Meie misjon

Peep NeimannVälismisjonitöö on toimunud aastaid enne praeguse struktuuri loomist. Kõigepealt käis Johannes Kudrin meeskonnaga misjonireisidel Ufaas. Seejärel oli Kalju Õigus perega pool aastat Taškendis, suundudes hiljem Astrahani ja Dagestani, kuhu rajati ka kogudused. 1997. aastal läks misjonipõllule Krasnoborskisse Monika Pavlovitševa (Plisnik), kes rajas sinna koguduse. Samal ajal alustasid misjonitööd ka kurdid misjonärid Margit ja Vitali Taks, tehes oma esimese reisi Peterburi. Sellest sai alguse nende edasine Jumala Sõna kuulutamine pereseminaride kaudu üle kogu endise Nõukogude Liidu.

Töö kasvades tekkis vajadus välismisjoni toimkonna (VMT) järele, et tööd koordineerida ja efektiivsemalt teha. Aastal 2000 kutsus piiskop Märt Vähi kokku misjonäridest ja misjonimeelsetest inimestest koosneva misjonikomitee, mis praegu kannab nime „misjonitoimkond“. Meie sooviks on aidata Eesti kogudustel tõusta üles, läkitada välja misjonäre ning võtta oma positsioon Suure Misjonikäsu täitmisel, viies evangeeliumi teistesse maadesse üle maailma. 

 

Meie missioon on kolmetahuline: 
1. Valmistada ette, varustada ja saata välja iga EKNK kristlane, kellel on kutse minna lühi- või pikaajalisele välismisjonireisile. 
2. Hoida inimesi nii Eestis kui ka teistes lääneriikides kursis EKNK misjonäride tööde ja saavutustega misjonipõldudel. Selleks anname välja igakuist uudisekirja.
3. Innustada Eestis elavaid kristlasi täitma oma rolli Suures Misjonikäsus – palvetama ja toetama neid, kes on välja läkitatud misjonipõldudele. 

Margit ja Vitali TaksMeie strateegiaks on õpetada, saata välja ja toetada misjonäre, kes teevad koostööd kohalike kirikute või kogudustega misjonipõllul. Misjonärid rajavad misjonipõllule kogudusi, kus neid ei ole, et need hiljem anda juhtimiseks edasi kohalikele kristlastele.  

Misjonitöö koordineerimiseks saab EKNK VMT kokku regulaarselt üks kord kuus. Misjonidirektor juhatab välismisjoni tööd toimkonna koosolekute vahelisel perioodil osalise tööajaga, nagu ka sekretär, kes teeb kõik praktilised tööd. Et kogudused saaksid misjoniinfo paremini kätte, on 2002. aastast loodud misjonikoordinaatorite süsteem. 

Misjonitöö on olnud suureks õnnistuseks meie kogudustele läbi aastate ja paljudel on olnud võimalus osaleda lühimisjonireisidel erinevatesse paikadesse üle maailma. 

Peep Neimann
EKNK Välismisjoni direktor

 

+++++++++++++
Misjonikoordinaatori põhiülesandeks on misjonitöö aruande edastamine kogudusele, lisaks tavakorjandusele vähemalt kord kuus misjonikorjanduse ülesvõtmine ning eestpalvete organiseerimine misjonäride eest. Samuti on nende ülesandeks kanda hoolt misjonäride eest, kes kogudust külastavad. Mõnes koguduses koordinaatorit veel pole, kuna osa kogudusi on väga väikesed. Sellises koguduses edastab misjoniuudised pastor. 

Allpool mõned küsimused koordinaatoritele. 

Grete

Kuidas on teie koguduses üles ehitatud misjonitöö toetamise struktuur?

Grete (EKNK Valga kogudus): korjandused misjonitöö toetuseks toimuvad üks kord kuus, aga ka siis, kui misjonärid külas käivad. Misjoniinfo edastamine toimub regulaarselt. Kohe, kui see tuleb, prindin ühe eksemplari stendi jaoks ja osa ka niisama jagamiseks. Kindlasti palvetame misjonäride eest palvekoosolekutel. Mul endal on südames koos Kalju Õigusega veel Setumaal käia, seda on ka koguduse pastor lubanud toetada. Möödunud sügisel osalesime veel Valgas oikumeenilisel misjoniüritusel.

Mis on sinu kui misjonikoordinaatori põhiülesandeks koguduses?

Jaana Hiiumaalt: Hoida üleval misjonimeelsust, näidata, et misjonitöös saab osaleda mitut moodi. Samuti edastada misjonivajadused ja eestpalvesoovid. Kutsuda üles osalema praktilises tegevuses.

MaieMaie (EKNK Tartu kogudus): Info edastamine keskuselt ja misjonäridelt kogudusele. Ise olen hakanud veel misjonäridega kirjavahetust pidama. Praegu kirjutan Sergeile ja Imbile (misjonärid Soomes venekeelse elanikkonna hulgas). Iga kuu saadan neile Tartu koguduse uudised ja püüan meeles pidada tähtpäevi. Kohtusin Sergei ja Imbiga Käsmus EKNK suvepäevadel. Nad ütlesid, et kui minult kirja pole tulnud, on nad natuke mures ja palvetavad minu eest. Tänu Jumalale! Ainari perega on samamoodi. (Ainar Kertsmik – misjonär Itaalias kurtide hulgas).

Kas teie kogudus on mõne misjonäri “lapsendanud”? 
Lapsendamise all mõeldakse seda, et kogudus valib endale kindla misjonäri, kellega pidevalt ühendust hoitakse, talle toetust kogutakse, misjonäri Eestis oleku ajal külla kutsutakse jms.

Grete: Meie kogudus lapsendas aastaid tagasi Peeter Radžikovski (misjonär Astrahanis 1998-2007), toetanud oleme ka Johannes Kudrinit ja aidanud Kalju Õigust tema Setumaa töös. Meie kogudusse kuulub ka Harvest 21 misjonär Jaanus Kase, keda me aeg-ajalt toetame.

Maie: Praegu on meil Ainari perega pidev ühendus. Jõuluks saatsime paki, ka rahaliselt on kogudus neid toetanud. 2003. aastal oli “lapsendatud” Monika Pavlovitševa, kellele eelmine koordinaator Annely saatis riidepakke, toitu, raha jms, mis aitas Venemaal majanduslikult toime tulla. Muidugi toimuvad pidevad eestpalved ja kirjavahetus. 

Piret NeimannEKNK Tallinna Toompea koguduses on nagu paljudes teisteski nelipühi kogudustes misjonipühapäevaks iga kuu teine pühapäev. Siis on minu ülesandeks kutsuda külla misjonäre, kes räägivad värskeid uudiseid misjonipõldudelt, näitavad pilte või videot. Misjonitöö toetuseks võetakse üles eraldi korjandus ja palvetatakse misjonäride eest. Samuti on saadaval misjonialane info ajalehtede ja ajakirjade näol. Veel oleme teinud igat misjonäri tutvustava flaieri, mida soovija saab kaasa võtta ja piibli vahele panna, et kodus selle perekonna eest palvetada. Sealt leiab ka teavet selle kohta, kuidas misjonäri toetada. 

Selleks, et misjonitööd toetada, peaksid inimesed teadma, kuidas misjonäridel läheb. Püüame teha oma parima, et värske info jõuaks õigeaegselt iga inimeseni, kes seda soovib. 

Piret Neimann 
EKNK Tallinna Toompea koguduse misjonikoordinaator
ja EKNK Välismisjoni sekretär


Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn