Meie misjon

Marilys Kurg Kehra kogudusest mängimas pisikeste hantidega Obi-äärses külas. Foto: Andrus Kask

Kehra kogudus on olnud misjonimeelne üsna algusest peale. 1905. aastal läks siit Peipsi äärde Johannes Roodemann, kelle kuulutustöö tulemusena rajati Sadala ja Mustvee kogudus. Möödunud sajandi kolmekümnendail aastail läkitas kogudus välja Karl Märtmaa, kes oli mitu aastat pastoriks ja koorijuhiks Narvas. 1958. aastal sai kogudusest lähetuse Heldur Tooming, kes oli 8 aastat pastoriks Järva-Jaanis. Lähimineviku olulisemateks mõjutajateks on olnud misjonimeelsed pastorid Ingmar Kurg ja Alland Parman, aastatel 1996–1999 Kehra koguduse majas tegutsenud misjonikool ning 1997–2004 toimunud rahvusvahelise misjoniorganisatsiooni Operation Mobilisation (OM) piirkondlikud suvekonverentsid. Lisaks sellele on meie kogudus peaaegu igal aastal saanud osa välismisjonäride teenimisest, kogudusele on õnnistuseks olnud OM rühmad, nii noored kui ka pensioniealised keeleõpetajad USA-st, erinevate koguduste, sealhulgas sõpruskoguduste misjoni- ja ehitustiimid.

 

Usun, et koguduseliikmete pea iga-aastased erinevad misjonireisid on niisuguste arengute loomulik väljund ja tagajärg. Inimesed on hakanud mõistma, ja seda on toetanud ka koguduses kuuldav õpetus, et meilgi on võimalik midagi välja anda. Oleme palju saanud ja saame veelgi, aga meie paranenud elatustase võimaldab ka Eesti inimestel teistele õnnistuseks olla ja suurt misjonikäsku veidi laiemalt täita. Meie inimeste sihtkohad on olnud lisaks kodumaistele retkedele Venemaa, India ja Türgi. Misjonimatkal käinud on andnud kogudusele Interneti kaudu pidevalt tagasisidet reisi kulgemisest ja korraldanud pärast tagasijõudmist ülevaateüritusi. 

Misjoniteema on koguduses jätkuvalt aktuaalne. Paljud noored koguduseliikmed on osalenud mitmepäevastel misjoniüritustel Eestis ja mõned on välja öelnud oma soovi teistesse maadesse misjonitööle minna ning teevad selleks praegu ettevalmistusi. 

Kogudus on toetanud ja toetab ka edaspidi misjonireisile minejaid ja misjonireisil olijaid. Meil ei ole tarvis pikalt ja põhjalikult veenda inimesi konkreetse misjoniprojekti tarvis annetama. Teadaolevalt annetavad paljud koguduseliikmed misjonitöösse ka eraviisiliselt.

Misjonitööl olijad on jätkuvalt eestpalvetes nii kogu kogudusega kui ka palvegruppides. Koguduse liikmete seas levitatakse misjoniringkirju nii paberil kui elektrooniliselt. Oodatud ja külalisterohked on sündmused, kui pikka aega Eestist ära olnud misjonärid kodumaad külastavad ja leiavad võimaluse Kehrassegi tulla.

Edasiste eesmärkidena võime nimetada misjonitöö kutsumust omavate inimeste leidmist, julgustamist, ettevalmistamist ja toetamist. Usume, et just lühiajalised misjonireisid on kohaks, kus inimene saab oma kutsumust paremini leida, ühtlasi vaimulikult kasvades ja midagi praktiliselt ära tehes. 

Meile on suureks eeskujuks ja julgustuseks ka need, kes on saanud misjonitöö kutsumuse vaat et kogu eluks. Me oleme rõõmsad, et Kehrast läkitatud perekond Kenno ja Jana Leier on töös Soome Vabakiriku koguduste rajamise projektis; Kenno on rajatud Espoo Vabakoguduse vanempastor.

Me soovime, et Kehra kogudusest kujuneks omamoodi „ladu-kogudus“, kuhu misjonitööst innustunud kristlased võivad tulla ja näha ning kogeda, kuidas misjonimeelne kogudus toimib. 

Eenok Palm
Kehra koguduse pastor

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn