Udmurdi misjon

Soome-ugri 2012f_18_Lahi_300pxrahvaste maailm on rahutu, rahutum kui kunagi varem,“ kirjutab praegusaegsest olukorrast hõimurahvaste juures Fenno-Ugria Asutuse hõimukeskuse juhataja Jaak Prozes. Sellesuvise Udmurtia misjonireisi käigus kuuldu ja kogetu kinnitab seda hinnangut: udmurdid on ärkamas, et nii rahvuse kui üksikisiku tasandil esitada eksistentsiaalseid küsimusi.

Eestlastena omame ajalugu, kus Jumal on kasutanud rahvusliku ärkamise perioode ka rahva vaimulikuks äratamiseks. Udmurdi kristlaste ansamblid „Inkreš“ ja „Šumpoton“ on tunnetanud ja usaldanud sidet, mida aitab rahvaga luua emakeel, rahvalaulud ja -tantsud. Hämmastav on nende inimeste aastatepikkune, sihikindel töö ja ohverdus evangeeliumi viimisel oma rahvani: pikad sõidud, kontsertturneed, eemalolek oma perekonnast, kasin toetus kaaskristlaste poolt. Kevadel ansambli juhi perekonda tabanud tragöödiast saadik oli kogu grupp sattunud raskustesse: tekkis palju pingeid, teravaid ütlemisi, mis väsitasid ja võtsid innukuse. Oli neid, kes kaalusid ansamblist lahkumist. Siiski tuldi veel eesti-udmurdi ühisele misjonireisile usu ja lootusega, et Jumal võib keerulise olukorra ära muuta. Udmurdikeelse evangeelse töö juht Maina Sašina kirjutab hiljem oma kirjas: „Teie palved on meie grupile väga tugevalt mõjunud. Pärast katsumuste ja viletsuse aega kogesime Jumala käest midagi imelist, sarnast esimese armastusega! Sõidame jälle üle pika aja kontserdile täies koosseisus, Jumal taastab meid! Aitäh teie palvete, kaastunde ja mõistmise eest! Kohe pärast teie ärasõitu sõitsime läbi mitmed külad, inimestel on tagasi tulnud innukus evangeeliumi kuulutamiseks. Ja udmurdid on avatud.“

2012f_18_misjoniryhm_500pxÜhel kontserdil udmurdi paganausulises külas Baškiirias, kui Maina igavikust rääkis, hakkas rahvas ootamatult plaksutama. Vestluses kohaliku koolidirektoriga selgus, et udmurdi usund ei anna vastuseid küsimusele, mis saab inimesest pärast surma. Igaviku teema tekitas kuulajais vastukaja, külarahvas ootab tagasi nii udmurdi ansambleid kui ka eestlasi. Meie läheme ja tuleme, ent udmurtidele peavad evangeeliumi kuulutama udmurdid. Nad vajavad meie eestpalveid, tuge ja hoolimist.

Foto:  Misjonigrupp, kus osalejaid mitmelt poolt üle Eestimaa, enne Udmurtiasse sõitu. Vasakult: Hans Lahi, Eha Lõhmus, Taavet Taimla, Sirly Lahi, Haiti Voolaid, Kaire Lotamõis

Fotod: Kuno Lotamõis ja Sirly Lahi kogu
Hõimuravhaste Aeg Nr 8, 2012. lk. 19.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn