Arvamus

MISJONITÖÖ RIKASTAB TEGIJAT 

ago lilleorg

D.L. Moody ajas kord juttu ühe naisterahvaga, kes kriti-seeris tema evangeeliumi kuulutamise meetodeid. „Mulle nad ka ei meeldi,“ ütles Moody, kuid küsis kohe lisaks: „Aga kuidas teie evangeeliumi kuulutate?“ Naine vastas, et ta ei kuulutagi evangeeliumi. Seepeale kostis Moody:„Siis on minu meetodid paremad kui sinu omad!“
“Ja Jeesus ütles neile: "Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“” (Mk 16: 15)

Jeesuse korraldus kuulutada evangeeliumi ei sisalda juhtnööre, kuidas seda teha tuleb. Näib, et meetodite osas on meile antud vabad käed. Sarnast lähenemist võib kohata mujalgi. Näiteks kehtib militaarstruktuurides reegel, et käsu saamine ilma täpsemate selgitusteta tähendab, et käsu täide-viimise viis on käsusaaja enda valida. Tema vastutuseks on käsk iga hinna eest täita ning käsuandjale ette kanda: käsk on täidetud! Et Jeesuse käsku paremini täita, peame arvestama nii konteksti, võimalusi kui silmas pidama inimesi, kelleni tahame jõuda. Lähme ju nende juurde nende endi pärast.

Kuigi meetodite osas on valik meie teha, ei vähen-da see käsu imperatiivset iseloomu. See on antud täitmiseks, täideviimiseks. Meie aga otsime endale vabandusi, miks misjonitöö ei ole meil prioriteetide hulgas. Mõtleme, et misjonäride vastutus on evan-geeliumi rahvastele laiali laotada, kuid vabandus-tele vaatamata näeme Uuest Testamendist, et misjonitöö on iga kristlase vastutus. Selle korral-duse andis Jeesus oma jüngritele, mitte mõnele komiteele või juhatusele. Iga kristlane on vastutav selle eest, kuidas evangeelium tema kaudu levib.Misjonitöö on rikastavamaid tööharusid Jumala riigis. Kes on kas või kordki käinud misjonireisil, saab aru, mida ma mõtlen. Teiste rahvaste ja inimeste juurde minek teeb sisemiselt rikkamaks neid, kes sellele tööle panustavad. Kohtumised erinevate inimestega ei muuda ainult neid, kelle juurde minnakse, vaid suurendab minejate silmaringi ja maailmapilti. Pole olemas ametit või oskust, mida misjonitöös ei saa kasutada, vaja on vaid tahet. Nii sisaldab misjonitöö tänapäeval väga erinevaid tegevusi, alates kellelegi sokkide kudumisest kuni suurüritusteni, mis mõjutavad tuhandeid. Kõik on oodatud oma panust andma ning selles osalema... ikka selleks, et Jeesuse poolt antud ülesannet täide viia.

Ago Lilleorg
EKNK piiskop


Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn