Ingeri Kirik

2013. aasta 2013k 13 1 500pxveebruaris toimus Marimaal Joškar-Olas juba teist korda Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku Uurali praostkonna noortelaager. Laagrisse saabus noori Marimaalt, Udmurtiast, Mordvast, Tatarimaalt, Baškiiriast ja Peterburist. Olgu märgitud, et Baškiiria noored sõitsid 700 km kauguselt kohale autoga.

Mullu samal ajal oli Ingeri kiriku Uurali praostkonna praostiks veel Juha Väliaho ja hüvastijätt meie pikaajalise tööga toimus just esimese sellise laagri ajal. Rõõmustasime, et kui meie tööaeg sealmail oli otsa saanud, oli kasvanud uus sugupõlv aktiivseid usklikke noori, kelle kätesse võisime rahuliku südamega kogudused jätta.

Selle aasta noortelaagrisse tuli 1.-3. veebruaril kokku 75 inimest. Põhiteema oli ,,Liivast kiviks", kus arutleti selle üle, kuidas Jumal võib tühisena näivatest asjadest teha suuri asju. Ingeri kiriku kogudused on üksteisest sadade kilomeetrite kaugusele laiali pillutatud ja vahel tuntakse end neis üksikuna. Kokku tulles rõõmustati, et võime kuuluda ühte suurde kirikusse, kus Jumal meid oma sõna läbi ühendab.

Peterburist tulid laagrit läbi viima misjonipastor Ivan Laptev ja Artu Soittu. Seminaris jagati noortejuhtidele tarkust teemal „Töö ja teenimine". Noori julgustati koguduse töös kõhklusteta kaasa teenima, tuues eeskujuks Jeesuse, kes ei kõhelnud, kui võttis meie päästmise nimel oma risti kanda.

Piiblitunnid olid kasulikud ja vahel ka lõbusad. Vaheaegadel lauldi ja mängiti mänge, vaadati ühiselt filme Jumala tegudest ja õpiti palju uut. Tore oli kohtuda vanade sõpradega ja leida uusi. Osadus teiste noortega, kogemuste vahetamine ning üksteise eest palvetamine on väga tähtis. Tänati Jumalat ja inimesi, kes aitasid laagrit korraldada. Kõlama jäi lootus, et kui Jumal lubab, korraldatakse samasugune laager ka järgmisel aastal.

Mitmel korral Eestitki külastanud mari diakon Aleksander Mitjakov, üks laagri korraldajatest, soovis eesti sõpradele palju Jumala õnnistust ja palus palvetada nende noorte eest, et nad ei häbeneks kuulutada sõnumit Jeesusest Kristusest.

Foto: Lasse Kuukappi

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn