Meie misjon

Olen tänulik Jumalale, kes inspireeris EMK Tallinna kogudust ehitama uut pühakoda, kus lisaks kirikusaalile oleks koguduse tööks vajalikud abiruumid ja teoloogiline seminar uute töötegijate koolitamiseks. See idee hakkas idanema ja materialiseerus lõpuks hoonena, mis sai nimeks Balti Misjonikeskus. Juba ehituse alguses tekkis mõte: miks mitte koolitada inimesi, kes oleksid valmis kandma Kristuse armastuse sõnumit ka väljaspool kodumaad. Miks mitte koolitada inimesi Lätist, Leedust ja Venemaalt, kaasa arvatud soome-ugri hõimurahvaste seast? Nüüdseks on koguduse esialgsed unistused saanud reaalsuseks. Mitmed koguduseliikmed ja töötegijad on saanud hea teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse EMK Teoloogilises Seminaris, koostöös seminariga on koguduse liikmed saanud käia lühiajalistel misjonireisidel soome-ugri rahvaste seas. Need reisid on avaldanud osavõtjaile märkimisväärset mõju: nende usk on saanud tugevamaks ja pannud neid rohkem palvetama komide, udmurtide ja hantide eest, kellega on tekkinud isiklikud kontaktid. Kogudus on misjonireisidest osa saanud slaidiprogrammide ja jutustuste kaudu ja see innustab kogudust neid reise jätkuvalt rahaliselt toetama ja palvetama hõimurahvaste eest. Suursündmuseks võib pidada Eesti Evangeelse Alliansi korraldatud hõimurahvastele pühendatud konverentsi Tallinnas Balti Misjonikeskuses 15.–18. märtsini 2007. Misjonitöö on kandnud head vilja, millest annab tunnistust tõik, et EMK Teoloogilises Seminaris on õppinud või õppimas paljud üliõpilased teistest riikidest ja rahvustest (lätlased, leedulased, venelased, soomlased, komid, udmurdid, handid, ukrainlased jt). 

Toomas Pajusoo
EMK Tallinna koguduse pastor

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn