Arvamus

Kuigi meie 2012f_3_Luhamets_200pxIssandalt on käsk armastada kõiki inimesi ja kuulutada evangeeliumi kõigile, arvestas meie Issand ka meie inimlikke võimeid. Alustada tuleks nendest, kes on meile kõige lähemal. Armastada tuleks kõigepealt oma perekonda ja sugulasi. Juba siin märkame oma ülesande raskust. Kuid armastus omaste vastu on ka kõige ehtsam, sest me tunneme neid kõige paremini. See teebki ülesande raskeks, kuid samas ka väärtuslikuks. Jeesus käskis ka evangeeliumi kuulutamisega alustada endale kõige lähemast ümbrusest. Enne kui kuulutus pidi jõudma ilmamaa äärteni, oli vaja kuulutada Juuda- ja Samaariamaal.

Armsad sõbrad, enne kui meie südamesoojus ja kuulutuse hääl kaugele ulatub, on vaja meeles pidada oma hõimurahvaid. Õnnistagu siis Issand meie kuulutustööd sugulusrahvaste juures, võib-olla on just see töö meie ehtsa armastuse proovikiviks.

Joel Luhamets
EELK assessor
Hõimurahvaste Aeg Nr 8, 2012. lk 3.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn