Meie eesmärgid

Piiblipühal 2008 Haapsalu Toomkirikus. Vasakult: Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson, esimees praost Tiit Salumäe, Hispaania Piibliseltsi peasekretär Jose Luis Andavert, tõlk Ülo Niinemägi. Foto: Arvo Tarmula
Eesti Vabariigi 90. aastal on põhjust tagasi vaadata, aga mitte ainult. Populaarseks on saamas mõte, milline on meie maa kümne aasta pärast, kui Eesti riik tähistab oma 100.  juubelit. Mida ühist on Eesti riikluse ajalool hõimurahvastega?
Eestis elavate paljude erinevate rahvaste hulgas on ka meie hõimurahvad, kes meie ühiskonnas saavad arendada oma kultuuri. Meil on võimalus neid aidata. Riigina on meil vastutus kõigi eest, kes meie maal elavad. Aga samas on vastutus ka rahvusvaheline  – tegutseda tuleb selle nimel, et kõikidel rahvastel oleks õigus säilida rahvana, et iga rahvas saaks emakeelse hariduse ja et Piibel oleks kättesaadav.
Tänavu tähistatakse Ühinenud Piibliseltside palvepäeva juba 25. korda. 1983. aastal otsusti, et ülemaailmne palvepäev on üks võimalus ühendada palveks kristlasi üle kogu maailma. Sellel palvepäeval tähistatakse Ühinenud Piibliseltside loomist 1946. aastal II Maailmasõja järgses maailmas ning palutakse Jumala õnnistust piibliseltside tööle ja paljude Piibli tõlkimise ja levitamisega tegelevate pühendunud inimeste eest.
Eestis tähistame Ühinenud Piibliseltside palvepäeva juba 15. korda. Palvepäev on märk sellest, et Eestimaa kristlased on üks osa ülemaailmsest kristlaskonnast. See tähendab, et oleme võtnud vastutuse maailmas toimuva eest. Aga see tähendab ka seda, et me usume, et meie eestpalved ja toetus aitavad muuta  maailma. ”Hõimurahvaste Aeg” on üritus, mis muudab maailma.
Piibliseltsid levitasid ainuüksi möödunud aastal enam kui 400 miljonit Piiblit, Uut Testamenti, evangeeliumi ja muud piibliosa. Pühakirja tervikuna või selle üksikuid osi on võimalik lugeda 2454 keeles. See on 28 keelt rohkem kui aasta varem, nii et 28 rahvust võib esmakordselt lugeda Pühakirja oma emakeeles! See on saanud võimalikuks aastakümnete pikkuse koostöö tulemusena, milles on osalenud kristlased üle kogu maailma. Nende 2454 keele hulgas on ka meie sugulasrahvad, kelle emakeeles on enamasti vaid evangeeliumid ja teised piibliosad. Usun, et lähiaastail oleme osalised selles, et soome-ugri rahvail on emakeelne Uus Testament ja mitmel neist kogu Piibel. Selleks on vaja teha veel palju tööd. Ühiselt koostööd jätkates on 10 aasta pärast 1168 keele hulgas, milles tänaseks on ilmunud Uus Testament,  kõik meie hõimurahvaste keeled. Mitu hõimurahvast lisandub aga 561 rahvale, kelle keelde on tõlgitud kogu Piibel.
Piibliseltsid kutsuvad üles kõiki kristlasi toetama Piibli tõlkimist ja levitamist, et Pühakiri oleks kättesaadav igale inimesele neile sobivas keeles ja vormis.
Jaan Bärenson
 
 

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn