Arvamus

Peapiiskop emeeritus

Lugedes apostlite kirju, märkame teatud seaduspärasust. Kiri algab Jumala suurte tegude ülistami-sega, lõpeb aga soovide ja manitsustega. Kogudusele pannakse süda-mele käituda oma kõrge kutsumise vääriliselt. Näiteks paneb apostel galaatlastele südamele: “Ärgem tüdi-gem head tehes... Niisiis, kui meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!” (Gl 6:10).

See on õige ja vajalik meeldetuletus! Inimesel, kes oskab Jumalat ülistada, on kõik eeldused ja võimed teha head.Ka meie, eestlased, oleme pidevalt kogenud oma usuvendade ja -õdede armastust ja headust, oleme selle eest neile tänulikud. Kristlik heategevus on seotud kõigepealt evangeeliumi, st. Kristuse rõõmusõnumi kuulutamise ja Jumala Sõna kättesaadavaks tegemi-sega, aga ka puudustkannatajate aitamisega.

Oleme Kiriku Issandale tänulikud saadud abi eest, eriti selle eest, et või-me nüüd ise olla abiandjad.Kuna mitmed hõimurahvad elavad meist kaugel, teiste keskel äralõiga-tuna, siis on me esmane ülesanne neid aidata!

Selleks tööks rohket õnnistust soovides oleme julged, et Issand kosutab, kasvatab oma riiki nii siin Eestis kui seal, kus elavad me usuvennad ja -õed!

Kuno Pajula
EELK peapiiskop emeeritus


Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn