Arvamus

Eesti 2013_k_2-3_5Apostlik-Õigeusu Kiriku poolt tervitan ajakirja Hõimurahvaste Aeg lugejaid. Kristlik kuulutustöö meie sugurahvaste juures annab tunnistust Issanda läkituskäsust, mis ei luba piirduda ühe rahva või mõnede teatud rahvastega, vaid käsib minna just nimelt kogu maailma ja teha Tema jüngriteks kõik rahvad. See protsess on saanud alguse juba tol ajal, ent kestab veel siiani. Vähemalt meie Kiriku vaatenurgast ei ole ühe hõimu, rahva või piirkonna pöördumine ristiusku ainult ühekordne sündmus, vaid midagi, mis kestab aastasadu ning tähendab pidevat kristlikus pärimuses kasvamist ja vaimulikku ellu süvenemist.

Mis puutub soome-ugri rahvastesse, siis kuuluvad nad eri usutunnistustesse ja osa järgib ka eelkristlikke usundeid. Märkimisväärne osa – vähemus rahvaarvu mõttes, kuid enamus, kui rahvad loetleda, järgib peamiselt õigeusku. Ehkki see on omaks võetud mõnikord suurema rahva survel või pealiskaudsel eeskujul, mängib ta ikkagi olulist osa paljude rahvaste pärimuslikus ja tänapäevases kultuuris.

Kindlasti tuleneb sellest suur ülesanne nii õigeusu kirikutele usupärimust sügavamalt eri rahvastele omaseks muuta, arvestades seejuures rahvuslikku ja kohalikku eripära, aga ka muutuvaid olusid ning tänapäeva väljakutseid. Panustamine vaid suurtele ja vähemate sulandumise ootamine on kahjuks olnud ja on ehk praegugi kiusatuseks, mis sõdib Kristuse läkituskäsu vastu. Õigeusu Kirik, mis võib täie õigusega uhkeldada sellega, et on aidanud kaasa paljude kirjakeelte loomisele ja kirikliku pärimuse kehastumisele erinevates rahvuslikes ja kohalikes vormides, on paraku mõnel ajalooperioodil teadlikult või teadmata soodustanud ka väikerahvaste hääbumist ja nende omapära kadumist.

Samuti eeldab see tõsiasi teistelt usutunnistustelt peenetundelist tegutsemist ja koostööd õigeusu kirikutega seal, kus viimased on esindatud ja kus enamus rahvast nendesse kuulub.

Õnnistagu siis Issand töötegijaid hõimurahvaste vaimupõllul ning andku kõigile tarkust, väge ja vastupidamist!

+ Stefanus,
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Hõimurahvaste Aeg 2013 1(9), lk. 3.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn