles projektis kujunenud venekeelne Kohtla-Järve Lootuse Kogudus. 

Palve misjonäri eest.Alfa kursused on meie kogudustes jätkuvalt efektiivseim evangeelse töö vorm, mille abil on loodud suhteid uute inimestega ja leidnud rakendust koguduseliikmed. On eriti rõõmustav, et kursuse lõpetanute hulgas leidub ristimisele tulijaid ja kogudusega liitujaid. Suuremad kogudused viivad sageli läbi eraldi kursusi täiskasvanutele ja noortele ning on väiksematele kogudustele korraldamisel abiks. 

Koguduste rajamine on äärmiselt oluline, eriti suur on aga vajadus Tallinnas ja Tartus, kus on juurde tekkinud ilma ühegi kirikuta linnalähedasi piirkondi. Tartu Risttee koguduse rajajaid Peep Saar on rõhutanud, et uute koguduste rajamine peaks olema iga terve ja Kristust armastava koguduse loomulik tunnusmärk ning igatsus – nii nagu laste sünd perekonnas on vanemate armastuse loomulik tagajärg ja soov. Kui kogudus panustab jüngrite tegemisele ja uute juhtide kasvatamisele, siis tuleb uute koguduste rajamine loomuliku protsessina varem või hiljem esile. Hetkel on Liidus kolm koguduse rajamise projekti: Lasnamäe Lootuse eestikeelne töö, Elav Kivi Mustamäe kogudus ning Järvakandi projekt. Soov on alustada Lasnamäel venekeelse tööga ning koguduste rajamisega Tartus, Kundas, Pärnus ja Tallinnas. 

Misjonipäev EEKBKL 2007. a suvekonverentsil Kohtla-Nõmmel. Esiplaanil handi rahvarõivais Marilys-Mirjam Kurg.Välismisjon. Aastate jooksul on EEKBK Liidu kogudused läkitanud misjonäre Hiinasse, Lätti, Indoneesiasse, Kambodžasse, Paapua Uus-Guineasse, Türki ja Rootsi. Jael Puusaag on misjonärina tegev Bosnias ja Kosovos soovib tööga alustada perekond Adam. Välismisjoni valdkonnas aitab misjonikeskuses kaasa Marilys-Mirjam Kurg, kes hoolitseb, et kõik misjonärid saaksid Eestimaalt aeg-ajalt julgustavaid kaardikesi, kirjakesi, kirjandust ja uudiseid. Misjonikeskus aitab vahendada ka misjonäride toetust ning tutvustada nende tööd kohalikele kogudustele, kes saavad misjonäride eest palvetes ning praktikas hoolt kanda. 

Agnes Böning

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn