Udmurdikeelse Piibli saamislugu

2013. aasta novembris täitus udmurdi rahva kauaaegne unistus – pikaajalise töö tulemusena valmis emakeelne Piibel. Pühakirja ilmumist tähistati pidulike üritustega piiblitõlkija ja keeleteadlase, diakon Mihhail Atamanovi kodukülas ja mitmel pool mujal kogu vabariigis.

Suursündmuse tähistamine oli udmurtidele rahvuslik pidu, kus osalesid kultuuri- ja valitsustegelased, teadlased ja kirikute esindajad. Üritustel astusid üles tantsuansamblid, muusikakollektiivid ja solistid. Sõnavõttude ja tervitustega esinesid Moskva Patriarhaadi, Iževski ja Udmurtia piiskopkonna, Helsingi Piiblitõlkeinstituudi esindajad ja paljud teised. Presidendi tänu pälvisid teiste hulgas Mihhail Atamanov, Anita Laakso ja Marja Kartano.

Külalisi saabus pidustustele nii lähedalt kui kaugelt: Soomest, Rootsist, Komi Vabariigist, Siberist ja mujalt. Eestist võtsid reisi ette EMK Võru Elupuu Koguduse pastor Kaupo Kant abikaasa Theaga, Mark Nelson ja Joonas Jõesaar Eesti Evangeelse Alliansi esindajatena ning Jaan Bärenson ja Küllike Evartov Eesti Piibliseltsist. 21. novembril osaleti pidulikul piibliesitlusel Udmurdi Rahvusteatris ja 22. novembril Alnaši rajoonikeskuse kultuurimajas. 23. novembril koguneti suursündmuse  tähistamiseks taas pealinna Iževskisse, kui piibliesitlus leidis aset Filadelfia kirikus.

Kõige rohkem võis nendel päevadel kuulda sõna šumpoton – rõõm!

Rõõmustada on tõesti põhjust, sest emakeelne Piibel on rahvuslik aare.

Loe edasi: Udmurdikeelse Piibli saamislugu

Udmurtidele on valmimas terve Piibel

Mihhail Atamanov Udmurdi piiblitõlkemeeskond on viimasel ajal sukeldunud Vana Testamendi teksti täpsustamisse ja parandamisse. Lisaks on tiim üle vaadanud 1997. aastal trükivalgust näinud Uue Testamendi tõlke. Ees ootavad tervikpiibli trükiettevalmistused.

Piiblitõlkija Mihhail Atamanov ehk Isa Mihhail on jõudu säästmata tõlkimisega tegelenud üle 20 aasta. Nüüd, lõpusirgel on ta hing tulvil tänu: „Piiblit ootavad kõik udmurdid – nii usklikud kui ka need, kellele kirikutee veel tuttavaks pole saanud. Me oleme lapsest saati kuulnud räägitavat, et udmurdi keeles võib küll laulda, muinasjutte rääkida või koduseid asju ajada, aga millekski rohkemaks see ei kõlba, sest on liiga piiratud.

Nüüd on udmurdi keeles Jumala armust välja antud juba mitmete piibliraamatute proovitrükid ning palveraamatki. Need on juba ammu otsas ja inimesed küsivad pidevalt, millal terve Piibel valmis saab.

Piibel, Raamatute Raamat, on kõige väärtuslikum asi, mis ühel rahval üldse võib olemas olla. See on Jumala Sõna, maailma tähtsaim raamat. Piibli süvasõnum on õpetus Jeesuse Kristuse kohta. Vanas Testamendis oodatakse Tema tulekut ja Uues Testamendis lähebki täide Tema saabumine patust maailma päästma. Andku Jumal, et udmurtide Piiblist tuleks kaunis köide, mis viib Sõna otse lugeja südamesse."

Jumalateenistusi peetakse udmurtide kogudustes emakeeles alates 2005. aastast. Seegi on olnud üks isa Mihhaili harras unistus. Teine unistus – emakeelne Piibel – peaks jõudma lugejateni tänavu.

Vana Testament peagi udmurdi keeles

Uue Testamendi said udmurdid esmakordselt 1997. aastal. Tõlkija Mihhail Atamanov, korrektor Marja Kartano ja Ühinenud Piibliseltside konsultant John Elwolde jätkavad tööd Vana Testamendiga.

Keeleteadlane Mihhail Atamanov sai Piibli tõlkimiseks tõuke, nähes oma ema meelehärmi, kes ei saanud aru kirikuslaavi keelsest  jumalateenistusest. Usklikuks saades alustas Atamanov 1980ndatel Markuse evangeeliumi tõlkimist udmurdi keelde. Nõukogude aja tõttu jäi see töö sahtlisse. Piibli tõlkimine oli Atamanovil üha enam hingel, nii et 1990. aastal loobus ta tööst ülikoolis ning mees õnnistati õigeusukiriku diakoniks. Järgmisel aastal alustas isa Mihhail koostööd Helsingi Piiblitõlkeinstituudiga, kus tema kolleegiks sai udmurdi keelt oskav Marja Kartano.

Udmurdi haritlased hindavad Jumala Sõna

AtamanovUdmurtia pealinnas Iževskis korraldati 25.–26. novembril 2010. a rahvusvaheline teaduskonverents ”Udmurdi rahva sünd. Rahvus. Keel. Kultuur. Religioon”. Ühtlasi tähistasid udmurdid samal ajal piiblitõlkija, keeleteadlase, diakoni ja rahvuseepose ”Tangyra” koostaja Mihhail Atamanovi ehk isa Mihhaili sünnipäeva, kes sai septembris 65-aastaseks.

Konverentsi eest vastutasid üheskoos paljud Udmurtia Vabariigi ametlikud ringkonnad: ülikool, kultuuri- ja haridusministeerium ning erinevad udmurdi kultuuriorganisatsioonid. Umbes 250 külalise hulgas oli osalejaid Ungarist, Eestist, Soomest, USAst ja Venemaa eri paigust.
 

Konverents liitis Udmurtia haritlaskonda ja kristlasi

Konverentsi pidulikul avamisel Iževski Rahvaste Sõpruse Majas tervitasid külalisi juba vestibüülis rahvarõivais udmurtide laulud ja tantsud. Kirjandus- ja käsitöönäituse keskmes troonisid udmurdi keeles seni välja antud piibliosad.
Pidustuste avamisel esitasid isa Mihhail ja noorte kirikukoor kolm vaimulikku laulu. Neid kauneid hümne kuulates ei jäänud silmad kuivaks küll mitte ühelgi udmurdil publiku seas. Avakõnedele ja õnnitlustele järgnes üldkoosolek, kus mitmetes sõnavõttudes ja ettekannetes keskenduti Piiblile ning selle tõlkimise tähendusele udmurtide jaoks.

Teisel konverentsipäeval kuulati loenguid keelest, kultuurist ja ajaloost. Doktor Peeter Päll Tartu Ülikoolist pidas loengu teemal ”Mõnedest paralleelidest udmurdi- ja eestikeelsetes kohanimedes”.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn