Arvamus

2012f_4_Nommik_200pxEt kogudus oleks tervik ja terve, peab ta olema rajatud inimeste armastusele ja hoolele üksteise eest.” Millard Fuller

Üks kõige olulisemaid külgi kristliku usu juures on koguduse idee. Muidugi, kristlik usk ei tähenda midagi, kui inimesel ei ole isiklikku sidet Jumalaga. See on määrav. Kuid sellest vertikaalsest inimene-Jumal suhtest tulenevalt on inimene rajatud suhetele ka kogudusega, kirikuga.

Koinonia ehk kaaskond on Jumala viis meid aidata, sest me ei ole mõeldud olema üksinda. Me oleme loodud kogukonna jaoks, kaaskondlaste jaoks, inimestevahelisteks suheteks, kuid mitte lihtsalt ükskõik millisteks suheteks. Piibli mõte inimestevahelisest suhtlemisest on suhtlemine, mis tekib inimeste kogukonnas, kes tulenevalt armastusest Jumala vastu on tõotanud armastada ja aidata üksteist.

Jumal kutsus kirikut esindama Teda ja üks peamisi mooduseid, kuidas see teoks tehti, oli koguduse kaudu, mis loodi; koguduse kaudu, mis pidi ulatuma väljapoole ja kus ei teenitaks mitte ainult üksteist, vaid kogu maailma.

Jumal on varustanud kiriku, koguduse andidega, mis võimaldavad tal pakkuda emotsionaalset, füüsilist ja vaimset tervenemist. 

Võib olla on Sinul, hea lugeja, mingi and või annid, millega saad olla õnnistuseks meie sõpradele hõimurahvaste hulgast. Kaaskond võib toimida sillana Sinu ja teiste vahel, võimaldades Sul saada teistelt seda, mida Sul on vaja hakkamasaamiseks, ja pakkudes samas võimalust kasutada oma talente, et aidata teistel hakkama saada.

Jeesus ütles kord sõnad: “Sest mul oli nälg, ja te andsite mulle süüa; mul oli janu, ja te jootsite mind; ma olin võõras, ja te võtsite mind vastu; ma olin alasti, ja te riietasite mind; ma olin haige, ja te tulite mind vaatama; ma olin vangis, ja te tulite minu juurde. … Tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud.” (Mt 25:35, 36, 40)

David Nõmmik
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Eesti Liidu president
Hõimurahvaste Aeg Nr 8, 2012. lk. 4.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn