Arvamus

Andres Taul„Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega.Meie osadus on osadus Isaga ja tema Poja Jeesuse Kristusega.“ (1Jh 1:3)

Esimene Eesti Kirikukongress võttis üheks oma põhimõtteks: „Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik on vaba rahvakirik kodumaal ja asundustes.“ Selle põhimõtte alusel teeniti kõiki luterlasi üle maailma, sest oleme kõik ühe Eestimaa lapsed. Tegelikult saab sama rakendada kõigi ristiinimeste suhtes, sest meil on osadus Isaga ja tema Poja  Jeesuse Kristusega. Suured vahemaad teevad sidepidamised koguduste ja kirikute vahel raskeks. Kui oleme üksteisega osaduses, siis on meil vaja teha ka koostööd, leida ja anda tuge, mis aitab tunnetada ühtekuuluvust. Nii anname me elavat  tunnistust Jumalast ja ligimesearmastusest. 

Tänapäeval tuleb eriti leida toetust selleks, et kogudustel oleksid omakeelsed Piiblid ja lauluraamatud. Väga suur on ka karjaste tähtsus, kes teenivad kogudusi ja kuulutavad Jumala sõna emakeeles. Seda vajadust tunneme ja  peame ülitähtsaks siin Välis-Eesti kirikus, kus kogudused on justkui saarekesed suurte rahvaste meres. See, et oleme saanud oma emakeeles palvetada ja Jumalat teenida, on meid ka alles hoidnud. Usun, et see hoiab keelt ja kultuuri ning tugevdab igat väikest rahvast, ükskõik kui kaugel need kogudused üksteisest ka ei asuks.

Teid eestpalvesse võttes kanname me teid oma palvetes Välis-Eesti kirikutes, sest meil on osadus teiega läbi Taevase Isa ning me kõik oleme õed ja vennad Kristuses.

Piiskop Jakob Kukk on öelnud: „Eesti Kirik on luu minu luust ja hing minu hingest“, eks seda saab öelda ka Taevase Kiriku ja Jumala riigi kohta.

Teid kõiki oma palves kandes,
Dr Andres Taul
E.E.L.K. Peapiiskop

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn