Hanti misjon

16_tundra_Heigo_300pxJalad käivad risti-rästi. Aeg-ajalt komistad mõne taimeväädi taha. Pea on täiesti tühi. Ja hea ongi, sest kui mõtlema hakkad, tuleb masendus peale. Kui kaugele on veel vaja minna? Iga mäeveeru järel loodad, et ometi hakkaksid tšummide (püstkodade) valged tipud kaugusest paistma. Jälle uus mäeveer ja uus soo, mis jalgu sisse imeb ja kus vahetevahel käpuli kukud, raske seljakott hoogu takka andmas. Kõnnid nagu masin, pilk jalge ette suunatud. Jalad lirtsuvad. Ja korraga näitab teejuht oma matkakepiga kuskile kaugusesse. „Näe, paistavad!“ Esialgu ei ole midagi näha, aga varsti märkad silmapiiril tõesti heledaid täppe. Viimased kilomeetrid! Peagi ootavad tervitused, naeratused, puhkus ja teejoomine...
.
Põhja-Siberi põlisrahvaste misjonile mõeldes tulevad kõigepealt silme ette just sellised kogemused. Teekond on raske ja tundub, et edenemist pole sugugi näha. 2003. aastal esmakordselt Jamali poolsaart külastades kohtasime seal ühtainsat kristlasest hanti. Tema arvas, et kuskil lõuna pool peaks neid veel olema, no ehk kogu rahva peale kokku nii viiekümne ligi…
.
Möödunud aastal kogunesid kristlastest handid Salehardi ja ainuüksi kohalikke tuli kokku mitusada. Mis on siis viimaste aastate jooksul toimunud ja kui palju on meie lühiajalised misjonireisid aidanud inimesi pöördumisele tuua? Ma ei oska täpselt öelda teiste Eestist läinud gruppide kohta, aga ma ise pole oma nelja reisi jooksul olnud tunnistajaks ühegi handi pöördumisele. Ometi võib näha vaimulikku muutust selle rahva juures. (Näib, et meie töö mõju on olnud hoopis teistsugune kui lihtsalt kuulutustöö).
 
.
16_tundra_Signe_joe_500pxPaljudes keemilistes protsessides vajatakse teatud reaktsiooni kiirendamiseks katalüütilise toimega aineid. Üks aine ei hakka teisega reageerima iseenesest, kui ei ole juures kolmandat ainet – katalüsaatorit. Niisiis on katalüsaator reaktsiooni kiirust muutev aine. Mulle näib, et Eesti misjonigrupid on tegutsenud hantide juures just nimelt selliste katalüsaatoritena: me oleme selle rahva juures käivitanud ja kiirendanud vaimulikke reaktsioone, mis muidu poleks ehk aset leidnud.   
.
Kristlastest hantide arv on mitmekordistunud. Mõju rahvale, kes oma juurte kadumise, lootusetuse, alkoholismi ja suitsiidide rohkuse tõttu välja suremas, on kirjeldamatu. Vahel oleme saanud kriitikat kultuuriantropoloogidelt, kelle sõnul kaob kristluse mõjul hantide enda kultuur ja taust. Olen siiralt veendunud, et vastupidi – tulles välja lootusetusest ja alaväärsusest, on neil võimalus säilida rahvana ja oma kultuuri ka edaspidi hoida. Mitmes paigas, kus oleme viibinud, on hiljem tekkinud kristlikud osadusgrupid ja kogudused. Hantide enda omad. Kui seni olid nad pigem külalisteks linnakogudustes, on nüüd võimalus kogeda Jumala sõna ja osadust kodukülas omaenda keeles. 
.
.
16_tundra_meeskond_500pxMis on meie eesmärk ja tulevikustrateegia seoses handi rahva abistamisega? Arvatavasti lähevad misjonigrupid edaspidigi hantidele evangeeliumi kuulutama. Kuid mulle näib, et veel suurem väljakutse meie ees on nende inimeste toetamine ja õpetamine, kes on juba Kristust oma elus kogenud. Ei ole reaalne, et väike eestlaste või kellegi teise misjonigrupp aitaks pöörduda kogu handi rahval. Ka kõige paremal juhul jääksime me vaid külalisteks ja sõpradeks kaugelt ning võõralt maalt. Hoopis teine asi on aga see, kui keegi oma rahva seast näitab oma eluga Kristust. Ja selliseid inimesi on hantide hulgas juba palju.  
.
Bruce Olson on kirjutanud motilonide hõimust, kuhu tuli vaimulik pööre siis, kui rahvas mõistis, et ka Jeesus on motilon ja kütib koos nendega. Hantide puhul viib muutumiseni ilmselt arusaam, et Jeesus on hant ja karjatab koos nendega põhjapõtru ning püüab jõest kala. Seda Jeesust võib näha vaid teise handi elus, tema silmades, Temast kuulma peaks handi keeles. Meie, eestlaste võimalus on olla toeks oma palvetega, toetada moraalselt ja rahaliselt seda tööd, mida Jumal teeb handi kristlaste juures ja nende kaudu. Olgem jätkuvalt hantide juures muutusi esile toovad katalüsaatorid, mis võimaldavad neil rahvana säilida ja inimestena edasi kasvada! Ka mina loodan handi kristlasi edaspidigi külastada ja neid jätkuvalt julgustada olema Tema tunnistajad oma rahva seas.
.
16_tundra_500pxUsun, et see hea töö, mida Jumal on alustanud, läheb edasi, aga ka sinul, hea lugeja, võib olla selles oma osa. Oma ettepanekuid, küsimusi või mõtteid seoses hantide misjoniga oled teretulnud jagama meiega ja võimalusel olema osa meeskonnast. Kohtumiseni järgmistes misjonikohvikutes ja misjoniüritustel! Kohtumiseni tundras!.

Fotod:  Autori kogu.

Hõimurahvaste Aeg Nr. 7, 2012. lk. 16-17.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn