Arvamus

EKN president Piiskop Einar Soone 

Armastusele ja vabatahtlikkusele rajaneva diakoonia taaselustamise ajal tosin aastat tagasi ütles üks kirikujuht, et kristlik hoolekanne saab nende arusaamise kohaselt  alguse altarilt. Küllap võiks sama põhimõtet kohaldada ka misjoni ja Jumala sõna kuulutamise kohta. Kui su usk on tugev ja kindel ning kodused asjad korras, siis oled suuteline teistega rõõmusõnumit jagama ja nõrku toetama. Ehe ja siiras kristlaseks olemine eeldab inimeselt Jumala sõna kuulutamist, isikliku usu tunnistamist ning Õnnistegija nõude täitmist – kandke üksteise koormat!

Selle põhimõtte järgi tegutsemine seab eriliselt nähtavale positsioonile Jumala armuvahendite haldaja ja jagaja isiku, isiku, kelle kaudu kuulutatakse päästvat sõnumit ülestõusnud Kristusest. Selles tänuväärses ja vajalikus tegevuses ei ole misjonäri inimlikud omadused sugugi teisejärgulise tähtsusega. Arvan, et hea sõnumi edastamisel, eriti mittekristlaste seas, kehtib ühe elukogenud vaimuliku nõuanne, kes ütles, et ole teisele esmalt armastav inimene, seejärel kristlikku usku tunnistav ristiinimene, siis selle kiriku esindaja, kelle traditsioone sa austad ja alles siis vajadusel vaimuliku ameti ülesande täitja.

Inimene kujuneb ühiskonnas, mille keskel ta elab. Kristlase usu ja armastuse kasvamine ning täiustumine eeldab järjekindlat osadust Jumalaga ja tema armuvahenditega. Erinevas kultuuris, keelerühmas või traditsioonis võivad välised vahendid olla küll erinevad, aga Issand on sama. Tema on seesama eile, täna ja igavesti!

Selle tõe teadvustamine annab kiiresti muutuvas ja arenevas maailmas elule kindla aluse ja tõstab inimese väärtushinnangutes esile püsivad kristlikud voorused ning aitab vahet teha olulise ja mitteolulise vahel. Jumalanäolisust kannab usk, lootus ja armastus.

Soovin, et kirikud ja üksikkristlased suudaksid olla maailmale valguse kandjateks ja tee näitajateks Jumala saladuste juurde. Kristus ütleb: „Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas.“

Kasutagem meile antud võimalusi kristliku armastuse jagamisel. Õnnistagu Jumal kõiki selles tänuväärses  ja viljakas töös.

piiskop Einar  Soone
Eesti Kirikute Nõukogu president

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn